Základní údaje

Sídlo

od 30.4.2004 Říčany, Komenského nám. 1850, PSČ 25101

63834294

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

30. dubna 2004

Datová schránka

iv6kj85

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: Pr 878

Právní forma

331 Příspěvková organizace

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2011 : K 1.1.2011 na základě rozhodnutí zřizovatele se slučuje příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou SENIOR ( nástupnická organizace) s příspěvkovou organizací Pečovatelskou K 1.1.2011 na základě rozhodnutí zřizovatele se slučuje příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou SENIOR ( nástupnická organizace) s příspěvkovou organizací Pečovatelskou ...službou Říčany ( zanikající organizace). zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 2004 : Doba, na kterou je organizace zřízena: neurčitá
  • 30. dubna 2004 : Vymezení majetkových práv a povinností organizace:Organizace je povinna zajistit plné efektivní a ekonomicky účelné využití svěřeného majetku, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvel Vymezení majetkových práv a povinností organizace:Organizace je povinna zajistit plné efektivní a ekonomicky účelné využití svěřeného majetku, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvel...ebení a zajstit podmínky pro případnou investiční výstavbu. Za tím účelem je organizace povinna zejména:a) zajistit na své náklady pojištění veškerého movitého majetku s výjimkou majetku nemovitého, jehož pojištění zajistí a na své náklady uhradí zřizovatel,b) zajistit na své náklady běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku,c) při údržbě a opravách svěřeného majetku v hodnotě nad 40.000,- Kč si organizace musí vyžádat předchozí písemný souhlas zřizovatele,d) při případné investiční výstavbě si musí organizace vyžádat souhlas zřizovatele,e) veškeré služby spojené s užíváním svěřeného majetku si organizace zajišťuje na svůj náklad a odpovídá za jejich řádný a bezpečný provoz,f) organizace je povinna si na vlastní náklady zajistit vlastní měřiče všech energiíProdat či pronajímat (včetně pronájmu nebytových prostor) svěřerný nemovitý majetek je organizace oprávněna jen po předchozím souhlasu zřizovatele zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 2004 : vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:a) Zřizovatel Město Říčany předal do správy organizace t vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:a) Zřizovatel Město Říčany předal do správy organizace t...ento nemovitý majetek:- dům čp. 1850, který je postaven na stp.č. 2868 o výměře 1534 m2, dále na stp.č. 2869 o výměře 320 m2 na stp.č. 2870 o výměře 112m2 vše v k.ú. Říčany u Prahy , obec Říčanyb) Zřizovatel Město Říčany převedl do vlastnictví organizace movitý majetek tj. drobný hmotný investiční majetek (DHIM) a drobný nehmotný investiční majetek (DNIM), který je specifikován v příloze darovací smlouvy č. 6/97-M uzavřené dne 8.1.1997. Dále zřizovatel Město Říčany převedl do vlastnictví organizace movitý majetek tj. hmotný investiční majetek (HIM), který je specifikován v příloze darovací smlouvy č. 11/99-M ze dne 12.1.1999. zobrazit více skrýt více
posunout dolů