118 338 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-19 546 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

274 742 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

28.2.2003 - 31.7.2010 Ostrava - Mariánské Hory, Slovenská č.p. 2071, PSČ 70900
21.7.2000 - 28.2.2003 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1502/59b, PSČ 70200
25.11.1998 - 21.7.2000 Hořice, Čelakovského 1457, PSČ 50801
22.4.1997 - 25.11.1998 Praha 2, Sekaninova 8, PSČ 12000
27.4.1995 - 22.4.1997 Praha 5, Geologická 4

63676249

DIČ

Není plátce DPH

27.3.1996 - 31.7.2010

CZ63676249

Datum vzniku

27. dubna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2010

Historické názvy

1.1.2007 - 31.7.2010

SPOVO, a.s.

28.2.2003 - 1.1.2007

SPOVO, s.r.o.

27.4.1995 - 28.2.2003

ECOTECHNIEK-EAST, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 37100

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.8.2008 - 31.7.2010

89 000 000 Kč

3.8.2007 - 4.8.2008

39 000 000 Kč

1.1.2007 - 3.8.2007

50 000 000 Kč

6.6.2006 - 1.1.2007

67 026 000 Kč

28.4.2006 - 6.6.2006

224 790 000 Kč

15.9.2005 - 28.4.2006

164 790 000 Kč

28.2.2003 - 15.9.2005

146 790 000 Kč

25.11.1998 - 28.2.2003

4 790 000 Kč

27.4.1995 - 25.11.1998

100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. července 2010 - 31. července 2010 : Společnost SPOVO, a.s. zanikla fúzí sloučením s přechodem jmění na nástupnickou společnost SITA CZ a.s., se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, IČ: 256 38 95... 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2007 - 31. července 2010 : Obchodní společnost změnila svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s datem zpracování změny právní formy ke dni 30.04.2006.
  • 10. července 2008 - 4. srpna 2008 : Jediný Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti SPOVO, a.s. rozhodl dne 2. července 2008 o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:a) Jediný Akcionář zvyšuj... e, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), z původní výše 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých) na částku 89.000.000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 50 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).c) Jediný Akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců, počínající dnem následujícím po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu (nejpozději však do deseti dnů) po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Součástí informace bude i návrh smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Na dvě dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých) každá lze upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé.Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.e) V případě, že nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, je představenstvo Společnosti povinno uveřejnit a oznámit informaci o veřejné nabídce způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro možnost využití přednostního práva na upsání akcií. Upsat akcie bez využití přednostního práva mohou zájemci v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž skončí lhůta pro možnost upsat akcie s využitím přednostního práva, přičemž první den lhůty musí být výslovně uveden v uveřejnění a oznámení informace o veřejné nabídce. Úpis akcií může být proveden s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).f) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na účet Společnosti číslo 43-1832780227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 3. srpna 2007 - 4. srpna 2008 : Valná hromada rozhodla dne 28. června 2007 o snížení základního kapitálu Společnosti takto:1. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada ztrát Společnosti. Vykázaná ... ztráta v celkové výši 28.112.577,- Kč bude v částce 11.000.000,- Kč uhrazena formou snížení základního kapitálu.2. Základní kapitál Společnosti se snižuje v rozsahu 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), tedy z částky ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku ve výši 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých).3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech sto kusů akcií Společnosti, tedy snížením jmenovité hodnoty ze současné jmenovité hodoty jedné akcie 500.000,- Kč (slovně: pět set tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých).4. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií Společnosti se provede výměnou akcií Společnosti za akcie nižší jmenovité hodnoty (390.000,- Kč). Představenstvo Společnosti v této souvislosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří jsou vlastníky listinných akcií, aby je předložili v sídle Společnosti ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady, která bude činit šedesát pracovních dní ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, za účelem výměny. zobrazit více skrýt více
  • 7. dubna 1999 - 1. ledna 2007 : Společnost ECOTECHNIEK-EAST, s.r.o. se sídlem Hořice,Čelakovského 1457 se z obchodního rejstříku vedeného zdejšímsoudem vymazává ke dni 7.4.1999.
  • 25. února 1999 - 1. ledna 2007 : Obchodní společnost ECOTECHNIEK-EAST, s.r.o. se sídlemČelakovského 1457, Hořice se zapisuje do oddílu C vložka 14320obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.
  • 27. dubna 1995 - 1. ledna 2007 : ECOTECHNIEK-EAST GmbH, v jazyce německém-ECOTECHNIEK-EAST Ltd., v jazyce anglickém
posunout dolů