Trendy

2 058 087 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

23 905 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 701 081 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2016 Tři Dvory 98, 784 01 Litovel

Historické adresy

30.7.2003 - 28.11.2016 Litovel, Tři Dvory 98, PSČ 78401
26.1.2002 - 30.7.2003 Litovel, Tři Dvory č.p.98, PSČ 78401
3.10.1997 - 26.1.2002 Litovel, Tři Dvory 98, PSČ 78401
30.5.1995 - 3.10.1997 Červenka, Svatoplukova 16, PSČ 78401

63319551

DIČ

od 1.7.1996

CZ63319551

Datová schránka

pw9fifr

Historické názvy

30.7.2003 - 1.5.2016

ORRERO a.s.

30.5.1995 - 30.7.2003

ORRERO s.r.o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 8342

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.9.2017

452 575 000 Kč

Historické jmění

8.3.2016 - 22.9.2017

449 975 000 Kč

4.10.2013 - 8.3.2016

364 975 000 Kč

16.7.2012 - 4.10.2013

314 975 000 Kč

6.6.2011 - 16.7.2012

210 000 000 Kč

8.3.2011 - 6.6.2011

210 000 000 Kč

27.12.2010 - 8.3.2011

157 500 000 Kč

10.3.2010 - 27.12.2010

157 500 000 Kč

9.4.2009 - 10.3.2010

157 500 000 Kč

14.8.2006 - 9.4.2009

132 500 000 Kč

30.9.2005 - 14.8.2006

117 500 000 Kč

18.6.2005 - 30.9.2005

117 500 000 Kč

30.7.2003 - 18.6.2005

80 000 000 Kč

14.5.2002 - 30.7.2003

80 000 000 Kč

30.5.1996 - 14.5.2002

400 000 Kč

30.5.1995 - 30.5.1996

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litovel

Bankovní účty

zvěřejněno 28.9.2013

CZ4503000000000108858498

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 9.3.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Puchmajerova 1507/3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 26) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. srpna 2013 - 4. října 2013 : Představenstvo společnosti ORRERO a.s., sídlem Litovel, Tři Dvory 98, IČ: 633 19 551, rozhodlo v souladu s § 210 obch. zák. a v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady akcionářů ... společnosti, konané dne 12.6.2013, o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti ORRERO a.s. se zvyšuje: 1. ze stávajícího základního kapitálu 314.975.000,- Kč, slovy tři sta čtrnáct milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých, upsáním nových akcií o částku 50.000.000,- Kč, slovy padesát milionů korun českých, na částku 364.975.000,- Kč, slovy tři sta šedesát čtyři milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:Počet: 10.000, slovy deset tisíc kusůJmenovitá hodnota: 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých Druh: kmenovéForma: na jméno s omezenou převoditelností dle stanov společnostiPodoba: listinnáCharakter: nekótovanéEmisní kurz: 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých.3. O rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu se dohodnou všichni akcionáři společnosti dohodou uzavřenou dle §205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů nahradí listinu upisovatelů a bude pořízena ve formě notářského zápisu. Součástí dohody bude i prohlášení akcionářů o tom, že se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. Dohoda akcionářů musí být uzavřena ve lhůtě pro upisování akcií. 4. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti ORRERO a.s., které je místem uzavření dohody všech akcionářů dle §205 obchodního zákoníku. Lhůta pro upisování akcií činí 40, slovy čtyřicet, dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek lhůty k upisování akcií oznámí společnost akcionářům písemným oznámením, které bude odesláno doporučenou poštou na adresu každého oprávněného akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů do 10, slovy deseti, dnů ode dne počátku běhu lhůty pro úpis akcií. 5. Každý akcionář, který upíše akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti, je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 60, slovy šedesáti, dnů ode dne, kdy akcie upsal, na tento bankovní účet společnosti, který společnost pro účely splácení vkladů na zvýšení základního kapitálu na své jméno zřídila: banka: Československá obchodní banka, a.sčíslo účtu: 117505133/0300 IBAN: CZ15 0300 0000 0001 1750 5133SWIFT CODE: CEKOCZPPAkcie se splácejí v měně - koruna česká. zobrazit více skrýt více
  • 5. března 2009 - 10. března 2010 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.11.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 132.5... 00.000,- Kč upsáním nových akcií o 25.000.000,- Kč na 157.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:Počet: 5.000 kusů, jmenovitá hodnota: 5.000 Kč, druh: kmenové, forma: na jméno s omezenou převoditelností, podoba: listinné, charakter: nekótované, emisní kurs: 5.000,- KčAkcionář Giovanni Battista Rocca, nar. 28.11.1943, bytem Via Emilia San Pietro 25, Reggio Emilia, Italská rep., akcionář Ing. Augustin Gec, nar. 19.8.1943, bytem Slušovice 82, akcionář Ing. Petr Lakomý, nar. 28.11.1948, bytem Červenka, Komenského 321, akcionář Vladimír Truhlář, nar. 28.12.1947, bytem Olomouc, Bacherova 1252/17, akcionář MUDr. Marie Martinů, nar. 14.8.1942, bytem Modena, Viale Moreali 255, Italská rep., akcionář TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., se sídlem Vicenza (VI) Contra Porti 13, Italská rep., akcionář FINEST a.s., se sídlem Pordenone (PN), Via Dei Molini 4, Italská rep., se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií podle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu použitého způsobu zvýšení základního kapitálu, různé výše pohledávek jednotlivých akcionářů vůči společnosti, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na pohledávky akcionářů, než vrácení půjček.Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajících akcionářů na upisování akcií.Akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to Giovanni Battista Roccovi bude nabídnuto 1370 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 6 850 000,- Kč, Ing. Augustinu Gecovi bude nabídnuto 150 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 750.000,- Kč, Ing. Petru Lakomému bude nabídnuto 150 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 750.000,- Kč, Vladimíru Truhlářovi bude nabídnuto 150 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 750.000,- Kč, MUDr. Marii Martinů bude nabídnuto 180 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 900.000,- Kč, společnosti TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s. bude nabídnuto 3 000 kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 15 000 000,- Kč.Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti ORRERO a.s., v Litovli, Tři Dvory 98. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 5.000,- Kč za jednu akcii.Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti existují splatné peněžité pohledávky, které jsou plně způsobilé k započtení:- peněžitá pohledávka Giovanni Battista Rocca, bytem Via Emilia San Pietro 25, 42100 Reggio Emilia, Itálie ve výši 6.850.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2008, se v rozsahu částky 6.850.000,- Kč započte na splácení emisního kursu 1 370 kusů akcií v nominální hodnotě 6.850.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka Ing. Augustin Gec, bytem Hlušovice 82, 783 14 Bohuňovice ve výši 750.000,00 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2008, se v rozsahu částky 750.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 150 kusů akcií v nominální hodnotě 750.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka Ing. Petr Lakomý, bytem Komenského 321, 784 01 Červenka ve výši 750.000,00 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2008, se v rozsahu částky 750.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 150 kusů akcií v nominální hodnotě 750.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka Vladimír Truhlář, bytem Bacherova 17, 779 00 Olomouc ve výši 750.000,00 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2008, se v rozsahu částky 750.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 150 kusů akcií v nominální hodnotě 750.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 150 kusů akcií v nominální hodnotě 750.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka MUDr. Marie Martinů, bytem Modena, Via Moreali 255, Itálie, ve výši 1 082.463,78 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004, dodatku č. 3 ze dne 20.8.2005, dodatku č. 4 ze dne 6.11.2006 a dodatku č. 5 ze dne 24.9.2008 uzavřená mezi věřitelem paní MUDr. Marií Martinů a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 900.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 180 kusů akcií v nominální hodnotě 900.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka společnosti TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie, ve výši 18.296.358,27 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.10.2002 a dodatku č. 1 ze dne 9.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004, dodatku č. 3 ze dne 20.8.2005, dodatku č. 4 ze dne 6.11.2006 a dodatku č. 5 ze dne 24.9.2008 uzavřené mezi věřitelem společností TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie a dlužníkem společností ORRERO a.s., Tři Dvory č.p. 98, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 15.000.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 3.000 kusů akcií v nominální hodnotě 15.000.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. obchodního zákoníku a ust. § 358 obchod. zák. Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti ORRERO a.s., to je Litovel, Tři Dvory 98. Ve smlouvě musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti.Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č. p. 98, Litovel, IČ: 63319551, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedené pohledávky, než vrácení půjček. zobrazit více skrýt více
  • 17. května 2006 - 10. března 2010 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.3.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 117.50... 0.000,- Kč upsáním nových akcií o 15.000.000,- Kč na 132.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:Počet: 3.000 kusůJmenovitá hodnota: 5.000,- KčDruh: kmenovéForma: na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba: listinnéCharakter: nekótovanéEmisní kurs: 5.000,- KčVšechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti.Své přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ORRERO a.s., v Litovli, Tři Dvory 98.Upisovatelé jsou povinni upsat nové akcie ve lhůtě 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do dvou týdnů od oznámení představenstva společnosti o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Představenstvo sdělí akcionářům společnosti o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně neprodleně na adresy akcionářů.Upisovatel společnost FINEST a.s. se sídlem Pordenone, Via Mazzini 13, Italská republika, je oprávněn upsat 750 kusů kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.Upisovatel musí splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet u banky založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchod. zákoníku č. účtu: 203007309/0300. Zbývající část jmenovité hodnoty akcií je upisovatel povinen splatit do 1 roku od upsání akcií, jinak je jejich upsání akcií neúčinné s důsledky dle § 167 odst. 2 obchod. zákoníku.Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti existují splatné peněžité pohledávky, které jsou plně způsobilé k započtení:- peněžitá pohledávka společnosti ADUTOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jungmannova 12, IČ: 60778407, ve výši 6.627.501,10 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 a dodatku č. 3 ze dne 20.8.2005, uzavřená mezi věřitelem společností ADUTOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jungmannova 12, IČ: 60778407 a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 5.460.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 1 092 kusů akcií v nominální hodnotě 5.460.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka MUDr. Marie Martinů, bytem Modena, Viale Moreali 255, Itálie, ve výši 549.221,68 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 a dodatku č. 3 ze dne 20.8.2005, uzavřená mezi věřitelem paní MUDr. Marií Martinů a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 540.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 108 kusů akcií v nominální hodnotě 540.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka společnosti TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie, ve výši 9.706.589,81 Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.10.2002 a dodatku č. 1 ze dne 9.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 a dodatku č. 3 ze dne 20.8.2005, uzavřené mezi věřitelem společností TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie a dlužníkem společností ORRERO a.s., Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 5.250.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 1.050 kusů akcií v nominální hodnotě 5.250.000,- Kč.Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedené pohledávky, než vrácení půjček. zobrazit více skrýt více
  • 28. ledna 2005 - 10. března 2010 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 7.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 80.000... .000,- Kč upsáním nových akcií o 37.500.000,- Kč na 117.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:Počet: 7.500 kusůJmenovitá hodnota: 5.000,- KčDruh: kmenovéForma: na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba: listinnéCharakter: nekótovanéEmisní kurs: 5.000,- KčVšechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti.Své přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ORRERO a.s., v Litovli, Tři Dvory 98.Upisovatelé jsou povinni upsat nové akcie ve lhůtě 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do dvou týdnů od oznámení představenstva společnosti o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Představenstvo sdělí akcionářům společnosti o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně neprodleně na adresy akcionářů.Upisovatel společnost FINEST a.s. se sídlem Pordenone, Via Mazzini 13, Italská republika, je oprávněn upsat 1 875 kusů kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.Upisovatel musí splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet u banky založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchod. zákoníku č. účtu: 192649014/0300. Zbývající část jmenovité hodnoty akcií je upisovatel povinen splatit do 1 roku od upsání akcií, jinak je jejich upsání akcií neúčinné s důsledky dle § 167 odst. 2 obchod. zákoníku.Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti existují splatné peněžité pohledávky, které jsou plně způsobilé k započtení:- peněžitá pohledávka společnosti ADUTOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jungmannova 12, IČ: 60778407, ve výši 14.639.453,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002 a dodatku č. 3 ze dne 17.8.2004 uzavřená mezi věřitelem společností ADUTOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jungmannova 12, IČ: 60778407 a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 13.650.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 2 730 kusů akcií v nominální hodnotě 13.650.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka MUDr. Marie Martinů, bytem Modena, Viale Modrali 255, Itálie, ve výši 1.353.158,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.12.2001, dodatku č. 1 ze dne 2.7.2002 a dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 uzavřená mezi věřitelem paní MUDr. Marií Martinů a dlužníkem společností ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 1.350.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 270 kusů akcií v nominální hodnotě 1.350.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- peněžitá pohledávka společnosti TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie, ve výši 22.203.751,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.10.2002 a dodatku č. 1 ze dne 9.12.2003 a dodatku č. 2 ze dne 17.8.2004 uzavřené mezi věřitelem společností TORREROSSA PARTECIPAZIONI a.s., Vicenza, Contra Porti 13, Itálie a dlužníkem společností ORRERO a.s., Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, se v rozsahu částky 13.125.000,- Kč započte na splacení emisního kursu 2 625 kusů akcií v nominální hodnotě 13.125.000,- Kč.Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti ORRERO a.s., se sídlem Tři Dvory č.p. 98, Litovel, IČ: 63319551, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedené pohledávky, než vrácení půjček. zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2003 - 10. března 2010 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 30.3.2003 bylo rozhodnuto o změně právmí formy z právní formy společnost s ručením omezeným na akciovou společnost k rozhodnému dni 31.12.2002.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů