Trendy

40 243 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-17 926 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

88 769 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

10.5.2012 - 10.5.2012 Seifertova 2871/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
22.9.1995 - 10.5.2012 Praha 3, Seifertova ul., PSČ 13000

63080818

DIČ

od 22.9.1995

CZ63080818

Datová schránka

d7sd5rv

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3375

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.4.2008

198 705 000 Kč

Historické jmění

27.2.2003 - 10.4.2008

122 705 000 Kč

23.11.2001 - 27.2.2003

80 000 000 Kč

8.6.2000 - 23.11.2001

80 000 000 Kč

22.4.1997 - 8.6.2000

40 000 000 Kč

22.9.1995 - 22.4.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

11144309 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. února 2008 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 28.12. 2007 rozhodl formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 76.000.000,- Kč na celkovou Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 28.12. 2007 rozhodl formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 76.000.000,- Kč na celkovou ...částku 198.705.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 76.000 kusů nových akcií, každá ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,-. Upisované akcie budou znít na jméno, budou kmenové, nekótované, v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva jediného akcionáře předem určenými zájemci, kterými jsou a) STROJEXPORT-VIA, s.r.o., sídlem Praha 1, Václavské nám. 56, IČ 48109941, která bude upisovat 14.000 ks nových akcií , b) Palác Fénix, a.s., sídlem Praha 1, Václavské nám. 802/56, IČ 49240382, která bude upisovat 62.000 ks nových akcií.Úpis akcií bude proveden podpisem Smluv o upsání akcií, které představenstvo společnosti zašle každému z předem určených zájemců bezodkladně po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře rejstříkovému soudu. Lhůta pro uzavření Smluv o upsání akcií činí 30 dnů ode dne převzetí návrhu smlouvy předem určenými zájemci s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšeníJediný akcionář souhlasí se započtením splatných peněžitých pohledávek předem určených zájemců ? a) STROJEXPORT-VIA, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 56, IČ 48109941, v celkové výši 15.754.950,- Kč, b) Palác Fénix, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 802/56, IČ 49240382, celkem ve výši 63.000.000,- Kč, proti pohledávkám společnosti na splacení emisních kurzů nově upsaných akcií. Smlouvy o započtení budou uzavřeny v písemné formě do 14 dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře rejstříkovému soudu. Přílohou smlouvy budou ověřené kopie listiny prokazující právní důvod vzniku započítávané pohledávky. Podpisy stran na smlouvě o započtení budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 22. září 1995 : Společnost přebírá jmění včetně veškerých práv a závazků včetněnemovitého majetku společnosti FK VIKTORIA ŽIŽKOV s.r.o., se síd-lem Praha 3, Seifertova ul., IČO 4484 8307, zapsané Společnost přebírá jmění včetně veškerých práv a závazků včetněnemovitého majetku společnosti FK VIKTORIA ŽIŽKOV s.r.o., se síd-lem Praha 3, Seifertova ul., IČO 4484 8307, zapsané ...v obchodnímrejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddíle C, vložce číslo6345 dne 22.12.1991, zrušené bez likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 22. září 1995 : Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8.6.1995,jejíž součástí byly stanovy společnosti. Notářským zápisem ze dne8.6.1995 byly osvědčeny skutečnosti podle par. 171 Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8.6.1995,jejíž součástí byly stanovy společnosti. Notářským zápisem ze dne8.6.1995 byly osvědčeny skutečnosti podle par. 171... odst. 1) ob-chodního zakoníku, tj. rozhodnutí o založení společnosti, schvá-lení stanov a volby orgánů společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. dubna 2002 - 27. února 2003 : Mimořádná valná hromada konaná dne 6. prosince 2001 přijalatoto usnesení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku42,705.000,- Kč na celkovou částku 122,705.000,- Kč. Upiso... váníakcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základníhokapitálu se provede upsáním 42.705 kusů nových akcií vejmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-. Upisované akcie budouznít na majitele, budou kmenové, neregistrované a v listinnépodobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě. Všechny nově upisované akcie budou upsány podle dohodyvšech akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníkuuzavřené ve formě notářského zápisu do čtrnácti dnů po zápisutohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Valná hromada souhlasí se započtením celésplatné peněžité pohledávky akcionáře - společnostiSTROJEXPORT-VIA, s.r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 56,PSČ 100 00, IČ 48 10 99 41, vůči společnosti ve výši 42,705.000,-Kč proti pohledávce společnosti na splacení celého emisníhokursu nově upisovaných akcií. Pravidla postupu pro uzavřenísmlouvy o započtení: Smlouva o započtení musí být uzavřena vpísemné formě do čtrnácti dnů od uzavření dohody všech akcionářůpodle § 205 obch.z. Přílohou této smlouvy bude ověřená kopielistiny prokazující právní důvod vzniku započítávané pohledávky.Podpisy stran na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 17. února 1999 - 18. dubna 2002 : Valná hromada společnosti dne 7.10.1998 rozhodla o navýšenízákladního jmění na 80.000.000,-Kč emisí 40.000 ks akcií najméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ... ato bez výzvy k úpisu akcií na základě dohody akcionářů.Emisní kurs 1 akcie se rovná její jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
  • 22. dubna 1997 - 8. června 2000 : Splaceno 29,380.000,-Kč na základní jmění společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů