Trendy

8 890 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-2 225 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

129 713 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.9.2015 Ječná 1255/25, Nové Město, 120 00 Praha 2

Historické adresy

29.11.2000 - 22.9.2015 Praha 2, Ječná 25, PSČ 12000
3.2.1998 - 29.11.2000 Zlín, Náměstí TGM 588, PSČ 76001
12.12.1995 - 3.2.1998 Zlín, Tyršovo nábřeží 5183

63483866

DIČ

od 1.2.1996

CZ63483866

Datová schránka

34xdu7k

Historické názvy

12.12.1995 - 29.11.2000

EKO-UNIBAU a.s. Zlín

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1762

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.3.2005

54 025 000 Kč

Historické jmění

13.7.1999 - 30.3.2005

216 100 000 Kč

17.3.1999 - 13.7.1999

206 100 000 Kč

14.1.1999 - 17.3.1999

187 100 000 Kč

8.10.1996 - 14.1.1999

187 100 000 Kč

12.12.1995 - 8.10.1996

144 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

9134804734 / 0600

Historické provozovny

12.12.1995 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Soudní 421, 760 01, Zlín

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. září 2015 : Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dn Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dn...e 25. 6. 2010, č. j. 33 EXE 1240/2010-28, vydal dne 17.09.2015, č.j. 099 EX 3665/10-56, Exekuční příkaz postižením závodu povinného, a to EKO-UNIBAU a.s. Praha, IČO: 63483866, se sídlem Ječná 25, 120 00 Praha 2 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 6949. Soudní exekutor ustanovuje správcem závodu povinného Jakub Háj a spol., IČO: 02563657. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1996 : Se společností se sloučily:- LIME SPED spol. s r.o., Zlín, Kvítková ll, IČO 60 70 89 13, Rg C 15 404 Krajského obchodního soudu v Brně, se základním jměním 100.000 Kč,- REMAS, sp Se společností se sloučily:- LIME SPED spol. s r.o., Zlín, Kvítková ll, IČO 60 70 89 13, Rg C 15 404 Krajského obchodního soudu v Brně, se základním jměním 100.000 Kč,- REMAS, sp...ol. s r.o., Zlín, Kvítková ll, IČO 60 70 89 21, Rg C 15 405 Krajského obchodního soudu v Brně, se základním jměním 100.000 Kč,obě ke dni 8. 10. 1996. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1996 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne27.5.1996.

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. března 2005 - 30. března 2005 : Snižuje se základní kapitál společnosti z důvodu prohlubujících se ztrát, způsobených především z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy nemovitého majetku, vloženého do společnos... ti. Tento majetek byl na základě ocenění, zpracovaného podle tehdy platných předpisů, nadhodnocen. K dalšímu poklesu vlastního kapitálu došlo zaúčtováním odložené daně z rozdílu mezi zůstakovými cenami, účetními a daňovými, vloženého majetku.Částka odpovídající senížení základního kapitálu, tj. 165.075.000,-Kč (slovy:jednostošedesát-dvalilionysedmdesátpěttisíckorunčeských) bude použita výlučně na úhradu ztráty, vykázané v účetní závěrce za rok 2003, ověřené auditorem, a která je vyšší než částka, o kterou se základní kapitál snižuje. Úhrada ztráty snížením základního kapitálu je umožněna v ust. § 27 odst. 3 stanov.Snižuje se základní kapitál společnosti o 162.075.000,-Kč (slovy:jednostošedesát-dvamilionysedmsetpěttisíckorunčeských), tj. z 216.100.000,-Kč na 54.025.000,-Kč).Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 2.161 (slovy:dvoutisíc-jednostošedesátijedné) akcie společnosti (kmenových, v listinné podobě, na majitele), které mají stejnou jmenovitou hodnotu 100.000,-Kč, takže jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze 100.000,-Kč (slovy:jednohostatisíckorunčeských) na 25.000,-Kč (slovy:dvacetpět-tisíckorunčeských) s tím, že dosavadní akcie budou vyměněny za nové akcie.Představenstvo vyzve akcionáře společnosti nejpozději do 15 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, aby předložili akcie společnosti k výměně za nové akcie způsobem určeným ve stanovách ke svolání valné hromady, a to s lhůtou nejméně 45 dní a nejvýše 60 dní po uveřejnění této vývzvy. Bude-li však v době této vývzvy jediný akcionář ve výpisu z obchodního rejstříku uveden jako jediný akcionář anebo bude v této době alespoň návrh adresovaný Městskému soudu v Praze na zápis jediného akcionáře v obchodním rejstříku tomuto soudu doručen, vyzve představenstvo jediného akcionáře, vyzve představenstvo jediného akcionáře dopisem zaslaným doporučeně na adresu jeho bydliště v tuzemsku, známou z tohoto notářského zápisu, s lhůtou nejméně 15 dní po doručení a nejvyýše 30 dní po doručení k předložení akcií k výměně za nové akcie o jmenovité hodnotě (každé) 25.000,-KčUkládá se představenstvu společnosti, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podala Městskému soudu v Praze do 30 dnů od dnešního dne. zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 1999 - 17. března 1999 : Valná hromada obchodní společnosti EKO-UNIBAU a.s. Zlín konanádne 16.12.1998 rozhodla, že základní jmění se zvyšuje o částku29.000.000,- Kč (slovy: dvacetdevětmilionů korun českých... ) úpisemnových akcií nepeněžitým vkladem, kterým je nemovitost zapsanána listu vlastnictví 321 pro obec Březová, k.ú. Březová u Zlína,a to samostatná budova "administrativní budova, banka" postavenána stavební ploše 440, jejichž vlastníkem je společnostEKO-UNIBAU, spol. s r.o. se sídlem Praha 7, Umělecká 5, IČO43004539. Shora uvedená nemovitost je oceněna znaleckým posudkemčíslo 1140-51/1998-9 soudního znalce Ing. Miroslava Holuba zedne 1. září 1998 částkou 29.070.570,- Kč (slovy:dvacetdevětmilionůsedmdesáttisícpětsetsedmdesát korun českých),dále znaleckým posudkem číslo 2893/129/98 soudního znalceDipl.tech. Jaroslava Zemánka ze dne 28. srpna 1998 částkou29.099.690 Kč (slovy:dvacetdevětmilionůdevadesátdevěttisícšestsetdevadesát korunčeských). Po splacení vkladu na zvýšení základního jmění budevydáno 290 (slovy: dvěstědevadesát) kusů akcí na majitele vlistinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých). Emísní kurs odpovídá jmenovitéhodnotě akcií. Akcie budou upsány nejpozději do třiceti dnůpo nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesenívalné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1996 - 14. ledna 1999 : Základní jmění: 187,100.000 Kč, zcela splaceno.
 • 18. listopadu 1997 - 18. prosince 1997 : Jediný akcionář: František Baránek, nar. 07.12.1959, bytem Bratřejov 67, 763 12 Vizovice - 100 % akcií
 • 8. října 1996 - 18. prosince 1997 : Jediný akcionář: EKO - UNIBAU, spol. s r.o., Praha 7,Umělecká 5,IČO 43 00 45 39.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů