Základní údaje

Historické adresy

8.12.1997 - 31.3.1999 Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště
24.1.1996 - 8.12.1997nám. Míru 174, 760 01 Zlín

63488469

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

24. ledna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. března 1999

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. března 1999

Historické názvy

24.1.1996 - 31.3.1999

WADEKO, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1792

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.1.1999 - 31.3.1999

8 100 000 Kč

24.1.1996 - 6.1.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. března 1999 - 31. března 1999 : Vymazává se:WADEKO, a.s.se sídlem v Uherském Ostrohu, Třebízského 207, okres UherskéHradištěse všemi zápisy ke dni 31.3.1999.Ostatní skutečnosti:Společnost se dobrovolně zrušila a ... sloučila s obchodníspolečností B a P, a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu,Třebízského 207, IČO 63 48 31 22, zapsanou pod B 1753 Krajskéhoobchodního soudu v Brně, a to ke dni 31.3.1999. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 1998 - 6. ledna 1999 : 2. Předmětem úpisu bude 710 ks /sedm set deset kusů/ nověvydaných kmenových, listinných, veřejně neobchodovatelných akciíznějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč... /deset tisíc korun českých/. Práva a povinnosti spojené s nověvydanými akciemi jsou upraveny ve stanovách Společnosti. K úpisunových akcií bude oprávněna toliko Železniční průmyslovástavební výroba Uherský Ostroh a.s. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 1998 - 6. ledna 1999 : 3. Nové akcie každou o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, lze upsat vemisním kurzu po 10.000,-Kč takto:- 710 kusů nových akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jepohledávka společno... sti Železniční průmyslová stavební výrobaUherský Ostroh a.s. vůči společnosti WADEKO,a.s.- Ocenění výše předmětu vkladu je určena posudkem znalceKrajského soudu v Hradci Králové Ing.Libora Zimy, číslo posudku007/0013/1998 ze dne 2.září 1998 a posudkem znalce Krajskéhosoudu v Hradci Králové Ing.Václava Zimy, číslo posudku278/2971/1998 ze dne 2.září 1998. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 1998 - 6. ledna 1999 : Jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad ve výši, tak jakje oceněn znaleckými posudky.
  • 20. října 1998 - 6. ledna 1999 : 1. Základní jmění WADEKO,a.s. (,,Společnost") se zvýší v souladus § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 7.100.000,-Kč /sedmmilionů jedno sto tisíc korun českých/ - z původních... 1.000.000,-Kč na novou výši 8.100.000,-Kč. Upisování akcií nadshora uvedený rozsah zvýšení základního jmění se nepřipouští.Důvodem pro zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníSpolečnosti v zájmu dalšího jejího rozvoje. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 1998 - 6. ledna 1999 : 5. Upisování akcií zajistí sama Společnost. Upisování akcií, takjak jsou specifikovány v čl.2., bude provedeno upsáním akciíjediným akcionářem, tj. Železniční průmyslová stavební v... ýrobaUherský Ostroh a.s., IČO: 46 34 67 41, do listiny upisovatelů.Listina upisovatelů bude uložena v sídle Společnosti, na adreseUherský Ostroh, Třebízského 207. Upsání akcií je možno provéstkaždý pracovní den od 7.00-14.00 hodin. Upsání proběhne do 30-tidnů ode dne stanoveného ve vyrozumění představenstva Společ-nosti.Vyrozumění je představenstvo povinno odeslat do 7 dnů od dne,kdy bylo doručeno Společnosti pravomocné rozhodnutí o zápisurozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Upsané akcie je nutno splatit do 30-ti dnů ode dne úpisuzpůsobem v rozhodnutí uvedeným. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 1998 - 6. ledna 1999 : 6. Představenstvo Společnosti je povinno do 30-ti dnů ode dnerozhodnutí o zvýšení základního jmění jediným akcionářem apořízení notářského zápisu, podat návrh na zápis tohotorozhod... nutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 1998 - 6. ledna 1999 : 7. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění zveřejní představenstvospolečnosti bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodníhorejstříku.
  • 20. října 1998 - 6. ledna 1999 : 4. Vyrozumění o rozhodnutí jediného akcionáře zvýšit základníjmění bude neprodleně odesláno představenstvu a dozorčí raděspolečnosti WADEKO,a.s.
posunout dolů