Trendy

16 681 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 413 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

40 250 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 8.4.2010Znojmo, Obroková 93/16, PSČ 66902

Historické adresy

9.4.2004 - 8.4.2010Brno, Moravské náměstí 4, PSČ 60200
6.10.1995 - 9.4.2004Znojmo, Obrokova 16, PSČ 66901

Historické adresy z obchodního rejstříku

16.3.2005 - 18.5.2005Moravské náměstí 4, 602 00 Brno 2

63476843

DIČ

od 1.1.1996

CZ63476843

Datum vzniku

6. října 1995

Datová schránka

iavdcu2

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1697

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.10.2004

42 700 000 Kč

Historické jmění

3.11.2000 - 21.10.2004

15 225 000 Kč

3.2.2000 - 3.11.2000

15 225 000 Kč

24.8.1998 - 3.2.2000

2 200 000 Kč

7.5.1998 - 24.8.1998

1 400 000 Kč

5.4.1996 - 7.5.1998

1 400 000 Kč

6.10.1995 - 5.4.1996

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

251947741 / 0100

Provozovny

od 1.5.2012

Cafe PANORAMA
 • Adresy:
  • Obroková 93/16, 669 02, Znojmo

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 9. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 9. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celek postupom podle § 777 odst 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech
 • 5. dubna 1996 : Se společností se sloučila obchodní společnost CENTOS, s.r.o.se sídlem ve Znojmě, Družstevní 3, IČO 49 45 50 10, Rg C 13 104Krajského obchodního soudu v Brně, a to ke dni 5. 4. 199 Se společností se sloučila obchodní společnost CENTOS, s.r.o.se sídlem ve Znojmě, Družstevní 3, IČO 49 45 50 10, Rg C 13 104Krajského obchodního soudu v Brně, a to ke dni 5. 4. 199...6. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2004 - 21. října 2004 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 10. května 2004 svým Usnesením o přijetí záměru společnosti zvýšit základní kapitál společnosti podle těchto podmínek:= základní kapitál spol... ečnosti se zvyšuje o částku 27,475.000,- Kč, a to upsáním nových akcií;= upisování akcií nad částku 27,475.000,- Kč se nepřipouští;= upsáno bude celkem 1099 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč, v listinné podobě, s emisním kurzem každé jedné akcie 25.000,- Kč;= upisování akcií navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; upisovatel je povinen do 15. července 2004 splatit celou jmenovitou hodnotu a celé emisní ážio upisovaných akcií;= všichni stávající akcionáři se vzdávají a vzdali se přednostního práva na upisování všech těchto akcií;= upsání všech akcií bude nabídnuto k upsání konkrétnímu zájemci, jímž je obchodní společnost INEXA TECHNOLOGY LIMITED, 15 Stopher House, Webber Street, London SE1 ORE, United Kingdom, zapsaná v obchodním rejstříku pro Cardiff pod číslem 4299179, to vše v souladu s Dohodou o narovnání ze dne 29.12.2003;= místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Brně, Moravské náměstí 4, PSČ: 602 00; upisované akcie budou upsány Smlouvou o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy předloží navrhovatelka zájemci nejpozději do 20. května 2004; k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií stanoví valná hromada společnosti zájemci lhůtu do 10. června 2004;= neschvaluje se vydání akcií nového druhu;= neschvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady;= připouští se možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele akcií vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s tím, že proti pohledávce na zaplacení emisního kursu nově upisovaných akcií lze započíst pouze peněžité pohledávky upisovatele specifikované v Dohodě o narovnání ze dne 29. prosince 2003; emisní kurs upisovaných akcií lze uzavřít v sídle navrhovatelky nejpozději jeden den před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh Smlouvy o započtení předloží upisovatel navrhovatelce nejpozději do 10. června 2004;= připouští se, aby emisní kurs nově upisovaných akcií byl splacen výhradně započtením;= poukázky na akcie nebudou vydány. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 3. února 2000 : Mimořádná valná hromada společnosti svým usnesením ze dne19.10.1998 rozhodla o záměru zvýšení základního jměníspolečnosti podle těchto podmínek:
 • 25. listopadu 1998 - 3. února 2000 : základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 13,025.000,- Kč stím, že se upisování nad částku 13,025.000,- Kč nepřipouští,
 • 25. listopadu 1998 - 3. února 2000 : základní jmění společnosti se zvyšuje těmito způsoby:a) zvýšením jmenovité hodnoty stávajících 200 ks akcií na jménoz dosavadních 11.000,- Kč o 14.000,- Kč na 25.000,- Kč,b) upsán... ím nových 409 ks akcií na jméno se jmenovitou hodnotou25.000,- Kč, jež budou vydány v zaknihované podobě a nebudouveřejně obchodovatelené, zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 3. února 2000 : všechny akcie jež nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je obchodníspolečnost TOS ZNOJMO, akciová společnost, se sídlem Zno... jmo,Družstevní 3, IČO: 46347691, zapsaná v obchodním rejstříku přiKrajském obchodním soudě v Brně pod spisovou značkou B 803, zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 3. února 2000 : místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti ve Znojmě, Obroková 16, kancelář GŘspolečnosti, se lhůtou upisování počínaje dnem 19. října 1998do 3. ... listopadu 1998, emisní kurs pro upisování akcií je1,00 : 1,00, zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 3. února 2000 : peněžní vklady ke zvýšení základního jmění společnosti lzepoukazovat na účet společnosti vedený u IPB, a.s., pobočky veZnojmě, č.ú.: 3994127/5100 anebo lze tyto peněžní vklady vlož... itv hotovosti do pokladny společnosti a to takto:a) 30 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do 10ti dnů odedne jejich upsání,b) lhůta pro zaplacení zbytku emisního kursu upsaných akcií jestanovena v souladu s ustatnovením § 204, odst.1 za přiměřenéhopoužití ustanovení § 177 odst. 1 ObchZ nejpozději ve lhůtějednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění dopříslušného obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 3. února 2000 : přednostní právo úpisu akcií mají stávající akcionáři a lze jejuplatnit ve Znojmě, v sídle společnosti ve Znojmě, ul. Obrokova16, kancelář GŘ společnosti, na základě oznámení předs... tavenstvopočínaje dnem 19. října 1998 nejpozději do 3.listopadu 1998, lzeupsat celkem 409 kusů nových akcií, tzn. že na jednu stávajícíakcii lze upsat maximální 2,045 kusu nové akcie, nové akcie jsouakciemi na jméno v nominální hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč,jsou vydané v zaknihované podobě a nejsou veřejněobchodovatelné, emisní kurs nově upisovaných akcií je1,00 : 1,00, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního právaúpisu je den 19. října 1998, zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1998 - 24. srpna 1998 : Valná hromada společnosti svým usnesením ze dne 02.07.1997rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti peněžitýmivklady stávajících akcionářů, formou zvýšení jmenovité hodnotyvš... ech vydaných akcií společnosti o 800.000,-Kč celkem na2.200.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů