Trendy

64 511 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-20 024 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

86 605 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.7.2006 Praha 2, Neklanova 122/15, PSČ 12800

Historické adresy

24.7.2000 - 28.7.2006 Praha 6, Šultysova 11, PSČ 16900
30.11.1995 - 24.7.2000 Praha 5, U dvou srpů, PSČ 15000

63980380

DIČ

od 14.11.2005

CZ63980380

Datová schránka

vqz8ezk

Historické názvy

17.9.2008 - 2.8.2010

TRIUMPH BOARD s.r.o.

28.7.2006 - 17.9.2008

OK TRIUMPH PRAGUE s.r.o.

9.11.2005 - 28.7.2006

O.K.- HANDELS s.r.o.

9.11.2005 - 9.11.2005

O.K. HANDELS s.r.o.

30.11.1995 - 9.11.2005

E - Real, spol. s r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 40424

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.6.2011

10 000 000 Kč

Historické jmění

3.1.2011 - 7.6.2011

10 000 000 Kč

13.7.2010 - 3.1.2011

5 000 000 Kč

23.2.2009 - 13.7.2010

5 000 000 Kč

25.2.2008 - 23.2.2009

1 000 000 Kč

30.9.2006 - 25.2.2008

500 000 Kč

30.11.1995 - 30.9.2006

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 2708840207 / 0100

Provozovny

od 1.1.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Chrudichromská 2292/13, 680 01, Boskovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 20. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 20. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 13. července 2010 : Společnost vznikla na základě Projektu změny právní formy založeného u notářského zápisu NZ 191/2010 ze dne 23.3.2010.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. listopadu 2010 - 3. ledna 2011 : Valná hromada společnosti TRIUMPH BOARD a.s., IČ 63980380, se sídlem Praha 2, Neklanova 122/15, PSČ 128 00 rozhodla, že Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu spla... cen, se zvyšuje z dosavadní výše 5.000.000,- Kč ( slovy: pět milionů korun českých) o částku 5.000.000,- Kč ( slovy: pět milionů korun českých) na výslednou částku 10.0000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je, že dojde k posílení vniřního zdroje financování společnosti, zlepšení kredibility společnosti a snížení objemu závazků společnosti.Zvýšení bude provedeno upsáním 100( slovy: jednoho sta) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč ( slovy: padesát tisíc korun českých ), jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích.Převod akcií nebude omezen.Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč ( slovy: padesát tisíc korun českých) bude činit 50.000,-Kč ( slovy : padesát tisíc korun českých ).Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny).Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a obchodního zákoníku činí 2(dva) týdny.Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen spolu s informací o přednostním právu způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.Místo pro vykonání přednostního práva je sídlo advokátní kanceláře Žižka a Partneři, Mgr. Martina Žižky, advokáta, na adrese Na Příkopě 15, Praha 1. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč ( slovy : padesát tisíc korun českých) lze upsat jednu novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč ( slovy. padesát tisíc korun českých).S využitím přednostního práva bude upisováno 100 ( slovy: jedno sto ) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých) za emisní kurs 50.000,- Kč ( slovy: padesát tisíc korun českých) za každou akcii.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci , a to Ing.Ondřeji Kryšpínovi, nar. 25.4.1970, bytem Vonoklasy, Ke Krásné stráni 179, PSČ 252 28. Lhůta pro úpis nových akcií určitým zájemcem, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem.Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 7 ( sedmi) dnů ode dne, kdy akcionářům uplyne lhůta pro vykonání přednostního práva.Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií , kterou uzavře se společností.Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny.Místem pro úpis nových akcií určitým zájemcem je sídlo advokátní kanceláře Žižka a Partneři, Mgr.Martina Žižky, advokáta, na adrese Na Příkopě 15,Praha 1, doba v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod. Emisní kurs akcií upsaných určitým zájemcem bude činit 50.000,- Kč ( slovy: padesát tisíc korun českých ) za každou akcii.Upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty každé jím upsané akcie do 2 ( dvou) měsíců od data jejího upsání. Peněžité vklady musí být splacenyna účet číslo 43-7961180217/0100, vedený u Komerční banky, a.s.To neplatí, jestliže bude uzavřena dohoda o započtení.Připouští se možnost započtení pohledávek Ing.Ondřeje Kryšpína, nar.25.4.1970, bytem Vonoklasy, Ke Krásné stráni179, PSČ 252 28, za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jím upsaných nových akcií, a to započtení pohledávky na vrácení části půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 19.3.2010 uzavřené mezi Vítem Pravdou, nar. 5.5.1967, bytem Ke Klimentce 9, 150 00 Praha 5 a pohledávky na vrácení půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 25.5.2010 uzavřené mezi TVT projekce a dodávky, spol.s.r.o., se sídlem Praha 6-Lysolaje, Nad Pramenem 161/5, IČ: 25740491, jako původním věřitelem a společností jako dlužníkem. Uvedené pohledávky svědčily původně Vítu Pravdovi, resp.společnosti TVT projekce a dodávky, spol. s.r.o., následně byly postoupeny Ing.Ondřeji Kryšpínovi.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu pouze do částky 1.250.000,- Kč ( slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) pro každou z uvedených pohledávek, celkem nejvýše na částku 2.5000.000,- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Návrh smlouvy o započtení pohledávek je představenstvo povinno zaslat určenému zájemci do 7 (sedmi)dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 2 (dva) měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy určitému zájemci - Ing.Ondřeji Kryšpínovi.Započtení pohledávek se navrhuje z důvodu, že společnost je schopna jen obtížně dané závazky vyrovnat z vlastních zdrojů a uvedeným způsobem dojde k efektivnějšímu s pro společnost výhodnějšímu snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli.Poukázky na akcie nebudou vydávány. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů