Trendy

317 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

50 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

15 374 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.7.2008 Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514

Historické adresy

17.2.2006 - 14.7.2008 Nová Paka - Heřmanice 117, PSČ 50901
12.7.1995 - 17.2.2006 Nová Paka, Partyzánská 78, PSČ 50901

63217171

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1995 - 31.1.2001

240-63217171

Datum vzniku

12. července 1995

Datová schránka

2mrfeq3

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1253

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.1.2015

2 000 000 Kč

Historické jmění

27.7.2001 - 22.1.2015

1 840 000 Kč

12.7.1995 - 27.7.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Orlová

Historické provozovny

12.7.1995 - 8.8.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Heřmanice 117, 509 01, Nová Paka

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. ledna 2015 - 17. února 2015 : Jediný akcionář rozhodl dne 2.6.2014 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti NOPASS a.s. takto:(i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípus... tné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu;(iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 32 (slovy: třicet dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých);(iv) všechny akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou upsány Jediným akcionářem v rámci výkonu jeho přednostního práva, a proto se dle ust. § 485 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK) nepoužije ust. § 485 odst. 1 ZOK; upsání akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinou osobou než Jediným akcionářem se nepřipouští; (v) Jediný akcionář upíše akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; (vi) upisovací lhůta pro úpis akcií Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí dva týdny od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři a výše emisního kursu každé jedné upisované akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze v penězích;(vii) Jediný akcionář je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných akcií na účet Společnosti č. 424060277/0100 nejpozději do deseti dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 27. července 2001 : 5. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen ve lhůtě do15-ti dnů ode dne úpisu v sídle společnosti NOPASS a.s.,Partyzánská 78, Nová Paka, v pracovních dnech od 9.00 hod. do15.0... 0 hod. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 27. července 2001 : 4. Akcie budou nabídnuty k úpisu výše uvedenému věřitelispolečnosti NOPASS a.s., tj. společnosti Silniční technika,a.s., se sídlem Partyzánská 78, Nová Paka, IČ: 45534390. Lhůtapro... úpis nové emise akcií počne dnem zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku ajejí délka bude 30 dnů. Akcie bude možno upisovat v sídlespolečnosti NOPASS a.s., Partyzánská 78, Nová Paka, v pracovníchdnech v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. Akcie budou upisovány zaemisní kurs rovnající se částce 100.571,- Kč na každou jednuakcii. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 27. července 2001 : 3. Zvýšení ZJ bude provedeno vydáním 168 ks kmenových akciívydaných v listinné podobě znějících na majitele o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč na každou jednu akcii. Tyto nově emitované... akcie nebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 27. července 2001 : 2. Úpis akcií nad částku 840.000,- Kč se nepřipouští.
 • 7. února 2001 - 27. července 2001 : 1. Základní jmění se zvyšuje o částku ve výši 840.000,- Kč, tj.z částky 1.000.000,- Kč na částku ve výši 1.840.000,- Kč úpisemakcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitým vk... lademobchodní společnosti Silniční technika, a.s. se sídlemPartyzánská 78, Nová Paka, jehož předmětem jsou peněžitépohledávky vůči společnosti NOPASS a.s. v jejich nominálníhodnotě, přičemž ocenění nepeněžitého vkladu činí částku ve výši16.896.000,- Kč, a je doloženo znaleckými posudky č. 1318-158/00znaleckého ústavu Audit & Consulting Experts, s.r.o., a č.37-4/00 znalce Ing. Davida Hrazdíry.Jedná se o peněžité pohledávky představující cenu provedenýchprací, vyúčtované společností Silniční technika, a.s.společnosti NOPASS a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 27. července 2001 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady dne9.8.2000 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základníhojmění společnosti:
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Jediný akcionář tímto souhlasí s kapitalizací pohledávekspolečnosti Silniční technika, a.s., v hodnotě stanovené výšeuvedenými znaleckými posudky. Orgán, který rozhodne o konečnéčá... stce zvýšení, se neurčuje, když úpis nad částku navrhovanéhozvýšení se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Specifikované pohledávky budou předmětem vkladu na zvýšenízákladního jmění v jejich tržní hodnotě bez příslušenství,stanovené jednak znaleckým posudkem znalce pana ing. DavidaHrazd... íry, Merhautova ul. 3, 613 00 Brno, ze dne 5.srpna 1999,který je zapsán pod pořadovým číslem 30-9/99 znaleckého deníku,a to v částce 840.000,-- Kč ( slovy: Osmsetčtyřicettisíckorunčeských ) a jednak znaleckým posudkem znalce AUDIT & CONSULTINGEXPERTS, s.r.o., Ptašínského 4, 602 00 Brno, znalecký ústav, zedne 5.srpna 1999, který je zapsán pod pořadovým číslem1017-197/99 znaleckého deníku, a to v téže částce, to jest840.000,-- Kč ( slovy: Osmsetčtyřicettisíckorun českých ). zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto peněžité pohledávkyspolečnosti Silniční technika, a.s., se sídlem Partyzánská 78,Nová Paka, identifikační číslo 45534390, za obchodní společ... nostNOPASS a.s.:Číslo faktury ze dne na částku980891 30.09.1998 260.865,-- Kč980925 12.10.1998 408.700,-- Kč980938 14.10.1998 3,481.145,60 Kč980939 14.10.1998 814.730,60 Kč980940 14.10.1998 194.153,20 Kč980942 15.10.1998 250.439,-- Kč980950 16.10.1998 14.030,-- Kč980956 16.10.1998 27.248,40 Kč980961 14.10.1998 727.185,30 Kč980964 22.10.1998 453.315,40 Kč980965 22.10.1998 66.465,80 Kč980966 21.10.1998 768.112,-- Kč980967 22.10.1998 308.712,50 Kč980975 26.10.1998 523.502,-- Kč980976 26.10.1998 1,455.135,50 Kč980977 26.10.1998 853.390,-- Kč980978 26.10.1998 2,325.002,80 Kč980981 29.10.1998 1,016.444,20 Kč980987 29.10.1998 93.805,40 Kč980991 30.10.1998 156.462,70 Kč980992 30.10.1998 194.785,20 Kč980994 30.10.1998 14.640,-- Kč980999 26.10.1998 23.497,20 Kč981003 09.11.1998 396.500,-- Kč981040 19.11.1998 874.615,60 Kč981041 19.11.1998 7.322,40 Kč981042 19.11.1998 70.735,20 Kč994757 27.04.1999 996,70 Kč994773 30.04.1999 373.233.20 Kč994774 30.04.1999 739.832,40 Kč994914 16.07.1999 996,70 Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Protože budou vydány akcie téhož druhu, jako jsou stávajícíakcie společnosti, nestanovují se práva s nimi spojená.
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Vklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie.V případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akciínebo ... jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodleníve výši 20% ( Dvacet procent ) ročně. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciínepeněžitým vkladem, a to postoupením pohledávky/vekspecifikovaných dále, a to do 5 ( Pěti ) dnů po jejich úpisuv sídle... společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Určuje se, že jiné akcie, než které upíše obchodní společnostSilniční technika, a.s., nebudou upisovány. Místo a lhůta proupisování akcií "s" a "bez" bez využití přednostního práva... s datem počátku jejího běhu se proto nestanoví. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Na zvýšené základní jmění bude upsáno celkem 168( Jednostošedesátosm ) akcií o jmenovité hodnotě po 5.000,-- Kč( Pěttisíckorun českých ). Bude se jednat o kmenové akcie namajitele ... v listinné podobě. Všechny akcie, které budou upisoványna zvýšené základní jmění společnosti dle tohoto rozhodnutí,upíše obchodní společnost Silniční technika, a.s., se sídlemPartyzánská 78, Nová Paka, identifikační číslo 45534390.Upisování proběhne v sídle společnosti ve lhůtě do dvou týdnůode dne, kdy toto rozhodnutí jediného akcioníře o zvýšenízákladního jmění bude zapsáno do příslušného obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Základní jmění bude navýšeno nepeněžitým vkladem.
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
 • 28. prosince 1999 - 7. února 2001 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 840.000,-- Kč( slovy: Osmsetčtyřicettisíckorun českých ), a to je z dosavadnívýše 1,000.000,-- Kč ( slovy: Jedenmilionkorun českých )... na1,840.000,-- Kč ( slovy: Jedenmilionosmsetčtyřicettisíckorunčeských ), a to upisováním akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů