215 754 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

4 779 tis. Kč

Zisk za rok 2008

233 648 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.8.1995 - 1.7.2009 Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163

63471370

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1995 - 1.7.2009

CZ63471370

Datum vzniku

1. srpna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2009

Historické názvy

23.4.1998 - 1.7.2009

ZEMOS a.s.

1.8.1995 - 23.4.1998

ZEMOS akciová společnost

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1657

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.10.2001 - 1.7.2009

84 000 000 Kč

1.8.1995 - 31.10.2001

84 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2009 - 1. července 2009 : Společnost ZEMOS a.s., IČ: 63470370, se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1657, se vy... mazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením se společností ZVOS Hustopeče, a.s., IČ: 63470381, se sídlem Hustopeče u Brna, Javorová 1A/788, PSČ 693 01, zapsaná v obchodním rejtříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1651, jako společností nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 20. dubna 2009 jmění zaniklé společnosti ZEMOS a.s. zobrazit více skrýt více
  • 8. dubna 2009 - 1. července 2009 : Mimořádná valná hromada konaná dne 26.03.2009 rozhodla takto:I. Valná hromada k o n s t a t u j e na základě výpisu ze seznamu akcionářů, že obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s... . se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, má ve svém majetku 8.164 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno o nominální hodnotě 81.640.000,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZEMOS a.s. ve výši 97,19%.II. Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdarenská 493, PSČ: 691 63, IČ: 634 71 370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1657. Společnost ZZN POMORAVÍ a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855 za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.V. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 10.000,-Kč činí 6.332,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1232-22/09 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ: 602 00, IČ: 44119097, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.VI. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800. zobrazit více skrýt více
  • 28. ledna 2009 - 1. července 2009 : společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 04.12.2008
  • 26. února 2002 - 1. července 2009 : Změny stanov v souladu s novelou Obchodního zákoníku přijaté nařádné valné hromadě dne 15.6.2001.
  • 27. srpna 2008 - 28. ledna 2009 : Stanovy (zcela nové znění) přijaté na řádné valné hromadě dne 10.6.2008.
  • 20. února 2008 - 28. ledna 2009 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 15.02.2008.
  • 10. října 1997 - 27. srpna 2008 : Změny stanov přijaté na řádné valné hromadě dne 16.05.1997.
posunout dolů