Trendy

7 713 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

- 605 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

7 582 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2015 č.p. 32, 538 01 Bylany

Historické adresy

16.6.2015 - 7.12.2015 č.p. 32, 538 01 Bylany
15.5.2013 - 16.6.2015 č.p. 32, 538 01 Bylany
31.7.2002 - 15.5.2013 Praha 10, Hornoměcholupská 300, PSČ 10900
29.8.1995 - 31.7.2002 Praha 4, 7. května 959, PSČ 14600

63998092

DIČ

Není plátce DPH

25.9.1995 - 5.8.2014

CZ63998092

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. června 2015

Datová schránka

pqzdmxe

Historické názvy

29.8.1995 - 7.12.2015

D. O. G.  a.s.

29.8.1995 - 7.12.2015

D. O. G. a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3371

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.6.2015

4 000 000 Kč

Historické jmění

13.7.2007 - 16.6.2015

4 000 000 Kč

29.8.1995 - 13.7.2007

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Chrudim

Provozovny

od 11.3.2007

Areál sportovních a volnočasových aktivit

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. prosince 2015 : Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 29.10.2015, č. j. 54Cm 131/2015-6 byla obchodní společnost D. O. G. a.s. zrušena s likvidací ke dni 25.11. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 29.10.2015, č. j. 54Cm 131/2015-6 byla obchodní společnost D. O. G. a.s. zrušena s likvidací ke dni 25.11....2015. zobrazit více skrýt více
  • 29. srpna 1995 : Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 17.8.1995, téhož dne schváleny stanovy a zvolenyorgány společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. července 2007 - 13. července 2007 : Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a v souladu s platnými právními předpisy rozhodla o- zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, a to ze stáva... jící výše 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) o 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), takže nová výše základního kapitálu bude činit 4.000.000, - Kč (slovy čtyři miliony korun českých);- nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;- předmětem úpisu budou tyto akcie- 299 ks (dvě stě devadesát devět kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, označené Série: B, číslo 00001 až 00299,- 10 ks (deset kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, označené Série: B, číslo 00300 až 00309;- akcie nového druhu nebudou vydány;- nové akcie nebudou registrovány;- nové akcie nebudou ani částečně upisovány s využitím přednostního práva akcionářů, neboť všichni stávající akcionáři se tímto vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií a všichni stávající akcionáři se na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v celé částce 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých) dohodnou podle ust. § 205 obchodního zákoníku;- akcie nebudou nabídnuty žádné třetí osobě, tedy ani předem stanovenému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky;- nedojde-li ve lhůtě stanovené v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu k uzavření dohody akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou, stává se zvýšení základního kapitálu neúčinné;- všichni stávající akcionáři tímto v souladu s ust. § 185 odst. 4 obchodního zákoníku souhlasí s tím, že dohoda o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku, může být uzavřena i dříve než ve lhůtě pro upsání nových akcií, uvedené v oznámení o konání valné hromady, nejpozději však do 6. července 2007 (slovy: šestého července roku dvoutisícího sedmého);- dohoda o rozsahu účasti stávajících akcionářů na zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku, nahrazující listinu upisovatelů, musí být uzavřena po podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž tento návrh bude podán ještě téhož dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala, lhůta počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. dne 26. června 2007 (slovy: dvacátého šestého června roku dvoutisícího sedmého); počátek běhu lhůty byl všem stávajícím akcionářům na valné hromadě oznámen;- upsání akcií, provedené formou dohody stávajících akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku, je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; pokud tedy rejstříkový soud nezapíše usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítne, stává se úpis neúčinným;- místem pro upisování nově emitovaných akcií, k němuž dochází uzavřením dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205 obchodního zákoníku je sídlo Mgr. Petra Jahody - advokáta - na adrese Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 310;- dohoda o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205 obchodního zákoníku se vyhotoví v 6 (šesti) vyhotoveních;- emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovateli splacen peněžitými vklady, upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští;- na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost částečného započtení, a to1) pohledávky akcionáře Romana Veseckého, r.č. 600326/0703, bytem Na Křečku 485, Praha 10, PSČ: 109 00, vůči společnosti, která ke dni 25. června 2007 (slovy: dvacátého pátého června roku dvoutisícího sedmého) činí včetně příslušenství 250.438,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc čtyři sta třicet osm korun českých), která akcionáři Romanu Veseckému vznikla z titulu smlouvy o půjčce ze dne 25.05.2007, a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem,2) pohledávky akcionáře Ing. Vladimíra Doležala, r.č. 650430/0759, bytem Jana Srba 1241/2, 104 00 Praha 10 - Uhříněves vůči společnosti, která ke dni 25. června 2007 (slovy: dvacátého pátého června roku dvoutisícího sedmého) činí včetně příslušenství 250.584,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých), která akcionáři Ing. Vladimíru Doležalovi vznikla z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.05.2007, a jejíž výše se vzávislosti na čase mění narůstajícím úrokem,3) pohledávky akcionáře Michala Fischera, r.č. 650925/1672, bytem Na Křečku 485, 109 00 Praha 10 - Petrovice, vůči společnosti, která ke dni 25. června 2007 (slovy: dvacátého pátého června roku dvoutisícího sedmého) činí včetně příslušenství 250.438,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc čtyři sta třicet osm korun českých), která akcionáři Michalu Fischerovi vznikla z titulu smlouvy o půjčce ze dne 25.05.2007, a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem,4) pohledávky akcionáře Richarda Sazimy, r.č. 650122/1771, bytem Zelenečská 74/502, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, vůči společnosti, která ke dni 25. června 2007 (slovy: dvacátého pátého června roku dvoutisícího sedmého) činí včetně příslušenství 250.379,60 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a šedesát halířů), která akcionáři Richardu Sazimovi vznikla z titulu smlouvy o půjčce ze dne 29.05.2007, a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem,jejichž existence byla doložena smlouvami o půjčce;- všichni stávající akcionáři tímto v souladu s ust. § 185 odst. 4 obchodního zákoníku souhlasí s tím, že emisní kurs nových akcií může být splacen i dříve než ve lhůtě pro splacení emisního kursu nových akcií, uvedené v oznámení o konání valné hromady, a to nejdříve v den uzavření dohody stávajících akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku, nejpozději však do 13. července 2007 (slovy: třináctého července roku dvoutisícího sedmého);- každý upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií, a to- uzavřením dohody o vzájemném započtení pohledávek podle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku a- doplacení zbylé části emisního kursu jím upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet k tomu účelu založený;- pravidla postupu pro uzavření smluv o vzájemné započtení pohledávek:- lhůta k částečnému splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. k uzavření dohody o započtení, běží od uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku všemi stávajícími akcionáři a končí dne 13. července 2007,- místem k uzavření dohody o započtení pohledávky je sídlo společnosti, za přítomnosti dvou členů představenstva společnosti D.O.G., a.s. a dotčeného akcionáře,- dohoda o započtení bude vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro akcionáře a pro společnost a po dvou stejnopisech pro obchodní rejstřík,- dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- upisovatelé jsou ve stejné lhůtě, v jaké jsou povinni uzavřít dohody o započtení, povinni splatit zbylou část emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet k tomuto účelu založený - účet č. 215576787/0300, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Zahradní Město;- ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti;- valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto usnesení návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnit svou povinnost podle ust. § 206 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů