Trendy

114 164 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 248 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

149 053 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 28.4.2014Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí

Historické adresy

1.3.1996 - 28.4.2014Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 74741
5.10.1995 - 1.3.1996Brno, Pekařská 18, PSČ 60200

63479401

DIČ

od 13.12.1995

CZ63479401

Datum vzniku

5. října 1995

Datová schránka

zfpfg6j

Historické názvy

13.4.2015 - 30.4.2015

1. Hradecká zemědělská a.s.

4.10.2014 - 13.4.2015

1. Hradecká zemědělská a.s.

5.10.1995 - 4.10.2014

1. Hradecká zemědělská a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1318

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.8.2010

26 155 750 Kč

Historické jmění

3.8.2007 - 9.8.2010

52 311 500 Kč

4.8.1999 - 3.8.2007

104 623 000 Kč

7.2.1996 - 4.8.1999

97 719 000 Kč

5.10.1995 - 7.2.1996

1 621 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

117375113 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

27.3.1996 - 1.4.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Žižkova 511, 747 41, Hradec nad Moravicí

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. února 1997 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasempředstavenstva.
 • 1. března 1996 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne26.1.1996.
 • 1. března 1996 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne5.1.1996.
 • 7. února 1996 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne6.11.1995.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. dubna 2014 - 13. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. dubna 2014 - 13. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 28. dubna 2014 - 13. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 15. listopadu 2010 - 31. srpna 2011 : Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401 (dále také jako "Společno... st"), přijímá v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující usnesení:Valná hromada konstatuje, na základě údajů obsažených v seznamu akcionářů vedeném společností 1. Hradecká zemědělská a.s., že společnost NAVOS, a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, má ve svém majetku kmenové akcie emitované společností 1. Hradecká zemědělská a.s., a to 10.384 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč, 2.347 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč a 631 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovité hodnota činí 24.238.500,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech obchodní společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. ve výši 92,67%.Valná hromada určuje, že obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401. Společnost NAVOS, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249.Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akconářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnoě 250,-Kč, všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč a všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí:- částku ve výši 100 Kč za každou jednu akcii v listiné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč- částku ve výši 1.000 Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč- částku ve výši 10.000,-Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč.Přiměřenost výše protiplnění je doložen znaleckým posudkem č. 1598-168/10 zpracovaným dne 27.9.2010 znaleckým ústavem - společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 44119097, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111. 616 00 Brno, IČ 27758419. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2007 - 31. srpna 2011 : Valná hromada, která se konala dne 26.4.2007 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti ve výši 104.623.000,- Kč, slovy: jednostočtyřimilionyšestset... dvacettřitisíc korun českých, se snižuje o částu 52.311.500,- Kč, slovy:padesátdvamilionůtřistajedenácttisícpětset korun českých, na novou výši zákaldního kapitálu ve výši 52.311.500,- Kč, slovy: padesátdvamilionůtřistajedenácttisícpětset korun českých. Důvodem ke snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, a to následovně: a) akcie s dosavdní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč jmenovitá hodota se snižuje na 500,- Kč, b) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 10.000,- jmenovitá hodnota se snižuje na 5.000,- Kč, c) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč jmenovitá hodnota se snižuje na 50.000,- Kč. Akcionáři jsou povinni předložit své listinné akcie představenstvu společnosti k výměně za akcie s nižší jemnovitou hodnotou, a to nejpozději do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všechny akcionáře, aby listinné akcie předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady k výměně. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1999 - 31. srpna 2011 : V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jměnírozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo.Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohled... ávky z upisovatele na společnost. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1999 - 4. srpna 1999 : Nepěněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců Ing. ZdeňkaMaňáka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí,stavebnictví, stavby obytné a zemědělské, znalecký posudek... č.1459-184/98 ze dne 17.8.1998 a Ing. Pavla Josefíka, znalce zoboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavbyobytné a průmyslové, znalecký posudek č. 63/34-98 ze dne21.8.1998. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1999 - 4. srpna 1999 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformaceZemědělského družstva Hradec nad Moravicí v likvidaci, okres... Opava, Žimrovická č.p. 681, PSČ 747 41, IČO: 00148377 zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1999 - 4. srpna 1999 : Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti, kancelář předsedy představenstva. Upisovateli,který se nebude moci dostavit k úpisu do sídla společnost... i, můžebýt zaslán individuální list upisovatele, kerý má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtěpro úpis na adresu společnosti bude individuální listupisovatele považován za platný. Lhůta pro úpis nových akcií sestanoví na třicet dnů od právní moci usnesení obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě orozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1999 - 4. srpna 1999 : Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Hradec nad Moravicí vlikvida... ci, jak jsou uvedeni v notářském zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1999 - 4. srpna 1999 : Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení§ 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 14. ledna 1999 - 4. srpna 1999 : Bude upisováno nejméně 2.000 (slovy: dvatisíce) kusů akciína jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč(slovy: jedentisíckorun českých).
 • 14. ledna 1999 - 4. srpna 1999 : Základní jmění ve výši 97,719.000,- Kč (slovy:devadesátsedmmilionůsedmsetdevatenácttisíckorun českých) sezvyšuje o částku 2,000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) s tím, že s... e připouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do částky8,022.000,- Kč (slovy: osmmilionůdvacetdvatisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1999 - 4. srpna 1999 : Rozhodnutí představenstva ze dne 24.9.1998 o zvýšení základníhojmění dle § 210 obchodního zákoníku:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů