Trendy

32 196 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

47 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

6 957 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.9.2013 Chrudichromská 1352/7, 680 01 Boskovice

Historické adresy

31.1.2002 - 26.9.2013 Boskovice, Chrudichromská čp. 1352, okres Blansko, PSČ 68001
14.12.1995 - 31.1.2002 Boskovice, Chrudichromská 7, okres Blansko, PSČ 68001

63485346

DIČ

od 2.1.1996

CZ63485346

Datová schránka

wcfg5fu

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1769

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.10.2005

6 192 000 Kč

Historické jmění

14.3.2002 - 5.10.2005

10 320 000 Kč

17.3.1998 - 14.3.2002

4 520 000 Kč

14.12.1995 - 17.3.1998

1 020 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Boskovice

Bankovní účty

zvěřejněno 22.5.2015

CZ4627000000002111695369

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

1.1.1996 - 1.7.2000

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Chrudichromská 1352/7, 680 01, Boskovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 15. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 15. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. září 2005 - 5. října 2005 : Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti Zemědělská technika BOSKO a.s., se sídlem Boskovice, Chrudichromská čp. 1352, IČ: 63485346, ze dne 9.6.2005, o snížení základníh... o kapitálu:- Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty vzniklé z minulých let.- Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty z minulých let.- Základní kapitál se snižuje o částku 4.128.000,- Kč, tedy z částky 10.320.000,- Kč, na částku 6.192.000,- Kč.- Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to u každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč o částku 400,- Kč, tedy ze jmenovité hodnoty každé akcie 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu každé této akcie 600,- Kč a u každé akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč o částku 40.000,- Kč, tedy ze jmenovité hodnoty každé akcie 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu každé této akcie 60.000,- Kč; snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s příslušnou nižší jmenovitou hodnotou.- Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny činí 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Společnost Zemědělská technika BOSKO a.s. do čtrnácti dnů odedne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určitým zájemcemdoručí určitému zájemci, a to společnosti ZT HOLDING a.s.,pí... semný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučenéhodopisu nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oprotipodpisu, ve kterém uvede, že tento návrh může určitý zájemceakceptovat ve lhůtě sedmi dnů ode dne jeho doručení, anebo vtéto lhůtě doručit společnosti Zemědělská technika BOSKO a.s.případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný ztěchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranupřijatelný, vstoupí společnost Zemědělská technika BOSKO a.s. sespolečností ZT HOLDING a.s. do jednání, jehož účelem budeodstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení,vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Lhůta pro splacení celého emisního kursu všech nových upsanýchakcií určitým zájemcem, a to společnsoti ZT HOLDING a.s., tedylhůta pro uzavření smlouvy mezi společností Zemědělská t... echnikaBOSKO a.s. a určitým zájemcem - společností ZT HOLDING a.s. - ozapočtení výše uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce nasplacení emisního kursu upsaných akcií tímto určitým zájemcem,činí devadesát dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato:
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Celý emisní kurs nových upsaných akcií bude splacen výhradnězapočtením této pohledávky proti pohledávce na splacení emisníhokursu upsaných akcií určitým zájemcem.
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Důvodem započtení je úhrada pohledávek Zemědělské techniky BOSKOa.s. vůči ZT HOLDING a.s..
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnostzapočtení peněžité pohledávky ve výši 5,800.000,- Kč, kterou má určitý zájemci, a to společnost ZT HOLDING a.s., vůči obch... odníspolečnosti Zemědělská technika BOSKO a.s. proti pohledávce nasplacení emisního kursu upsáných akcií určitým zájemcem, a to ZTHOLDING a.s.. Tuto pohledávku má určitý zájemce ZT HOLDING a.s.vůči obchodní společnosti Zemědělská technika BOSKO a.s. ztitulu nezaplacení části kupní ceny ve výši 5,180.473,- Kč zKupní smlouvy uzavřené mezi Zemědělskou technikou a.s. (nyní ZTHOLDING a.s.) a Zemědělskou technikou BOSKO a.s. dne 26.3.1998 az titulu nezaplacení části kupní ceny ve výši 619.527,- Kč zKupní smlouvy uzavřené mezi ZT HOLDING a.s. a Zemědělskoutechnikou BOSKO a.s. dne 28.2.2001. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Určitému zájemci budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání zaemisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou každé akcie, tedy zaemisní kurs 100.000,- Kč za jednu novou akcii, tedy za ... emisníkurs všech nových akcií 5,800.000,- Kč, když emisní ážio jenulové. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem, a to obchodníspolečností ZT HOLDING a.s., tedy lhůta pro uzavření smlouvy oupsání akcií, činí 60 dnů.
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Společnost Zemědělská technika BOSKO, a.s. doručí do deseti dnůod zapsání tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku určitému zájemci, a to společnosti ZT... HOLDING a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií,a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním tomutourčitému zájemci oproti podpisu s tím, že v tomto návrhu uvede,že den následující po dni doručení tohoto návrhu tomuto určitémuzájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy oupsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a společnostíZemědělská technika BOSKO, a.s., je sídlo společnosti Zemědělská... technika BOSKO a.s., tedy Boskovice, Chrudichromská 7/1352, PSČ680 01. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Jelikož se všichni akcionáři vzdali před rozhodnutím o zvýšenízákladního kapitálu svého přednostního práva na upisování novýchakcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání urč... itémuzájemci, a to společnosti ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9,Lohenická 607, PSČ 190 17, identifikační číslo 47 11 67 65, tedycelkem bude tomuto zájemci nabídnuto k upsání 58 kusů novýchkmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva,znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotěkaždé akcie 100.000,- Kč a se kterou každou jednou novou akcií ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude spojeno 100 hlasů přihlasování na valné hromadě. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Celkem bude upisováno 58 kusů nových kmenových akcií, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na majitele, vlistinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-... Kč a skaždou jednou novou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč budespojeno 100 hlasů při hlasování na valné hromadě. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním novýchakcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitým vkladem.
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Základní kapitál se zvyšuje o částku 5,800.000,- Kč, tedy zčástky 4,520.000,- Kč, na částku 10,320.000,- Kč. Upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipo... uští. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finančnístability společnosti a kapitálová přiměřenost.
 • 31. ledna 2002 - 14. března 2002 : Usnesením mimořádné valné hromady akcionářů obchodní společnostiZemědělská technika BOSKO a.s., se sídlem Boskovice,Chrudichromská 7, PSČ 680 01, IČ 63 48 53 46, o zvýšenízákladníh... o kapitálu obchodní společnosti (Notářský zápis -osvědčení o průběhu mimořádné valné hromady ze dne 20.9.2001),kterým mimořádná valná hromada akcionářů rozhodla o zvýšenízákladního jmění obchodní společnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : 7. Upisovatel je povinen ve lhůtě do třiceti dnů splatit 35%jmenovité hodnoty akcií. Zbývajících 65% je upisovatel povinenuhradit do šesti měsíců od data konání valné hromady.Všech... ny akcie budou splaceny peněžitým vklady na účetspolečnosti vedený u Komerční banky Blansko, pob.Boskovice,číslo účtu 194866850207/0100. zobrazit více skrýt více
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : 6. Lhůta pro upisování akcií určitým zájemcem je 15 dnů spočátkem běhu této lhůty druhým pracovním dnem po uplynutí lhůtystanovené pro vykonání přednostního práva.
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : 5. Upsání nových akcií určitým zájemcem:5.1. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva:sídlo společnosti: Chrudichromská 7, 680 01 Boskovice,5.2. Jmenovitá hodnota, ... druh, forma, podoba a emisní kurz akciíupisovaných s využitím přednostního práva jsou shodné s udajiuvedenými v bodě 2.tohoto rozhodnutí zobrazit více skrýt více
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání určitému zájemci-společnosti Zemědělskátechnika,a.s. Praha, IČO: 47116765, Lohenická 111, Prah... a 9, zobrazit více skrýt více
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : 3.1. Místo pro vykonání přednostního práva:sídlo společnosti: Chrudichromská 7, 680 01 Boskovice,3.2. Lhůta pro výkon přednostního práva:Lhůta pro výkon přednostního práva je 14 /s... lovy: čtrnáct/ dnů spočátkem běhu lhůty prvním dnem následujícím po právní mocizápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku3.3. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akciíupisovaných s využitím přednostního práva jsou shodné s udajiuvedenými v bodě 2.tohoto rozhodnutí zobrazit více skrýt více
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : 3. Upsání nových akcií: využitím přednostního právaKaždý akcionář - zakladatel má přednostní právo upsat částnových ackií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jměnía to dl... e poměru dosavadního vlastnictví akcií k základnímujmění. zobrazit více skrýt více
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : 2. počet upisovaných akcií: 3.500 ks /třitisícepětset ks/jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,-Kč /slovy: jedentisíc Kč/,druh akcií: kmenové /veřejně neobchodovatelné/forma akcií: ... na majitelepodoba akcií: listinnáemisní kurz upisovaných akcií: 1.000,-Kč/ 1 akcie zobrazit více skrýt více
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : 1. Částka, o níž se základní jmění zvyšuje činí 3.500.000,-Kč/slovy: třimilionypětsettisíc Kč/, upisování nad tuto částku senepřipouští
 • 7. října 1997 - 17. března 1998 : Usnesení řádné valné hromady ze dne 13.6.1997 bylo rozhodnuto ozvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů