Trendy

7 813 178 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 398 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

298 975 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.3.2002 Litvínov, Tylova 541, PSČ 43601

Historické adresy

27.7.1995 - 14.3.2002 Litvínov, Studentská 546

63145880

DIČ

od 1.9.1995

CZ63145880

Datum vzniku

27. července 1995

Datová schránka

w8fecfy

Historické názvy

27.7.1995 - 11.8.1997

S - AVION a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 722

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.11.2012

40 000 000 Kč

Historické jmění

25.7.2003 - 22.11.2012

15 000 000 Kč

11.8.1997 - 25.7.2003

1 000 000 Kč

27.7.1995 - 11.8.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litvínov

Bankovní účty

zvěřejněno 19.7.2016

CZ8808000000000006227302

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Provozovny

od 24.10.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 199 00, Praha - Letňany

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 25. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 25. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : n) akcionáři, a to jmenovitě pan Milan Kanaloš a JUDr. VladimírTrnka uzavřeli dohodu akcionářů ve smyslu § 205 z.č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, která nahrazuje listinuupisova... telů, a ta je formě notářského zápisu NZ 261/2002,který byl pořízen v notářské kanceláři se sídlem v Mostě,Tř. Budovatelů 2957, PSČ 434 01, dne 30.9. 2002 notářkouMgr. Ludmilou Polívkovou. zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : m) akcionáři, a to jmenovitě pan Milan Kanaloš a JUDr. VladimírTrnka učinili prohlášení v souladu s ustanovením § 204aodst. 7 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, že sevzdávají ... přednostního práva na upisování akcií předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : l) podle § 203 odst. 4, z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,přijetím usnesení valné hromady byla zřizena rozvazovacípodmínka ve vztahu k upisování akcií, které začíná dříve nežu... snesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.Tato rozvazovací podmínka zní: "právní účinky již vznikléz upisování akcií zanikají právní mocí rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku", zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : k) vydání poukázek na akcie podle § 204b z.č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku se neschvaluje,
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : j) připouští se možnost započtení pohledávky pana MilanaKanaloše, r.č. 720204/2771, bytem Litvínov Horní Litvínov,K Loučkám 1352, ve výši Kč 12, 550.000,- (slovy: dvanáctmilionů pě... t set padesát tisíc korun českých), kterou má vůčispolečnosti na splacení emisního kursu, který bude splacenvýhradně započtením, připouští se možnost započtenípohledávky JUDr. Vladimíra Trnka, r.č. 540902/3620, bytemBdín 42, Řevničov, PSČ 270 54 ve výši Kč 1, 450.000,- (slovy:jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých), kteroumá vůči společnosti na splacení emisního kursu, který budesplacen výhradně započtením, zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : i) nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu,
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : h) neschvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady,
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : g) nedochází ke schválení nového druhu akcií, tudíž nevznikajínová práva s nimi spojená,
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : f) zřízení účtu u banky a stanovení lhůty, ve které jeupisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií,popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladuodpadá z důvodu ... využití ustanovení s 203 odst. 2, písm. j)z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : e) upisování akcií bude provedeno v sídle společnosti na adreseLitvínov, Tylova 541, počátek běhu lhůty (datum emise) je dne22.9. 2002, výše emisního kursu akcie o jmenovité hodnot... ějedné akcie Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých),druh akcií: kmenové, forma akcií: na majitele, podoba akcií:listinná, je Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korunčeských), výše emisního kursu akcie o jmenovité hodnotě jednéakcie Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), druhakcií: kmenové, forma akcií: na majitele, podoba akcií,listinná, je Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korunčeských), zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : d) všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle§ 205 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, žádné akcienebudou nabídnuty jinému zájemci ani nebudou nabídnutyk upsá... ní na základě veřejné nabídky, zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : c) akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisováníakcií před hlasováním o zvýšení základního kapitálu dohodouakcionářů učiněné podle § 205 z.č. 513/1991 Sb., obchodníhozá... koníku, zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : b) počet 10 ks (slovy: deset kusů) akcií o jmenovité hodnotějedné akcie Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých),druh akcií: kmenové, forma akcií: na majitele, podoba akcií... :listinná, počet 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) akciíjmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500.000,- (slovy: pět settisíc korun českých), druh akcií: kmenové, forma akcií: namajitele, podoba akcií: listinná, zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : a) o částku Kč 14,000.000,- (slovy: čtrnáct milionů korumčeských) s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálunad tuto, tzn., výše základního kapitálu po jeho zvýšení budeK... č 15,000.000,- (slovy: patnáct milionů korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 25. července 2003 : Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.9. 2002 o zvýšenízákladního kapitálu upsáním nových akcií za podmínek stanovených§ 203 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a to:
 • 11. srpna 1997 - 25. května 1999 : Jediný akcionář: LIVIA spol. s r.o., IČ 47307994Studentská 546, Litvínov
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů