Trendy

615 358 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

77 709 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

651 316 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.11.2013 Baťovka 1285, 696 02 Ratíškovice

Historické adresy

31.3.2003 - 22.11.2013 Ratíškovice č.p. 1285, okres Hodonín, PSČ 69602
21.9.1995 - 31.3.2003 Bystřice nad Pernštejnem, Rudolfa Vaška 574

63478773

DIČ

od 31.3.2003

CZ63478773

Datová schránka

7vzchxr

Historické názvy

28.1.2003 - 31.3.2003

OGMIOS production, a.s.

21.9.1995 - 28.1.2003

ZAJDA, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1721

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.10.2009

111 555 000 Kč

Historické jmění

15.10.2008 - 7.10.2009

87 255 000 Kč

20.9.2007 - 15.10.2008

37 010 000 Kč

13.1.2004 - 20.9.2007

3 010 000 Kč

21.9.1995 - 13.1.2004

1 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Bankovní účty

zvěřejněno 26.9.2013

1024014794 / 5500

... více účtů (celkem 11) najdete zde

Provozovny

od 22.1.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hradčanské náměstí 61/11, 118 00, Praha 1 - Hradčany

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. května 2005 - 28. července 2006 : Jediný společník rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a přijal následující rozhodnutí:Základní kapitál společnosti T Machinery a.s. se zvyšuje ... z důvodu kapitálového posílení a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, a to za následujících podmínek:a) Zvýšení základního kapitálu bude o částku 91.118.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 91 (slovy: devadesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a 11 (slovy: jedenácti) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě této akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých).c) Všechny shora uvedené akcie budou s využitím jeho přednostního práva upsány jediným akcionářem, kterým obchodní společnost CZMT a.s., se sídlem na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ 709 51, identifikační číslo 25844814, přičemž upisování může začít již po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) Emisní kurs akcií vydaných na základě peněžitého vkladu se rovná jejich jmenovité hodnotě.Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií upisovaných na základě nepeněžitého vkladu, který činí 8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun českých), bude použit na tvorbu rezervního fondu společnosti.e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti T Machinery a.s. na adrese Ratíškovice č.p. 1285, PSČ 696 02, identifikační číslo 63478773.f) Lhůta pro upisování akcií je 90 dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.g) Emisní kurs bude splacen na účet číslo 195675939/0300 zřízený u Československé obchodní banky a.s., pobočka Hodonín, Národní tř. 17, Hodonín, 696 02. Za den splacení se považuje den připsání příslušné částky na účet společnosti.Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese Ratíškovice č.p. 1285, PSČ 696 02, identifikační číslo 63478773, ve lhůtě do 90 dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nepeněžitý vklad se považuje za splacený v případě movitých věcí jejich předáním společnosti, v případě nemovitostí přechodem vlastnického práva k nim na společnost, a to na základě vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.h) Z nově upisovaných akcií bude 82 (slovy: osmdesátdva) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii a 11 (slovy: jedenáct) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu akcii splaceno nepeněžitými vklady tvořenými movitým a nemovitým majetkem, který byl pro tento účel oceněn znaleckým ústavem jmenovaným z tohoto důvodu usnesením Krajského soudu v Brně číslo jednací 50 Nc 6142/2004-10 ze dne 1.12.2004.Soubor nemovitého majetku tvořený nemovitostmi zapsanými na LV číslo 3204 pro katastrální území Ratíškovice jakozastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2482,ostatní plocha parcelní číslo 2484/1,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/6,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/7,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/8,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/9,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/10,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/11,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/12,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/13,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/14,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/20,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2484/34,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2485,zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 2487/2a ostatní plocha parcelní číslo 2599/2,budova číslo popisné 1285 (prům. objekt) na parcele 2484/12,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (garáž) na parcele 2482,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/6,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/7,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/8,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/9,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/10,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/11,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/13,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/14,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/20,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2484/34,budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (obč. vyb.) na parcele 2485,a budova bez čísla popisného a čísla evidenčního (prům. objekt) na parcele 2487/2(tj. vybranými provozními objekty, vedlejšími stavbami, venkovními úpravami a stavebními pozemky strojírenského závodu společnosti CZMT a.s.) byl oceněn na částku 56.000.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionů korun českých) ve znaleckém posudku číslo 133-01/2005-01 ze dne 7.1.2005 znaleckého ústavu "Nemovitost" s.r.o. se sídlem v Hodoníně, pracoviště Hodonín.Soubor movitého majetku tvořený strojním zařízením a drobným majetkem (tj. stroji, strojní technologií a zařízení s příslušenstvím, kancelářskou a výpočetní technikou, programovým vybavením, konstrukční a projektovou technikou a vybavením, meřící technikou apod.) byl oceněn na částku 26.118.000,- Kč (slovy: dvacešestmilionůjednostoosmnácttisíc korun českých) ve znaleckém posudku číslo 133-01/2005-01 ze dne 7.1.2005 znaleckého ústavu "Nemovitost" s.r.o. se sídlem v Hodoníně, pracoviště Hodonín.Hodnota vkládaného majetku (nepeněžitého vkladu) oceněného pro účely splacení upisovaných akcií činí 82.118.000,- Kč (slovy: osmdesátdvamilionyjednostoosmnácttisíc korun českých).Zbývajících 9 (slovy: devět) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcií budou splaceny peněžitým vkladem ve výši 9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionů korun českých).ch) Lhůta ke splacení části emisního kursu činí 90 dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Představenstvo společnosti je povinno do 30 (slovy: třiceti) dnů od vydání tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2003 - 13. ledna 2004 : Zapisuje se rozhodnutí jediného společníka akciové společnosti T Machinery, a.s. ze dne 03.06.2003, který rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmíne... k:a) základní kapitál bude zvýšen o částku 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), tedy ze současných 1,010.000,- Kč na 3,010.000,- Kč upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští;b) upsáno bude 20 ks listinných kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 100.000,- Kč, emisní kurs na jednu akcii se rovná nominální hodnotě, tedy 100.000,- Kč;c) vylučuje se přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, tj. získání zdrojů, které jsou zatím závazkem společnosti tak, aby byly vyrovnány závazky společnosti a dojde tak ke kapitalizaci pohledávek vůči společnosti. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje stanovené v § 204a odst. 2 obch.z.;d) všechny nově vydané akcie budou nabídnuty určenému zájemci: CZMT a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ 709 51, IČ 25844814, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 2219 - 20 kusů nových akcií;e) úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti T Machinery a.s. ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, upisovatelům bude počátek běhu této lhůty a emisní kurs bude upisovatelům oznámen písemným oznámením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií;f) s nově vydanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, jde o kmenové akcie s právy vymezenými stanovami společnosti;g) předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností; smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.z. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;h) celý emisní kurs bude předem určeným zájemcem splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Započtena bude pohledávka určeného zájemce vůči společnosti ze smlouvy o půjčce proti pohledávce určeného zájemce ke splacení emisního kursu. Pohledávky vůči společnosti, která má být započtena:- pohledávka věřitele CZMT a.s., Ostrava-Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ 709 51, IČ 25844814 vůči společnosti ze smlouvy o půjčce ve výši 2,000.000,- Kč,i) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. K uzavření této smlouvy o započtení pohledávek za společnost se pověřuje představenstvo. Započtení bude provedeno v nominální výši pohledávky dle příslušných ustanovení obecně závazných norem a smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů