1 477 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

1 343 tis. Kč

Zisk za rok 2008

5 829 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

20.10.1995 - 12.10.2011 Brno-Horní Heršpice, Sokolova 32

63482819

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1995 - 28.12.2006

CZ63482819

Datum vzniku

20. října 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

12. října 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

11. března 2009

Historické názvy

18.6.2003 - 12.10.2011

TRIBOS, a.s. - v likvidaci

20.10.1995 - 18.6.2003

TRIBOS, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1749

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.3.2001 - 12.10.2011

5 200 000 Kč

20.10.1995 - 1.3.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 12. října 2011 - 12. října 2011 : Ostatní skutečnosti:Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.1.2011, č.j. 37 K 15/2003-858, které nabylo právní moci dne 2.3.2011 byl zrušen prohlášený konkurs na majetek úpadce ... po splnění rozvrhového usnesení.S ohledem na předložené listinné důkazy /potvrzení osvědčující neexistenci akcií, potvrzení o zabezpečení dokumentů a archiválií/ se společnost vymazává z obchodního rejstříku.Vymazává se:Obchodní firma: TRIBOS, a.s. - v likvidaciSídlo: Brno-Horní Heršpice, Sokolova 32, IČ: 634 82 819 se všemi zápisy. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2003 - 12. října 2011 : Valná hromada společnosti ze dne 15.4.2003 rozhodla o zrušeníspolečnosti a jejím vstupu do likvidace ke dni 16.4.2003.
 • 1. března 2001 - 12. října 2011 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 22.11.2000.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti, tj. Brno -Horní Heršpice, Sokolova 32. Lhůta pro úpis akcií začíná běžetnásledující den poté, co bude záměr o zvýšení základního ... jměníobchodní společnosti TRIBOS, a.s. zapsán do obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Brně, a trvá 30 dnů. Výšeemisního kursu akcií je totožná se jmenovitou hodnotouemitovaných akcií. Úpis provede upisovatel osobně, a to úpisemdo listiny upisovatelů, čímž se zaváže ke splacení emisníhokursu akcií. Vlastní úpis akcií a splacení proběhne současně.Nepeněžitý vklad bude splacen při úpisu know - how do základníhojmění společnosti TRIBOS, a.s. a převodem předmětu vkladu dodispozice společnosti, o čemž společnost vydá prohlášení. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Nepeněžitý vklad je blíže specifikován a oceněn ve znaleckémposudku č. 557-37/00 znalce Ing. Petra Svobody, CSc., Gorkého 9,602 00 Brno, číslo znaleckého deníku 557-37/00 na částku... ve výši4,269.000,- Kč a dále ve znaleckém posudku č. 39/11/00 znalceIng. Ladislava Esterky, Brandlova 94, 679 01 Kyjov, čísloznaleckého deníku 39/11/00 na částku ve výši 4,630.000,- Kč.Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem o částku ve výši4,200.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Všechny nově emitované akcie budou upsány předem určenémuzájemci panu Františku Vašíčkovi, který je jediným vkladatelem avlastníkem nepeněžitého vkladu ve formě know-how. Vzhledem ... ktomu, že vkládaný nepeněžitý vklad ve formě know-how je významnýpro rozvoj společnosti, přednostní právo akcionářů na upsáníčásti nových akcií společnosti se vylučuje. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 420 kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie10.000,- Kč. Všechny tyto nově emitované akcie budou vydány vlistinné... podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Na jednu akciio jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 1 hlas. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Důvodem pro zvýšení základního jmění je nutnost získat novéfinanční zdroje a kapitálově posílit společnost s ohledem najejí pozici při jednáních s obchodními partnery.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Zvyšuje se základní jmění úpisem nových akcií nepeněžitýmvkladem o částku ve výši 4,200.000,- Kč. Nepeněžitý vklad jeposkytnut jeho vlastníkem panem Františkem Vašíčkem, bytemProti... vanov 266, a to ve formě know-how. Základní jmění se tedyzvýší z dosavadní výše 1,000.000,- Kč o 4,200.000,- Kč nacelkovou výši základního jmění 5,200.000,- Kč (slovy:pětmiliónůdvěstětisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Zvýšení základního jmění:
 • 17. července 1996 - 1. března 2001 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 21.3.1996.
 • 17. července 1996 - 1. března 2001 : Akcie: 100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kčpřevoditelné se souhlasem představenstva.
 • 17. července 1996 - 1. března 2001 : Základní jmění: 1 000 000 Kč
posunout dolů