Základní údaje

Sídlo

od 10.12.2003 Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ 18600

Historické adresy

25.9.2001 - 10.12.2003 Praha 1, Jindřišská 17, čp. 889, PSČ 11121
15.7.1996 - 25.9.2001 Praha 1, Jindřišská 17
1.9.1995 - 15.7.1996 Praha 1, Politických věznů 11

63998017

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2002 - 31.12.2008

CZ63998017

Datum vzniku

1. září 1995

Datová schránka

m7des5i

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3362

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.5.2011

1 175 397 600 Kč

Historické jmění

15.7.2010 - 18.5.2011

904 152 000 Kč

8.6.2005 - 15.7.2010

602 768 000 Kč

27.2.2004 - 8.6.2005

808 000 000 Kč

14.10.2002 - 27.2.2004

752 000 000 Kč

5.6.2002 - 14.10.2002

555 000 000 Kč

15.10.1999 - 5.6.2002

450 000 000 Kč

2.11.1998 - 15.10.1999

300 000 000 Kč

1.9.1995 - 2.11.1998

150 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 35) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 4
 • 18. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 20. března 1997 : Základní jmění bylo splaceno ve výši 100 %.

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. března 1997 - 3. ledna 2006 : Jediným akcionářem je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1,Na příkopě 33, IČO 45317054.
 • 20. dubna 2005 - 22. června 2005 : Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, jako jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního ... zákoníku rozhodla dne 30.11.2004, v souladu s ustanovením § 211 odst. odst. 1 a § 213a obchodního zákoníku, o snížení základního kapitálu společnosti takto:a) Snížení základního kapitálu a jeho rozsah:Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 205.232.000,- Kč ze stávající výše 808.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 602.768.000,- Kč.b) Důvod snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části kumulované ztráty společnosti minulých let vedené na účtu č. 414100 neuhrazená ztráta minulých let, která činí celkem částku 205.364.415,77 Kč.c) Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Celá částka, o kterou se základní kapitál snižuje, tj. částka 205.232.000,- Kč bude použita na úhradu části kumulované ztráty společnosti. To v konečném důsledku znamená, že základní kapitál společnosti na účtu č. 401100 bude snížen o částku 205.232.000,- Kč která bude zúčtována oproti účtu č. 414100 neuhrazená ztráta minulých let.d) Způsob snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku a ust. § 28 zák. o pojišťovnictví, a to takto:- jmenovitá hodnota 6.580 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 74.600, Kč každé této akcie,- jmenovitá hodnota 3.000 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 37.300,- Kč každé této akcie. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2004 - 27. února 2004 : Jediný akcionář dne 22.1.2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 752.000.000,- Kč o částku 56.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a § 20... 4 obchodního zákoníku následujícím způsobem:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští;b) Upisované akcie: 560 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za každou akcii;c) Emisní kurs upisovaných akcií činí 357.100,- Kč za jednu akcii, tj. 199.976.000,- Kč za všechny upisované akcie a je splatný v českých korunách;d) Celou emisi nových akcií upíše jediný akcionář Společnosti ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;e) Představenstvo Společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu (i) podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze (ii) předá návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři Společnosti. Jediný akcionář Společnosti uzavře smlouvu o upsání akcií se Společností nejpozději do (15) patnácti dnů od převzetí návrhu smlouvy o upsání akcií, ale za žádných okolností ne dříve, než dne následujícího po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku podle § 203 odst. odst. 4 obchodního zákoníku;f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Procházka / Randl / Kubr, se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1;g) Jediný akcionář Společnosti splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet Společnosti č. 279425380257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě 15 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2002 - 14. října 2002 : Jediný akcionář vykonávající ve smyslu § 190 obchodního záko-níku působnost valné hromady rozhodl dne 11.6.2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti ve výši 555.000.000,- Kč oč... ástku 197.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení §203 a § 204 obchodního zákoníku následujícím způsobem:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí197.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát sedm milionů korunčeských) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvý-šení se nepřipouští;b) Upisované akcie: 1.970 kusů kmenových akcií na jméno vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za každouakcii;c) Emisní kurs upisovaných akcií činí 355.300,- Kč za jednuakcii, tj. 699.941.000,- Kč za všechny upisované akcie a jesplatný v českých korunách;d) Celou emisi nových akcií upíše jediný akcionář Společnosti vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;e) Představenstvo Společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bezzbytečného odkladu (i) podá návrh na zápis rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuMěstskému soudu v Praze (ii) předá návrh smlouvy o upsání akciíjedinému akcionáři Společnosti. Jediný akcionář Společnostiuzavře smlouvu o upsání akcií se Společností nejpozději do (15)patnácti dnů od převzetí návrhu smlouvy o upsání akcií, ale zažádných okolností ne dříve, než dne následujícího po dni podánínávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základ-ního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku podle§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku;f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy oupsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Procházka/ Randl/Kubr, se sídlem Jáchymova 2, 110 000 Praha 1;g) Jediný akcionář Společnosti splatí emisní kurs upsaných akciípeněžitým vkladem na zvláštní účet Společnosti č.278947590257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě 15 dnůod uzavření Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Jediný akcionář rozhodl dne 11.12.2001 o zvýšení základníhokapitálu takto:a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 450,000.000,-Kč (slovy čtyři sta padesát miliónů korun č... eských) se zvyšuje očástku 105,000.000,- Kč (slovy sto pět miliónů korun českých) nacelkovou výši základního kapitálu 555,000.000,- Kč (slovy pětset padesát pět miliónů korun českých), a to upsáním 1050 (slovyjeden tisíc padesát) kusů nových akcií, znějících na jméno, vzaknihované podobě, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednosto tisíc korun českých) každé akcie.b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy jedno sto tisíckorun českých) je 275.000,- Kč (slovy dvěstě sedmdesát pět tisíc korun českých). Emisní kurz všech novýchakcií bude splacen v penězích.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.d) Všech 1050 (slovy jeden tisíc padesát) kusů nových akcií,znějících na jméno, v zaknihované podobě, s nimiž nejsou spojenážádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každé akciebude ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníkuupsáno bez využití přednostního práva na úpis akcií jedinýmakcionářem společnosti - společností Komerční banka, a.s. sesídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054,a to smlouvou o upsání akcií obsahující veškeré náležitosti dleustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. - tj. zejména vzdání sepřednostního práva na úpis nových akcií jediným akcionářem, kte-rou společnost Komerční banka, a.s. uzavře se společností Komer-ční pojišťovna, a.s.e) Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy počne bežet páté-ho dne od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterýmbude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutítří kalendářních týdnů od prvního dne úpisu s tím, že jedinémuakcionáři bude počátek této lhůty představenstvem oznámen dopi-sem, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musíjediný akcionář společnosti - společnost Komerční banka, a.s.uzavřít se společností Komerční pojišťovna, a.s. smlouvu o úpisuakcií.f) Místem pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisuakcií, je sídlo společnosti Komerční banka, a. s. se sídlem Pra-ha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054,sekretariát místopředsedy představenstva v pracovní dny v doběod 9.000 do 15.00 hod.g) Akcionář je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavřenísmlouvy o úpisu akcií celý emisní kurz jím upsaných akcií, a tona zvláštní účet číslo 275868660217/0100, vedený na jméno spo-lečnosti Komerční pojišťovna, a.s. u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1999 - 25. září 2001 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne6.8.l999 se podle ust. § 2O3 a násl. obch. zák. zvyšuje základníjmění společnosti ze současných 3OO.OOO.OOO,--Kč ol5... O.OOO.OOO,--Kč, t.j. na 45O.OOO.OOO,--Kč takto:- základní jmění se zvyšuje vydáním 3OOO ks nových kmenovýchlistinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě5O.OOO,--Kč, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), bez zveřejnění výzvy k upisování akcií, t.j.tak, že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celou částkuo níž se zvyšuje základní jmění převezme jediný stávajícíakcionáře společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha l, NaPříkopě 33, IČO 45317054- upisování akcií nad částku l5O OOO OOO,-_kč se nepřipouští- společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, a to 3OOO ks kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5O.OOO,--Kč, vlistinné podobě, veřejně neobchodovatelné- emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, t.j.5O.OOO,--Kč za jednu akcii-na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotělOO.OOO,--kč lze upsat l novou akcii- úpis nových akcií bude proveden s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti Komerční banka, a.s. se sídlemPraha l, Na Příkopě 33, místo pro vykonání přednostního právaupsat nové akcie je v budově společnosti Komerční banka, a.s. sesídlem Praha l Na Příkopě 33. Lhůta pro vykonání přednostníhopráva §pisu akcií je dva týdny, počátek běhu lhůty je dennásledující po dni, kdy rozhodnutí Krajského obchodního soudu ozápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníKomerční pojišťovny, a.s. do obchodního rejstříku nabude právnímoci.- jediný akcionář jako upisovatel - společnost Komerční banka,a.s. - splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, kterýodpovídá jejich jmenovité hodnotě ve výši l5O.OOO.OOO,--Kčpeněžitým vkladem, a to převodem na účet u Komerční banky, a.s.v Praze č. účtu 195502980267/0100, a to v den úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1998 - 25. září 2001 : Usnesení o zvýšení základního jmění: Dne 10.02.1998 se jedinýakcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl, že podleust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje základní ... jmění zesoučasných 150 000 000,-Kč o 150 000 000,-Kč, tj.na 300 000 000,-Kč.Základní jmění se zvyšuje vydáním 1 500 kusů nových kmenovýchlistinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě100 000,-Kč, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva/kmenové akcie/, bez uveřejnění výzvy k upisování akcií, tj.tak,že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celou částku, oníž se zvyšuje základní jmění, převezme jediný stávající akcionářspolečnosti společnost Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1,Na Příkopě 33, PSČ 114 07, IČO 45317054.Upisování akcií nad částku 150 000 000,-Kč se nepřipouští.Společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, a to 1 500 kusů kmenovýchlistinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě100 000,-Kč.Emisní kurs akcií je u jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě100 000,-Kč /slovy jednosto tisíc korun českých/ 100 000,-Kč/slovy jednosto tisíc korun českých/.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100 000,-Kč lze upsat jednu novou akcii.Úpis nových akcií bude proveden s využitím přednostního právajediného akcionáře - společnosti Komerční banka, a.s. se sídlemPraha 1, Na Příkopě 33, místo pro vykonání přednostního právaupsat nové akcie je v budově společnosti Komerční banka, a.s. vPraze 1, Na Příkopě 33.Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je patnáctdnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy buderozhodnutí o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhorejstříku.Jediný akcionář jako upisovatel - společnost Komerční banka,a.s. splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, kterýodpovídá jejich jmenovité hodnotě ve výši 150 000 000,-Kčpeněžitým vkladem a to převodem na účet u Komerční banky, a.s. vPraze, č.účtu 195502980267/0100 a to v den úpisu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů