Trendy

2 098 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-8 460 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

206 035 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 14.7.2015Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

Historické adresy

1.7.2014 - 14.7.2015Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
7.6.2010 - 1.7.2014Brno, Heršpická 813/5, PSČ 63900
14.8.2002 - 7.6.2010Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 66002
5.12.1995 - 14.8.2002Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ 68724

Adresa z obchodního rejstříku

od 22.9.2016Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Historické adresy z obchodního rejstříku

21.11.2008 - 30.12.2008Brno, Burešova 938/17, PSČ 66002
3.4.2002 - 4.7.2002Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

63483122

DIČ

od 15.1.2011

CZ63483122

1.4.1999 - 4.8.2007

CZ63483122

Datum vzniku

5. prosince 1995

Datová schránka

jurg7kg

Historické názvy

27.2.2015 - 11.5.2015

VTP Brno, a.s.

7.6.2010 - 27.2.2015

VTP Brno, a.s.

12.5.2010 - 7.6.2010

MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s.

12.4.2006 - 12.5.2010

ŽS Brno, a.s.

5.12.1995 - 12.4.2006

B a P, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1753

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.8.2012

40 000 000 Kč

Historické jmění

12.7.2011 - 31.8.2012

40 000 000 Kč

22.5.2009 - 12.7.2011

2 000 000 Kč

22.10.2008 - 22.5.2009

16 098 950 Kč

31.3.1999 - 22.10.2008

65 710 000 Kč

4.7.1997 - 31.3.1999

61 908 000 Kč

12.4.1996 - 4.7.1997

206 360 000 Kč

5.12.1995 - 12.4.1996

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

105135577 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. listopadu 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.09.2008.
 • 31. března 1999 : Společnost je právním nástupcem obchodní společnosti WADEKO,a.s.se sídlem v Uherském Ostrohu, Třebízského 207, IČO 63 48 84 69,B 1792 Krajského obchodního soudu v Brně, která se zr Společnost je právním nástupcem obchodní společnosti WADEKO,a.s.se sídlem v Uherském Ostrohu, Třebízského 207, IČO 63 48 84 69,B 1792 Krajského obchodního soudu v Brně, která se zr...ušila bezlikvidace podle § 69 ObchZ, a to ke dni 31.3.1999. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. dubna 2011 - 12. července 2011 : 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání financí pro další rozvoj společnosti a posílení finanční stability a schopnosti kofinancování možných dotací EU2) Základní kapitál... se zvyšuje o částku 38,000.000,- Kč slovy třicet osm milionů korun českých z původní částky 2,000.000,- Kč na částku 40,000.000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých a to bez veřejné nabídky upsáním nových 38.000 kusů listinných kmenových, nekótovaných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, která je shodná s jejich emisním kursem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Veškeré nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního práva předmětem určenými zájemci níže uvedenými. Emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen již dříve. Ze zvyšované částky bude splaceno peněžitými vklady 33,203.000,- Kč dále uvedenými společnostmi a nepeněžitým vkladem - 4.797.000,- Kč, který vloží společnost Vysoké učení technické v Brně, IČ 002 16 305, se sídlem Brno, Antonínská 548/1 a to pozemky v katastrálním území Medlánky, obec Brno, okres Brno-město - p.č. 836/2 o vým.136 m2, p.č. 839/167 o vým. 1181 m2, p.č. 839/168 o vým. 282 m2. Všechny pozemky vznikly na základě GP 1228-29/2010, ze dne 12.11.2010 oddělením z původních parcel 836 zahrada, 839/22 orná půda, zapsaných na listinu vlastnictví č. 1314 pro k.ú. Medlánky, obec Brno, okres Brno-město. Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla stanovena na částku ve výši 4,797.000,- Kč slovy: čtyřimilionysedmsetdevadesátsedmtisíc korun českých na základě znaleckého posudku č. 2591.1/11 ze dne 4.1.2011 zpracovaného soudem jmenovaným znalcem Ing. Jaromírem Šumou na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 9 Nc 6723/2010-26 ze dne 21.12.2010 o jmenování znalcem pro ocenění nemovitých věcí v majetku veřejné vysoké školy, které nabylo právní moci dne 2.1.2011. Celá tato hodnota vkládaných nemovitostí dle výše uvedeného znaleckého posudku se započítává na vklad akcionáře Vysoké učení technické v Brně do základního kapitálu společnosti VTP Brno, a.s.Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem bylo s vkladem Vysoké učení technické v Brně projednáno předem.Vklad nemovitostí ve vlastnictví Vysoké učení technické v Brně do společnosti VTP Brno, a.s. byl odsouhlasen Správní radou zasedání konaném dne 20.září 2010, což je uvedeno v zápise č. 2/2010.Místně příslušný stavební úřad - Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, úsek výstavby, životního prostředí a zemědělství vydal souhlas s rozdělením pozemků dne 17.01.2011 (dle § 86 a § 82 z.č. 183/2006 Sb. stavební zákon a § 6 vyhl. Č. 503/2006 Sb.)3) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 38.000 kusů nových kmenových akcií na jméno, nekótovaných, ve jmenovité hodnotě jedné akcie po 1.000,- Kč, v listinné podobě v číselné řadě 00001-38000.Společnost vydá místo akcií 7 kusů hromadných listin - pro každého upisovatele hromadnou listinu nahrazující počet upisovatelem upsaných akcií4) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1.000,- Kč slovy: jedentisíc korun českých, tj. je roven její jmenovité hodnotěEmisní ažio je nulové5) Nově vydávané akcie v celém rozsahu 38.000 kusů nových kmenových, nekótovaných listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč slovy: jedentisíc korun českých budou nabídnuty předem určeným zájemcům a sice4.797 kusů akcií bude nabídnuto společnosti Vysoké učení technické v Brně, IČ 002 16 305, se sídlem Brno, Antonínská 548/1, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 4,797.000,- Kč, slovy: čtyři-milionysedmsetdevadesátsedmtisíc korun českých a který bude splacen nepeněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o., IČ 426 60 351, se sídlem Vyškov, Sportovní 39/3 za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy šest-milionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.640 kusů akcií bude nabídnuto společnosti TRIPLE SOLUTION s.r.o., IČ 269 43 310, se sídlem Střelice, nám. Svobody 112, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,640.000,- Kč, slovy: šestmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.640 kusů akcií bude nabídnuto společnosti BOFFICE a.s., IČ 283 08 611, se sídlem Miroslav, Zámecká 1256, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,640.000,- Kč, slovy: šest-milionůšestsetčtyřicettisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti Iqitos, s.r.o., IČ 283 55 890, se sídlem, Brno, Heršpická 813/5, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy šestmilionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti KPM CONSULT, a.s., IČ 253 12 936, se sídlem Brno, Kounicova 688/26, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy: šest-milionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6) Předem určení zájemci budou upisovat akcie, na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určeným zájemcům.Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům oznámen doporučením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do třiceti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.7) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Brno, Heršpická 813/5, v pracovní dny pondělí-pátek v době od 8-12 a od 13-16hod.8) Emisní kurs akcií upsaných peněžitými vklady je každý upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o úpisu akcií, nejméně ve výši 30% na účet zřízený k tomuto účelu pro společnost u Československé obchodní banky, a.s. číslo účtu 241 655 331/0300.Zbytek upsané hodnoty akcií je povinen splatit do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem bude splacen celý v plné výši tak, že do třiceti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií vkladatel Vysoké učení technické v Brně představenstvu společnosti VTP Brno, a.s. písemné prohlášení zpracované podle § 60 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a současně předá představenstvu společnosti VTP Brno, a.s. výše specifikovaný nepeněžitý vklad předávacím protokolem.Vlastnické právo k nepeněžitému vkladu přejde na společnosti VTP Brno a.s. vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Brno, Pisárky, Výstaviště 1, PSČ 648 04, IČ 696 51 175 prohlašuje, že se vzdává práva na přednostní upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2009 - 22. května 2009 : Základní kapitál společnosti ŽS Brno, a.s., se sídlem Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, IČ 634 83 122, se snižuje z původní hodnoty 16,098.950,- Kč, slovy: šestnáct milion... ů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých, na novou hodnotu 2,000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, to je o částku 14,098.950,- Kč, slovy: čtrnáct milionů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých.Základní kapitál se snižuje zčásti za účelem úhrady ztráty uvedené na řádku 084 rozvahy řádné účetní závěrky vyhotovené ke dni 31.12.2008 v částce 9.258.573,97 Kč, slovy: devět milionů dvě stě padesát osm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých devadesát sedm haléřů, a za účelem výplaty jedinému akcionáři v částce 4,840.376,03 Kč, slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých tři haléře.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií ve výši 2.450,- Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta padesát korun českých bude snížena na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých.Akcionáři jsou povinni do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložit své listinné akcie v sídle společnosti, za účelem vyznačení změny jejich jmenovité hodnoty, zároveň při předložení akcií akcionáři sdělí identifikační údaje nutné pro výplatu částky ze sníženého základního kapitálu. Výplata bude provedena nejpozději do 12 měsíců od sdělení identifikačních údajů k výplatě.Představenstvo akcionářům zašle výzvu k předložení akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 2008 - 19. listopadu 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 09.01.2008.
 • 22. října 2008 - 22. října 2008 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady konané dne 17.09.2008 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti ŽS Brno, a.s., se sí... dlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ 634 83 122, se snižuje z původní hodnoty 65.710.000,00 Kč, slovy: šedestá pět milionů sedm set deset tisíc korun českých, na novou hodnotu 16.098.950,00 Kč, slovy: šestnáct milionů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých, to je o částku 49.611.050,00 Kč, slovy: čtyřicet devět milionů šest set jedenáct tisíc padesát korun.Základní kapitál se snižuje zčásti za účelem úhrady ztráty uvedené na řádku 081 a 083 rozvahy řádné účetní závěrky vyhotovené ke dni 31.12.2007 v částce 29.653.045,39 Kč, slovy: dvacet devět milionů šest set padesát tři tisíc čtyřicet pět korun českých třicet devět haléřů, a za účelem výplaty jedinému akcionáři v částce 19.958.004,61 Kč, slovy: devatenáct milionů devět set padesát osm tisíc čtyři korun českých šedesát jedna haléřů.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií ve výši 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých bude snížena na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 2.450,-Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta padesát korun českých. Akcionáři jsou povinni do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložit své listinné akcie v sídle společnosti, za účelem vyznačení změny jejich jmenovité hodnoty, zároveň při předložení akcií akcionáři sdělí identifikační údaje nutné pro výplatu částky ze sníženého základního kapitálu. Výplata bude provedena nejpozději do 12 měsíců od sdělení identifikačních údajů k výplatě. Představenstvo akcionářům zašle výzvu k předložení akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. ledna 2001 - 24. ledna 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.11.2000.
 • 23. srpna 2000 - 24. ledna 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.8.2000.
 • 31. března 1999 - 24. ledna 2008 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22.3.1999.
 • 14. srpna 1997 - 24. ledna 2008 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím jediného akcionáře dne 18.6.1997.
 • 4. července 1997 - 24. ledna 2008 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 15.5.1996.
 • 28. ledna 1997 - 2. března 2002 : Jediný akcionář: ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. se sídlem v UherskémOstrohu, Třebízského 207, IČO 46 34 67 41.
 • 4. července 1997 - 31. března 1999 : Základní jmění: 61 908 000 Kč, je splaceno
 • 28. ledna 1997 - 4. července 1997 : Základní jmění splaceno
 • 28. června 1996 - 4. července 1997 : Valná hromada společnosti konaná dne 15.5.1996 rozhodla snížitzákladní jmění společnosti z 206 360 000 Kč na 61 908 000 Kč,snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících l.OOO Kč ... na 300Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů