Trendy

741 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

207 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

50 423 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

25.6.2015 - 17.2.2018 Dědina 479, 683 54 Otnice
1.3.1996 - 25.6.2015 Otnice 479, okres Vyškov, PSČ 68354

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.3.2003 Otnice 479, PSČ 68354

63492130

DIČ

Není plátce DPH

11.3.1996 - 1.11.2011

CZ63492130

Datum vzniku

1. března 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

17. února 2018

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. června 2015

Datová schránka

vjnce6q

Historické názvy

27.9.1996 - 17.2.2018

STAVO ARTIKEL a.s.

1.3.1996 - 27.9.1996

STAVO ARTIKEL, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1828

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.2.2000 - 17.2.2018

430 300 000 Kč

8.9.1999 - 22.2.2000

430 300 000 Kč

17.3.1998 - 8.9.1999

249 454 000 Kč

27.9.1996 - 17.3.1998

148 454 000 Kč

1.3.1996 - 27.9.1996

105 834 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Slavkov u Brna

Historické provozovny

20.10.2000 - 20.6.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Bělisku 1229, 562 01, Ústí nad Orlicí

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 17. února 2018 - 17. února 2018 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z Obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 22. února 2000 - 17. února 2018 : Společnost předložila stanovy v úplném znění ze dne 30.7.1999.
 • 8. září 1999 - 17. února 2018 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 7.5.1999.
 • 18. června 1999 - 17. února 2018 : Společnost se řídí stanovami ze dne 8.12.1997.
 • 23. ledna 2004 - 22. září 2007 : Usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 22.10.2003 č.j. 10Nc 985/2003-4, které nabylo právní moci dne 23.01.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému STAVO ARTIKEL, a.s., O... tnice 479, PSČ: 683 54, IČ: 63 49 21 30 k uspokojení pohledávky oprávněného Cihelna Malenovice, s.r.o., Zlín 4, Cihelna Malenovice, IČ: 60 71 46 71.Soudním exekutorem byl pověřen:JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor, Zlín, Zarámí 96. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2004 - 22. září 2007 : Usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 22.10.2003 č.j. 10Nc 986/2003 - 4, které nabylo právní moci dne 23.01.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému STAVO ARTIKEL a.s., Ot... nice 479, PSČ : 683 54, IČ: 63 49 21 30 k uspokojení pohledávky oprávněného Cihelna Žopy, spol. s.r.o., Žopy 76, 769 01 Holešov, IČ: 47 91 03 64.Soudním exekutorem byl pověřen:JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor, Zlín, Zarámí 92. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : 3. určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva. Všechny akcie budou nabídnuty zájemci, kterým je CDEFHOLDING COMPANY LIMITED, se sídlem 16 Kyriakos Matsis Avenu... e,Eagle House, 10th Floor, Ayioi Omoloyites, Nicosia, Kypr. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : b) 846 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, v listinné podobě.
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : a) 180 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč v listinné podobě
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : 2. základní jmění se zvyšuje upsáním:
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 7.5.1999o zvýšení základního jmění:
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : 1. zvyšuje se základní jmění společnosti o 180,846.000,-Kč/slovy: jednostoosmdesátmilionůosmsetčtyřicetšesttisíc korunčeských/, tedy na celkovou částku 430,300.000,-Kč. Upisováníak... cií nad částku 180,846.000,-Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : nepeněžitý vklad bude splacen předáním materiálního zachycenívkládaného know-how společnosti, které bude uskutečněhonejpozději ve lhůtě stanovené pro úpis peněžitého vkladu v sídle... společnosti STAVO ARTIKEL a.s. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : peněžitý vklad bude poukázán na účet číslo 11 80 64 02 44,směrový kód 1900 u banky Societé Generale, pobočka Praha
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : 5. určuje se, že emisní kurs každé z upisovaných akcií odpovídájejich nominální hodnotě a je splatný nejpozději do 30-ti dnůode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního re... jstříku: zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : Posudkem Znaleckého ústavu AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o.byl nepeněžitý vklad oceněn na částku 21,206.000,-Kč.
 • 18. června 1999 - 8. září 1999 : 4. emisní kurs akcií bude upisovatelem splacen částečněpeněžitým vkladem, a to ve výši 159,656.000,-Kč, zbytek v částce21,190.000,-Kč pak nepeněžitým vkladem ekonomického know-how.... Nepeněžitý vklad je pro účely vkladu do základního jměnípodrobně popsán a specifikován v posudku Znaleckého ústavuAUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o., č.posudku 888-68/99, ze dne30.4.1999 a v posudku soudního znalce Jaroslava Sedláka,č.posudku 1827-120/99, ze dne 23.4.1999. zobrazit více skrýt více
 • 17. března 1998 - 18. června 1999 : Společnost se řídí stanovami ze dne 8.12.1997.
 • 4. února 1998 - 18. června 1999 : Společnost se řídí stanovami ze dne 8.12.1997.
 • 3. února 1998 - 18. června 1999 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou5.11.1997.
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : f) Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění znalci:jedná se o nemovitostia) zapsané v katastru nemovitostí pro obec i katastrální územíHrabová, okres Ostrava v listě vlastni... ctví číslo 1301 a to- ostatní stavební objekt na parcele číslo 2283/3 zastavěnáplocha- parcela číslo 2283/3 zastavěná plocha o výměře 8874 m2- ostatní stavební objekt na parcele číslo 2283/4 zastavěnáplocha- parcela číslo 2283/4 zastavěná plocha o výměře 1246 m2- ostatní stavební objekt na parcele číslo 2283/5 zastavěnáplocha- parcela číslo 2283/5 zastavěná plocha o výměře 1483 m2- ostatní stavební objekt na parcele číslo 2283/6 zastavěnáplocha- parcela číslo 2283/6 zastavěná plocha o výměře 269 m2- parcela číslo 2283/2 zastavěná plocha, dvůr o výměře 47733 m2- parcela číslo 2622/5 ostatní plocha, staveniště o výměře494 m2- pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ evidencenemovitostí (EN) p.č. 2278 o výměře 1426 m2, zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : e) Lhůta k upsání 100% akcií je 14 dní ode dne, kdy bude usne-sení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění zapsánodo obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odstavec 4... obchodního zákoníku v platném znění. Vzhledem k tomu, že sejedná o nepeněžité vklady v podobě nemovitostí, bude v tétolhůtě předáno společnosti prohlášení podle ustanovení § 60odstavec 1 obchodního zákoníku a zároveň budou v této lhůtěspolečnosti předány fyzicky vkládané nemovitosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : d) Všechny upsané akcie budou nabídnuty zájemci, jímž jeobchodní společnost STAVIVA, a.s. se sídlem Ostrava - Kunčice,Frýdecká 475, IČO: 45192758, zapsaná v obchodním rejstříkuvede... ném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, číslovložky 436. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : c) Údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva naupisování akcií v důležitém zájmu společnosti, kterým jeposílení kapitálové vybavenosti společnosti a zároveň nemožnostnavýše... ní základního jmění úpisem akcií na základě přednostníhopráva stávajících akcionářů, akcie nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií - 100 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podoběpo 1,000.000,- Kč a 1.000 kusů kmenových akcií na majite... lev listinné podobě po 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : a) Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem novéhoakcionáře společnosti STAVIVA, a.s. se sídlem Ostrava -Kunčice, IČO: 45192758, nepeněžitý vklad je tvořen nemovitostmiv okr... ese Ostrava a v okrese Frýdek - Místek, jedná se o provozníobjekty prodejen stavebnin a skladového areálu včetněpozemků, oceněné znaleckými posudky, celková navrhovaná výšezvýšení základního jmění činí 101,000.000,- Kč (slovy:stojedenmilion korun českých). Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 8.12.1997 o zvýšenízákladního jmění.
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : b) zapsané v katastru nemovitostí pro obec i katastrální územíVratimov, okres Frýdek - Místek, v listě vlastnictví číslo2135, a to- ostatní stavební objekt na parcele číslo 1349 za... stavěná plocha- parcela číslo 1349 zastavěná plocha o výměře 3104 m2- parcela číslo 1352/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře6272 m2všechny tyto nemovitosti tvoří jeden areál zasahující do dvoukatastrálních území. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1998 - 17. března 1998 : Nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky znalceIng. Vladimíra Knapa ze dne 4.12.1997 číslo 2491 znaleckéhodeníku na 207,180.780,- Kč a znalce Ing. Ladislava Hojsáka číslo988-128... ze dne 8.12.1997 na 210,600.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů