Trendy

1 062 656 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

228 914 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

867 384 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 24.3.2014 Naardenská 668/15, Liboc, 162 00 Praha 6

Historické adresy

1.9.1995 - 24.3.2014 Praha 6, Sušická 20, PSČ 16000

63080893

DIČ

od 1.9.1995

CZ63080893

Datum vzniku

1. září 1995

Datová schránka

cuxce3j

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3351

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.2.2014

2 000 000 Kč

Historické jmění

26.11.2008 - 18.2.2014

710 000 000 Kč

18.5.2004 - 26.11.2008

60 000 000 Kč

15.12.2000 - 18.5.2004

12 400 000 Kč

3.8.2000 - 15.12.2000

1 000 000 Kč

1.9.1995 - 3.8.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1376552 / 0800

Provozovny

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Petynce, 160 00, Praha - Břevnov

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. září 1995 : Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutímzakladatele zakladatelskou listinou ze dne 25.7.1995, téhož dnepřijaty stanovy a jmenováno představenstvo a dozorčí radaspol Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutímzakladatele zakladatelskou listinou ze dne 25.7.1995, téhož dnepřijaty stanovy a jmenováno představenstvo a dozorčí radaspol...ečnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. října 2013 - 18. února 2014 : Dne 2. října 2013 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti HOTEL PRAHA a.s. ("Společnost") o snížení základního kapitálu takto:1) Důvodem návrhu na snížení základního kapitálu ... Společnosti je optimalizace poměru obchodního jmění a čistého obchodního majetku Společnosti, neboť současný objem kapitálových zdrojů nemůže Společnost ve svém podnikání efektivně využít. 2) Základní kapitál bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti.Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 708.000.000 Kč, tj. ze 710.000.000 Kč na 2.000.000 Kč.3) Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota:- každé z 18 kusů akcií na majitele o dosavadní jmenovité hodnotě ve výši 35.500.000 Kč snížena o 35.400.000 Kč, tj. na 100.000 Kč a- každé z 10 kusů akcií na majitele o dosavadní jmenovité hodnotě ve výši 7.100.000 Kč snížena o 7.080.000 Kč, tj. na 20.000 Kč.4) Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 708.000.000 Kč bude vyplacena akcionářům Společnosti, přičemž bude umožněno provedení zápočtu pohledávek Společnosti za jednotlivými akcionáři. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 18 kusů akcií na majitele o dosavadní jmenovité hodnotě ve výši 35.500.000 Kč bude vyplacena částka 35.400.000 Kč a na každou z 10 kusů akcií na majitele o dosavadní jmenovité hodnotě ve výši 7.100.000 Kč bude vyplacena částka 7.080.000 Kč.5) Lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty se stanovuje na 3 pracovní dny ode dne zveřejnění výzvy představenstva Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2008 - 26. listopadu 2008 : 1. základní kapitál se zvyšuje o 650,000.000,- Kč (šestsetpadesátmiliónů korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií v počtu 18 (osmnáct) kusů listinných akcií zn... ějících na jméno, které nejsou registrované o jměnovité hodntě 35,500.000,- Kč (třicetpětmiliónůpětsettisíc korun českých), 1 (jeden) kus listinné akcie znějící na jméno, která není registrovaná, o jmenovité hodnotě 11,000.000,- Kč (jedenáctmiliónů korun českých), vše ve lhůtě pro upisování v trvání 30ti dnů, v níž je také upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií v sídle společnosti. Emisní kurs akcií je shodný s její jmenovitou hodnotou.2. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti:budova číslo popisné 2450, na pozemku označeném jako parcela číslo 3161/8 včetně všech součástí a příslušenství, které tvoří:- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/14- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/15- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/17- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/23- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/24- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 4213/3pozemky, jež jsou označeny jako:- pozemek parcelní číslo 3161/8 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/14 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/15 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/17 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/23 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/24 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/25 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 4213/3 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/7 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 4207/2 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 4213/2 - zastavěná plocha a nádvořívše nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 4624 pro obec Praha, katastrální území Dejvice, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, dle znaleckého posudku znalce Ing. Vratislava Čecha ze dne 11.2.2008, číslo posudku 3390-8/2008, v hodnotě 650,000.000,- Kč (šestsetpadesátmiliónů korun českých), s tím, že na vklad do základního kapitálu se započítává částka 650,000.000,- Kč (šestsetpadesátmiliónů korun českých).3. určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad částku 650,000.000,- Kč (šestsetpadesátmiliónů korun českých),4. určuje se, že všechny nové akcie v počtu 18 (osmnáct) kusů listinných akcií znějících na jméno, které nejsou registrované, o jmenovité hodnotě 35,500.000,- Kč (třicetpětmiliónů pětsettisíc korun českých), 1 (jeden) kus listinné akcie znějící na jméno, která není registrovaná, o jmenovité hodnotě 11,000.000,- Kč (jedenáctmiliónů korun českých), budou upsány, s využitím přednostního práva, jediným akcionářem - společností FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3561, a to za cenu 650,000.000,- Kč (šestsetpadesát miliónů korun českých).5. upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 30ti dnů, v sídle společnosti.7. s odkládací podmínkou zápisu upsaného základního kapitálu ve výši 710,000.000,- Kč (sedmsetdesetmiliónů korun českých) je rozvržen na 18 (osmnáct) kusů listinných akcií znějících na jméno, které nejsou registrované, o jmenovité hodnotě 35,500.000,- Kč (třicetpětmiliónůpětsettisíc korun českých), 10 (deset) kusů listinných akcií znějící na jméno, které nejsou registrované, o jmenovité hodnotě 7,100.000,- Kč (sedmmiliónůjednostotisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 22. dubna 2004 - 18. května 2004 : Jediný akcionář společnosti HOTEL PRAHA, a.s., tj. společnost FALKON CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstř... íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3561 činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákkoníku, při výkonu působnosti valné hromady:toto rozhodnutí:Za prvé:1) zvyšuje základní kapitál o částku 47.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionů šestsettisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 47.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionů šestsettisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu,3) akcie bude upsána peněžitým vkladem,4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem,5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnoté 47.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionů šestsettisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, která má být na zvýšení základního kapitálu vydána, bude nabídnuta určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti FALKON CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ: 11000, IČ: 63999617,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje jedinou akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že jedinou akcii upisovanou bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti HOTEL PRAHA, a.s. na adrese Praha 6, Sušická 20, PSČ: 160 00, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie upisovateli - tj.určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcie společnost upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcie bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcie upisované bez využití přednostního práva činí částku 56.500.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionů pětsettisíc korun českých),9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - společnosti FALKON CAPITAL, a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcie, která má být vydána na toto zvýšení základního kapitálu, přičemž se jedná o tuto pohledávku společnosti FALKON CAPITAL, a.s.:- pohledávka je peněžitá a její celková výše činí částku 56.500.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionů pětsettisíc korun českých) plus příslušenství (úroky) s tím, že k započtení bude použita pouze jistina této pohledávky ve výši 56.500.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionů pětsettisíc korun českých); pohledávka vyplývá ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.3.2004 (slovy: dvacátého třetího března roku dva tisíce čtyři) mezi společností HOTEL PRAHA, a.s. jako dlužníkem a společností FALKON CAPITAL a.s. jako věřitelem; splatnost půjčky je stanovena do 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od podpisu Smlouvy o půjčce; existence pohledávky je současně doložena též vyjádřením auditora - HM Group s.r.o., IČ: 63978547, Praha 9, Kamencová 59, číslo osvědčení zápisu do seznamu auditorských společností 170, odpovědný auditor Ing. Lubomír Harna, číslo osvědčení zápisu do seznamu auditorů č. 1376.10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcie bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek,- lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcie,- smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti HOTEL PRAHA, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami,11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcie upisované na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku,12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 60.000.000,- Kč (slovy: šedesátmilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 19. srpna 1997 - 5. února 2003 : Jediným akcionářem je Městská část Praha 6
  • 3. srpna 2000 - 15. prosince 2000 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 28.6.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 11.400.000,- Kč. Zvýšenízákladního jmění se provede nepeněžitým vkladem jedinéhoakcionáře ... tvořeným pohledávkami jediného akcionáře zaza společností v rozsahu 11.400.000,- Kč, a to:a) pohledávkou ve výši 7.376.128,02 Kč (5.175.187,60 Kč najistině a 2.200.940,42 na příslušenství) ze smlouvy opřistoupení k závazku ze dne 23.4.1997 změněné dodatkem č. 1 zedne 12.10.1998,b) pohledávkou ve výši 4.026.455,34 Kč (3.480.000,- Kč najistině a 546.455,34 Kč na příslušenství) ze smlouvy o půjčcepeněžních prostředků ze dne 9.3.1998.Uvedené pohledávky byly oceněny ke dni 30.9.1999 znaleckýmposudkem znalce Ing.Zdeňka Vaňka, CSc., č.9911 ze dne 3.10.1999nominální hodnotou 11.402.583,- Kč a znaleckým posudkem znalceDoc.Ing. Zdeňka Častorála, DrSc., č. 31/99 ze dne 3.10.1999nominální hodnotou 11.402.583,- Kč.Bude vydáno 114 ks kmenových akcií v listinné podobě znějící najméno o nominální hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurz jedné akciebude totožný s její nominální hodnotou. Veškeré akcie upíšejediný akcionář. Upisování nad částku 11.400.000,- senepřipouští. Lhůta pro upisování akcií začíná dnem následujícímpo dni zveřejnění rozhodnutí o zvýšení základního jmění vObchodním věstníku a končí čtrnáctým dnem následujícím po dnizveřejnění. Místem pro upisování je sídlo společnosti HOTELPRAHA a.s., Sušická 20, Praha 6. Nepeněžitý vklad bude splacenokamžikem nabytí účinnosti smlouvy o postoupení a vloženípohledávky podle ust. § 59, odst. 7 obchodního zákoníku. Lhůtapro splacení nepeněžitého vkladu začne běžet den následující podni, ve kterém skončila lhůta pro upisování akcií, a skončíčtrnáctý den po dni, ve kterém skončila lhůta pro upisováníakcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů