Trendy

79 475 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 831 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

39 245 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.10.2016 Dukelská třída 247/69, Husovice, 614 00 Brno

Historické adresy

1.3.2012 - 24.10.2016 Brno, Dukelská třída 247/69, PSČ 61400
1.8.1995 - 1.3.2012 Brno, Dukelská 69/71, PSČ 61400

63473780

DIČ

od 16.8.1995

CZ63473780

Datová schránka

i5xdtax

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1672

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.3.2013

9 000 000 Kč

Historické jmění

1.8.1995 - 14.3.2013

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 23.1.2016

2112272755 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.10.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tiskařská 257/10, 108 00, Praha - Malešice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. února 2013 - 14. března 2013 : a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na novou výši 9.00... 0.000,- Kč (devět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 16 (šestnáct) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). c) Emisní kurs každé jedné nově emitované akcie činí 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých).d) Akcie budou upisovány peněžitým vkladem s tím, že emisní kurs může být splacen výlučně započtením.e) Všichni akcionáři společnosti, jmenovitě Ing. Ladislav Lněníček a Jiřina Lněníčková se dle ust. § 204a odst. 7 Obchodního zákoníku, výslovně vzdali přednostního práva na úpis 16 (šestnácti) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem, tedy všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je Ing. Ladislav Lněníček, dat.nar. 11.08.1955, bytem Brno, Jeřabinová 915/17, PSČ 602 00.f) Předem určený zájemce Ing. Ladislav Lněníček bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli na adresu jeho bydliště do dvou týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, vedeného Krajského soudem v Brně.g) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Brno, Dukelská třída 247/69, PSČ 614 00.h) Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií činí 14 dnů a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.i) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření připouští valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs upsaných akcií započtením, a to tak, že proti pohledávce společnosti E S L, a.s. vůči Ing. Ladislavu Lněníčkovi na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat pohledávky Ing. Ladislava Lněníčka vůči společnosti E S L, a.s., vyplývajících ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 30.5.1955 mezi Ing. Ladislavem Lněníčkem, jako pronajímatelem, a společnosti ESL, a.s. jako nájemcem, ve znění dodatků, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v přízemí a prvním podlaží budovy č.p. 247, stojící na pozemku p.č. 854, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, kú Husovice, na LV č. 1900 (nyní na LV 2133), situované na adrese Brno, Dukelská 69, o celkové výměře 320 m2, a to pohledávek z dlužného nájemného za období duben 2008 až prosinec 2012, vyúčtovaného níže uvedenými fakturami: (i) nájemné za období 04/2012-12/2012 ve výši 1,308.834,- Kč dle fa č. 201211 ze dne 31.12.2012 (zápočet oproti části pohledávky ve výši 1,033.566,- Kč), (ii) nájemné za období 01/2012-03/2012 ve výši 528.000,- Kč dle fa č. 201201 ze dne 31.3.2012, (iii) nájemné za období 04/2011-12/2011 ve výši 1,413.234,- Kč dle fa č. 10052011 ze dne 31.12.2011, (iv) nájemné za období 01/2011-03/2011 ve výši 528.000,- Kč dle fa č. 201101 ze dne 31.3.2011, (v) nájemné za období 04/2010-12/2010 ve výši 1,584.000,- Kč dle fa 10032010 ze dne 31.12.2010, (vi) nájemné za období 04/2009-12/2009 ve výši 1,570.800,- Kč dle fa č. 10022009 ze dne 31.12.2009,, (vii) nájemné za období 04/2008-03/2009 ve výši 1,142.400,- Kč dle fa č. 100308 ze dne 31.12.2008,nájemné za období 04/2008.03/2009 ve výši 952.000,- Kč dle fa č. 100208 ze dne 31.11.2008 (na kterou zbývá k úhradě 200.000,- Kč);j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení: - o návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen nejpozději do dvou týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, - dohoda o započtení bude uzavřena neprodleně poté, kdy Ing. Ladislav Lněníček akceptuje návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií, - předmětem dohody o započtení bude pohledávka E S L , a.s. za Ing. Ladislavem Lněničkou na splacení emisního kursu akcií ve výši 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých) vyplývající z upsání akcií společnosti E S L, a.s. a pohledávky Ing. Ladislava Lněničky za společností E S L, a.s. vyplývající z dlužného nájemného, jak popsáno). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů