Trendy

662 818 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

6 323 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

267 984 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 7.8.2015 Bělohorská 4317/46, Židenice, 636 00 Brno

Historické adresy

6.8.2014 - 7.8.2015 Bělohorská 4317/46, Židenice, 636 00 Brno
15.4.1997 - 6.8.2014 Brno, Bělohorská 46, okres Brno-město, PSČ 63600
18.12.1995 - 15.4.1997 Brno, Cejl 28, okres Brno-město, PSČ 60200

63485885

DIČ

od 1.1.1996

CZ63485885

Datum vzniku

18. prosince 1995

Datová schránka

f2ndbcv

Historické názvy

18.12.1995 - 15.4.1997

Ford CARent, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1774

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.12.2006

133 000 000 Kč

Historické jmění

10.5.2004 - 20.12.2006

66 000 000 Kč

9.6.2003 - 10.5.2004

66 000 000 Kč

18.12.1995 - 9.6.2003

28 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 9.4.2013

105742967 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 038499PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 5) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

7.2.1997 - 2.3.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bělohorská 4317/46, 636 00, Brno - Židenice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. srpna 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 6. srpna 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 10. května 2004 - 19. listopadu 2007 : Základní kapitál je splacen v plné výši. Celkem bylo splaceno66 000 000 Kč, tj. 100% základního kapitálu.
 • 2. srpna 2006 - 20. prosince 2006 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.06.2006 o zvýšení základního kapitálu následujícím usnesením:1) Základní kapitál obchodní společnosti CARent, a.s., se zvyšuje o částku 67... ,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) upsáním nových akcií takto:Základní kapitál obchodní společnosti CARent, a.s. se zvyšuje o částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých), a to z původní výše 66,000.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů korun českých) na novou výši 133,000.000,- Kč (slovy: sto třicet tři miliony korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Upisovány budou tyto akcie: 67 ks (slovy: šedesát sedm kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).2) Valná hromada v důležitém zájmu společnosti vylučuje přednostní právo obou akcionářů na upsání nových akcií společnosti CARent, a.s. upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku.3) Veškeré nově upisované akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých), budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je stávající akcionář společnosti, obchodní společnost HENDON a.s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, IČ 27192237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640, která upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.4) Místem upsáním akcií předem určeným zájemcem bude sídlo společnosti, na adrese Brno, Bělohorská 46, PSČ 636 00, lhůta pro upsání se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek jejího běhu bude předem určenému zájemci oznámen písemně spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Uvedené dokumenty (tj. písemné oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií) budou předem určenému zájemci předány osobně do vlastních rukou v sídle upisovatele na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, a upisovatel jejich převzetí písemně potvrdí.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Upisovatel splatí 100% hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání nových akcií tak, že před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bude splaceno 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií.5) Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, obchodní společnosti HENDON a.s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, IČ 27192237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640, vůči společnosti CARent, a.s. proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu jím upsaných akcií.Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti HENDON a.s. vzniklá z titulu Dohody o vypořádání závazků ze dne 19.8.2005 (slovy: devatenáctého srpna roku dva tisíce pět), dále jen "Dogida i vypořádání", mezi obchodní společností CARent, a.s. a obchodní společností HENDON a.s., dle které se obchodní společnost HENDON a.s. zavazuje přistoupit dohodou s věřitelem k závazkům společnosti CARent, a.s. vůči Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, jejichž výše ke dni uzavření Dohody o vypořádání činila 130,871.125,43 Kč (slovy: sto třicet milionů osm set sedmdesát jeden tisíc sto dvacet pět korun českých čtyřicet tři haléře) a tyto závazky uhradit.Dne 16.12.2005 uzavřela obchodní společnost HENDON a.s. dohodu s Československou obchodní bankou, a.s., jejímž obsahem bylo mimo jiné i přistoupení k závazku společnosti CARent, a.s. a dne 17.1.2006 uhradila obchodní společnost HENDON a.s. závazky obchodní společnosti CARent, a.s. v souladu s Dohodou o vypořádání. Výše pohledávky obchodní společnosti HENDON a.s. za obchodní společností CARent, a.s. ke dni 11.5.2006 dle písemné zprávy auditora o ověření závazků činila 99,404.378,66 Kč (slovy: devadesát devět milionů čtyři sta čtyři tisíce tři sta sedmdesát osm korun českých šedesát šest haléřů) a k dnešnímu dni tato pohledávka existuje ve výši přesahující částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých).Započtení pohledávky upisovatele popsané shora bude provedeno proti pohledávce společnosti CARent, a.s. představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, obchodní společností HENDON a.s., až do výše 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých).Důvodem tohoto započtení je posílení ekonomické stability společnosti a vyrovnání závazků společnosti vůči jejímu věřiteli.Započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti, oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností CARent, a.s. a obchodní společností HENDON a.s. jako upisovatelem.Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti na adrese Brno, Bělohorská 46, PSČ 636 00, s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost CARent, a.s. upisovateli osobním předáním do vlastních rukou v sídle upisovatele na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, bez zbytečného odkladu po účinném upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 10 dnů (slovy: do deseti dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání stanovené rozhodnutím valné hromady. O předání a převzetí návrhu dohody o započtení bude proveden písemný záznam podepsaný upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2003 - 10. května 2004 : Základní kapitál je splacen ve výši 28 000 000 Kč původních a30% hodnoty nových akcií tj. 11 400 000 Kč. Celkem je splaceno39 400 000 Kč, tj. 59,7% základního kapitálu.
 • 25. května 2002 - 9. června 2003 : Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšenízákladního kapitálu o částku 38 000 000 Kč., tedy na částku66 000 000 Kč a to úpisem nových akcií. Úpis bude provedenpeněž... itým vkladem, na základě přednostního práva akcionářů podle§ 204a obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu buderozděleno na 38 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1000 000 Kč.Akcie budou mít listinnou podobu a formu na majitele. Emisníážio se bude rovnat nule. Úpis nad schválené zvýšení senepřipouští. Místem úpisu bude sídlo společnosti a peníze budousplaceny na účet společnosti u Bank Austria Creditanstalt a.s.Brno, Lidická 59, č.ú. 37858-828/2700. Lhůta k úpisu počne běžetdruhý den po právní moci zápisu valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu budetrvat 90 dnů. Splatnost 30% hodnoty nových akcií bude stanovenado dvanácti měsíců od právní moci zápisu o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 1997 - 9. června 2003 : Základní jmění splaceno v plné výši.
 • 17. srpna 2000 - 25. května 2002 : Splatnost třiceti procent hodnoty nových akcií bude stanovena došesti měsíců od úpisu nových akcií.
 • 17. srpna 2000 - 25. května 2002 : Lhůta k úpisu v trvání devadesáti dnů počne běžet druhý den poprávní moci zápisu výše uvedeného rozhodnutí do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
 • 17. srpna 2000 - 25. května 2002 : Místem úpisu bude sídlo navrhovatele a peníze budou splaceny naúčet navrhovatele u Ban Austria Creditanstalt CzechRepublik,a.s., Lidická 59, Brno.
 • 17. srpna 2000 - 25. května 2002 : Emisní ážio se bude rovnat nule a úpis nad výše uvedené zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.
 • 17. srpna 2000 - 25. května 2002 : Výše uvedené zvýšení základního jmění bude rozděleno na dvacetdevět kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, kterébudou mít listinnou podobu a formu znějící na majitele.
 • 17. srpna 2000 - 25. května 2002 : Výše uvedené zvýšení základního jmění bude provedeno úpisemnových akcií prostřednictvím peněžitého vkladu na základě dohodyakcionářů podle § 205 zákona č.513/1991 Sb., obchodníhozá... koníku. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2000 - 25. května 2002 : Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšenízákladního jmění o částku ve výši 29.000.000,-Kč na celkovouvýši 57.000.000,-Kč.
 • 17. srpna 2000 - 25. května 2002 : Splatnost celého navýšení základního jmění bude stanovena dodvanácti měsíců od právní moci zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem... vBrně. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů