Trendy

200 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 791 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

27 923 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně

Historické adresy

12.3.2001 - 7.12.2016 Mariánské Lázně, Anglická čp. 271, PSČ 35301
31.5.1995 - 12.3.2001 Mariánské Lázně, Masarykova 22

63507161

DIČ

od 1.7.1995

CZ63507161

Datová schránka

v4ie36y

Historické názvy

3.10.2006 - 22.11.2007

Marienbad Waters a. s., v likvidaci

31.5.1995 - 3.10.2006

Marienbad Waters a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 475

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.3.2006

74 010 000 Kč

Historické jmění

17.3.2003 - 21.3.2006

56 260 000 Kč

4.2.2002 - 17.3.2003

116 000 000 Kč

19.10.2001 - 4.2.2002

102 000 000 Kč

12.3.2001 - 19.10.2001

102 000 000 Kč

15.8.1996 - 12.3.2001

83 000 000 Kč

29.4.1996 - 15.8.1996

50 000 000 Kč

31.5.1995 - 29.4.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Mariánské Lázně

Bankovní účty

zvěřejněno 18.8.2016

274132377 / 0300

Provozovny

od 1.4.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bělehradská 643/77, 120 00, Praha - Vinohrady

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 8. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. října 2006 - 22. listopadu 2007 : Rozhodnutím valné hromady byla společnost zrušena a vstoupila dne 20. 9. 2006 do likvidace.
 • 10. ledna 2006 - 21. března 2006 : Mimořádná valná hromada rozhodnutím sepsaným ve formě notářského zápisu N 602/2005, NZ 538/2005 JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou v Praze, schválila zvýšení základního kapitálu ... společnosti z 56.260.000,- Kč o 17.750.000,- Kč na celkových 74.010.000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a s vyloučením přednostního práva úpisu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společnosti od pohledávky věřitele. a) rozhodla o tom, že upsáno bude 10 ks akcií o jmenovité hodnotě o 1.775.000,- Kč všech vydaných v listinné podobě a všech znějících na majitele s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, b) rozhodla, že akcie ve výši 17.750.000,- Kč budou upsány peněžitým vkladem a na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva a schvaluje vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jeden z akcionářů a to společnost NOMAINVEST, a.s., která upíše všech 100% nových akcií, tj. 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.775.000,- Kč,všech vydaných v listinné podobě a všech znějících na majitele s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, c) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Marienbad Waters a.s. se sídlem Mariánské Lázně, Anglická čp. 271, PSČ 353 01, IČ 63507161 a lhůta pro úpis akcií trvá 20 dnů a počíná běžet následující den po zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií, d) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti NOMAINVEST, a. s. se sídlem Stroupežnického 529/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 261 23 100 za společností Marienbad Waters, a.s. v celkové výši pohledávky 17.750.000,- Kč, která vznikla jako závazek společnosti Marienbad Waters a.s. vůči NOMAINVEST, a.s. z půjčky ze dne 5.11.2002 ve výši nesplacené části jistiny. e) schvaluje pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií, dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií, f)předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídlem společnosti ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2002 - 17. března 2003 : Usnesením valné hromady akciové společnosti Marienbad Watersa.s. ze dne 28.6.2002 bylo rozhodnuto o snížení základníhokapitálu společnosti, a to z důvodu na straně společnosti, nap... okrytí ztrát z minulých let o celkovou částku 59.740.000,- Kčna částku základního kapitálu 56 260 000,- KčZpůsob snížení:Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akciíspolečnosti na hodnotu 485,- Kč za1 akcii.Částka 59 740 000,- Kč odpovídající snížení základního kapitáluspolečnosti bude celá použita na pokrytí ztrát minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 2001 - 4. února 2002 : Usnesení valné hromady ze dne 11.5.2001 o zvýšení základníhokapitálu:a) Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen činí14.000.000,- Kč, tj. základní kapitál se zvyšuje ze102.00... 0.000,- Kč na 116.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení se nepřipouští.b) Počet upisovaných akcií činí 14.000 ks (slovy: čtrnácttisíckusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Jmenovitá hodnota všechupisovaných akcií je stejná.c) Veškeré akcie budou v důležitém zájmu společnosti upsány svyloučením přednostního práva všech akcionářů.d) Veškeré akcie budou upsány na základě dohody všech akcionářůdle § 205 obch. zák., přičemž dohoda bude obsahovat tytopodstatné náležitosti: Všichni akcionáři se vzdají práva napřednostní upisování akcií. Veškeré akcie budou upsánypeněžitými vklady splacenými v penězích nebo započtenímpeněžitých pohledávek. Dohoda bude obsahovat rozvazovacípodmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu(Krajského soudu v Plzni) o zamítnutí návrhu na zápis tohotousnesení (rozhodnutí) valné mimořádné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). Dohoda podle § 205 obch. zák. bude uzavřena formounotářského zápisu do pěti dnů po podání návrhu na zápis tohotousnesení (rozhodnutí) mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.).Část emisního kursu ve výši 2.607.000,- Kč bude splacenapeněžitým vkladem akcionáře NOMAINVEST, a.s., a to na zvláštníúčet akciové společnosti Marienbad Waters a.s. č.78-2368840277/0100 u Komerční banky a.s., pobočka MariánskéLázně.Částka 2.535.000,- Kč bude splacena započtením pohledávekakcionáře města Mariánské Lázně proti akciové společnosti v tétovýši.Částka 8.858.000,- Kč bude splacena započtením pohledávekakcionáře NOMAINVEST, a.s. proti akciové společnosti v této výši.Pohledávky budou započteny proti pohledávkám na splaceníemisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši.Návrh smlouvy o započtení předloží akcionářům společnostnejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty ke splacení emisníhokursu upsaných akcií.Splacení emisního kursu upsaných akcií, ať již splacením vpenězích na zvláštní účet u banky nebo uzavřením smluv ozapočtení mezi akcionáři město Mariánské Lázně a NOMAINVEST,a.s. a společností musí být provedeno ve lhůtě 30 dnů po zápisutohoto usnesení (rozhodnutí) mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, v obou případechvšak vždy před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku (§ 204 odst. 2 obch. zák.) zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1999 - 12. března 2001 : h) upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští.
 • 13. října 1999 - 12. března 2001 : g) nový druh akcií se nevydává
 • 13. října 1999 - 12. března 2001 : f) peněžitý vklad bude splacen následovně:- 30% výše vkladu bude splaceno do jednoho měsíce od úpisuakcií,- zbývající část vkladu bude splacena do tří měsíců od úpisuakcií,- vklady... budou složeny na účet společnosti u ČSOB a.s., pobočkaMariánské Lázně, č.ú. 8010-0104161503/0300 zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1999 - 12. března 2001 : e) místem pro upisování akcií jsou Mariánské Lázně, Anglická 271Lhůta pro upisování akcií v prvním kole je čtrnáctidenní apočíná běžet 21. den po nabytí právní moci usnesení krajsk... éhosoudu v Plzni o zápisu úmyslu společnosti zvýšit základní jměnído obchodního rejstříku.Lhůta pro upisování akcií v druhém kole je čtrnáctidenní apočíná běžet 7 dní po ukončení prvního kola upisování.Emisní kurz všech upisovaných akcií v prvním i druhém kole je1.000,- Kč (slovy jedentisíc Kč). zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1999 - 12. března 2001 : d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva vprvním kole, budou nabídnuty stávajícím akcionářům ve druhémkole bez možnosti využití přednostního práva.
 • 13. října 1999 - 12. března 2001 : c) Akcie budou upisovány v prvním kole s využitím přednostníhopráva.Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu k úpisuakcií ve lhůtě dvou týdnů po zapsání usnesení předs... tavenstva ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Akcie upisované dle přednostního práva budou upisovány v poměru1 nově upisovaná akcie k čtyřem akciím nominální hodnoty 1000Kč.Právo účastnit se přednostního úpisu akcií mají akcionáři, kteříjsou držiteli akcií společnosti k 31.7.1999.V druhém kole bude proveden úpis akcií bez využití přednostníhopráva.Emisní kurz je stanoven 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1999 - 12. března 2001 : b) počet upisovaných akcií činí 19.000 ks (slovy devatenácttisíckusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie činí 1.000,- Kč (lovyjedentisíc Kč)- jmenovitá hodnota všech upisovaných... akcií je stejná- druh akcií - kmenové- forma upisovaných akcií - na doručitele- podoba upisovaných akcií - zaknihovaná zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1999 - 12. března 2001 : Usnesení valné hromady ze dne 3.6.1999 o zvýšení základní jmění:a) částka, o kterou má být základní jmění zvýšení činí19.000.000,- Kč, slovy devatenáctmilionůKč. Upisování akcií na... dčástku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 1995 - 29. dubna 1996 : Základní jmění. základní jmění společnosti činí 1 000 000,- Kčpředstavující peněžitý vklad splacený zakladatelem v plné výšibez upisování akcií.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů