Trendy

48 350 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 679 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

73 477 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.7.2015 Ke Mlýnu 1008/32, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Historické adresy

27.6.2014 - 8.7.2015 Ke Mlýnu 1008/32, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín
8.11.2011 - 27.6.2014 Svatobořice-Mistřín 1008, PSČ 69604
7.2.1996 - 8.11.2011 Svatobořice-Mistřín 1008, PSČ 69604

63483572

DIČ

od 23.2.1996

CZ63483572

Datum vzniku

7. února 1996

Datová schránka

78zcn6g

Historické názvy

7.2.1996 - 10.8.2016

Agrovit, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1759

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.8.2016

89 286 000 Kč

Historické jmění

9.2.1998 - 10.8.2016

42 782 000 Kč

29.5.1996 - 9.2.1998

41 791 000 Kč

7.2.1996 - 29.5.1996

1 207 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kyjov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

110132127 / 0300

Provozovny

od 29.2.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 696 04, Svatobořice-Mistřín - Svatobořice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. srpna 2016 : Na společnost Agrovit - KRATINA, a.s., se sídlem ve Svatobořicích - Mistříně, Mistřín, Ke Mlýnu 1008/32, PSČ 696 04, identifikační číslo 63483572, zapsanou v obchodním rejstříku v Na společnost Agrovit - KRATINA, a.s., se sídlem ve Svatobořicích - Mistříně, Mistřín, Ke Mlýnu 1008/32, PSČ 696 04, identifikační číslo 63483572, zapsanou v obchodním rejstříku v...edeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 1759, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti KRATINA, a.s., se sídlem Dolních Bojanovicích, Hodonínská 878, PSČ 696 17, identifikační číslo 49968068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1207, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 21.6.2016 schváleného rozhodnutími jediných akcionářů zúčastněných společností dne 2.8.2016. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. května 2002 : Dne 25.6.2001 se konala valná hromada společnosti, na které byloschváleno úplné znění stanov.
 • 4. září 2000 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 27.6.2000 schválilanové úplné znění stanov.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. září 2015 - 10. srpna 2016 : Valná hromada společnosti Agrovit, a.s. rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře takto:Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavní... m akcionářem společnosti Agrovit, a.s. je Ing. Zdeněk Červenka, nar. 6. 10. 1956, bytem Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26 (dále jen hlavní akcionář), když Ing. Zdeněk Červenka v l a s t n í 38.519 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, vydaných společností Agrovit, a.s., se sídlem Ke Mlýnu 1008/32, Mistřín, 696 04 Svatobořice Mistřín, IČ0 63483572, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1759 (dále jen společnost), jejíž základní kapitál činí 42.782.000,- Kč a je rozdělen na 42.782 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 38.519.000,- Kč, což činí 90,03552 % základního kapitálu společnosti Agrovit, a.s. s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 90,03552 % ve společnosti Agrovit, a.s. Ing. Zdeněk Červenka je tak hlavním akcionářem společnosti Agrovit, a.s. ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK.Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to Ing. Zdeňka Červenku, nar. 6. 10. 1956, bytem Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK odst. 1 na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, ostatním akcionářům společnosti Agrovit, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti Agrovit, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 722,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti Agrovit, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 342-5/2015 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil společnosti Agrovit, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Agrovit, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 722,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti Agrovit, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. b) ZOK oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní korporací Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, zejména zda bude protiplnění vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 ZOK.Valná hromada osvědčuje, že obchodní korporace Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 15. 6. 2015 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada osvědčuje, že společnost Agrovit, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti Agrovit, a.s. v rozsahu podle § 387 odst. 1 ZOK.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577217375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Agrovit, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577217375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost Agrovit, a.s. postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2014 - 10. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 4. července 2014 - 10. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 28. ledna 1997 - 10. srpna 2016 : Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemnéhosouhlasu představenstva.
 • 28. ledna 1997 - 9. února 1998 : Základní jmění je splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů