Trendy

256 116 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

26 829 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

434 365 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 14.9.2016 č.p. 165, 675 44 Lesonice

Historické adresy

29.2.1996 - 14.9.2016 Lesonice č.p. 165, okres Třebíč, PSČ 67544

63496348

DIČ

od 15.4.1996

CZ63496348

Datová schránka

4kff4g7

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1871

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.3.1998

76 093 000 Kč

Historické jmění

23.8.1996 - 20.3.1998

71 932 000 Kč

29.2.1996 - 23.8.1996

54 034 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Moravské Budějovice

Bankovní účty

zvěřejněno 18.10.2016

117721813 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.3.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 675 44, Lesonice 72

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. srpna 2014 : Převoditelnost a zastavitelnost akcií na jméno je stanovami omezena. K platnosti převodu akcií na jméno na jiného akcionáře či na třetí osobu je nutný předchozí souhlas valné hroma Převoditelnost a zastavitelnost akcií na jméno je stanovami omezena. K platnosti převodu akcií na jméno na jiného akcionáře či na třetí osobu je nutný předchozí souhlas valné hroma...dy. K akciím na jméno je současně zřízeno předkupní právo ostatních akcionářů a to jako právo věcné ve smyslu § 2144 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ke zřízení zástavního práva k akciím najméno je nutný předchozí souhlas valné hromady. Ujednání o omezení převoditelnosti a zastavitelnosti akcií na jméno se nepoužijí v případě, kdy má společnost jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 2
 • 12. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 1. srpna 2010 : Společnost Rolnická společnost Lesonice, a.s., se sídlem Lesonice 165, PSČ 675 44, IČ: 634 96 348, je nástupnickou společností v rámci fúze sloučením pro zanikající společnost ADW, Společnost Rolnická společnost Lesonice, a.s., se sídlem Lesonice 165, PSČ 675 44, IČ: 634 96 348, je nástupnickou společností v rámci fúze sloučením pro zanikající společnost ADW,... s.r.o., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ: 607 53 307. Rozhodný den fúze je 01.01.2010. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. října 1998 - 12. srpna 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.9.1998.
 • 19. prosince 1997 - 12. srpna 2014 : Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 8.7.1997.
 • 11. srpna 2009 - 19. října 2009 : Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., se sídlem Lesonice 165, PSČ 675 44, IČ: 63496348 (dále jen Rolnická společnost Lesonice a... .s.), je společnost ADW, s.r.o., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ: 60753307 (dále jen hlavní akcionář nebo ADW, s.r.o.), která je vlastníkem akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., a to:364 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,3.070 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,2.352 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 69.452.000,- Kč, což je 91,27 % základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že společnost ADW, s.r.o., je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,27 % základního kapitálu byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů společnosti ke dni konání valné hromady.Valná hromada rozhoduje v souladu s § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, o přechodu všech akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s., ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. na hlavního akcionáře - společnost ADW, s.r.o.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, které činí:za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 92.000,- Kč,za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 9.200,-Kč,za 1 akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované společností Rolnická společnost Lesonice a.s. 920,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 4668 soudního znalce Ing. Jana Janečka, Brtnice, Pátkova 774, PSČ 588 32, ze dne 10.5.2009.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci akcií emitovaných společností Rolnická společnost Lesonice a.s. mají právo na zaplacení protiplnění po předání listinných akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. ve smyslu ustanoveni § 1831 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé akcie byly zástavou, má právo na zaplacení protiplnění zástavní věřitel, který drží zastavené akcie, pokud je předloží společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. Dosavadní vlastníci akcií, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. akcie ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 60196297, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to do třiceti dnů po osobním předání akcií společnosti Rolnická společnost Lesonice a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány. zobrazit více skrýt více
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zák.č.42/1992 Sb. z transformace Zemědělského družstvaLesonice - družstva se sídlem Lesonice 165, okr.Třebíč.
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Lesonice- družstva se sídlem Lesonice 165, okr. Třebíč, IČO:00139564... . zobrazit více skrýt více
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Při úpisuse může upisovatel nechat zastupovat na základě plné moci, ... kterámusí být přiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům,kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti, může být zaslánindividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis dosídla společnosti se tento považuje za platný. zobrazit více skrýt více
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Bude upisováno 4161 kusů akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč slovy: jedentisíckorun českých.
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Základní jmění společnosti ve výši 71.932.000,- Kč, slovy:sedmdesátjednamiliónůdevětsettřicetdvatisíckorun českých sezvyšuje o 4.161.000,- Kč slovy:čtyřimiliónyjednostošedesátjedna... tisíckorun českých upsánímnových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Poznamenává se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne12.12.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Doba upisování se stanoví na 30 dnů od právní moci usneseníobchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brněo zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
 • 19. ledna 1998 - 20. března 1998 : Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši jak byla oceněna posudkydvou znalců a to ing.Ivana Dvořáka, znalce z oboru ekonomikyznalecký posudek č.27/23/97 ze dne 25.11.1997 a znalceing... .Josefa Chyty znalce z oboru ekonomiky, znalecký posudekč.116 ze dne 29.11.1997. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 1997 - 20. března 1998 : Základní jmění je splaceno.
 • 14. března 1997 - 19. prosince 1997 : Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasempředstavenstva.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů