Základní údaje

Historické adresy

26.9.1995 - 12.10.2005 Praha 10 - Malešice, Počernická 96

63998351

DIČ

Není plátce DPH

3.10.1995 - 12.10.2005

CZ63998351

Datum vzniku

26. září 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

12. října 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. října 2005

Historické názvy

9.7.2003 - 12.10.2005

KLIMACENTRUM  a.s.

26.9.1995 - 9.7.2003

KLIMACENTRUM VZT a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3408

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.11.2002 - 12.10.2005

108 026 000 Kč

18.7.2000 - 6.11.2002

4 000 000 Kč

26.9.1995 - 18.7.2000

8 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. října 2005 - 12. října 2005 : Společnost KLIMACENTRUM a.s., se sídlem Praha 10 -Malešice, Počernická 96, IČ: 639 98 351 se vymazává z obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo ... 3408. Právní důvod výmazu je, že společnost zanikla splynutím s nástupnickou společností MARKLAND Klimacentrum a.s., se sídlem Praha 10, Počernická 96, PSČ: 108 00, IČ: 273 81 714. zobrazit více skrýt více
  • 9. července 2003 - 12. října 2005 : Na společnost přešlo jmění zaniklé společnosti KLIMACENTRUM, a.s., IČO: 00009083, se sídlem Praha 10, Počernická 96, PSČ 10800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude... m v Praze oddíl B, vložka 486.Společnost převzala firmu zaniklé společnosti KLIMACENTRUM, a.s. IČ: 00009083, je tedy právním nástupcem společnosti KLIMACENTRUM, a.s., IČ:00009083. zobrazit více skrýt více
  • 19. června 2002 - 12. října 2005 : "Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluspolečnosti nepeněžitým vkladem upsáním nových akcií :-1) Základní kapitál se zvyšuje v souvislosti s budoucímpřevodem j... mění na hlavního akcionáře podle § 220p obchodníhozákoníku. Důležitý zájem společnosti, který se sledujepředmětným zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jedlouhodobějším cílem. Předmětem podnikání společnosti totiž jem.j. pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jinýchnež základních služeb. Emitentovi (KLIMACENTRUM a.s.) vkládaných62 514 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno, přitomnáleží rozsáhlá budova s nebytovými prostorami,takže stane-li sespolečnost jeho majoritním akcionářem, a zejména pak jehoprávním nástupcem postupem podle § 220p obchodního zákoníku, jezřejmé, že v souvislosti s tímto podnikáním je předmětnýnepeněžitý vklad (akcie) v důležitém zájmu společnosti a je taki hospodářsky využitelný. Základní kapitál se zvyšuje vkladem,který tuto fůzi včetně a majetkově propojí.- 2) Základní kapitál společnosti KLIMACENTRUM VZT a.s. sezvyšuje z dosavadní výše 4 000 000,- Kč o částku 104 026 000,-Kč (slovy: Jednostočtyřimilionydvacetšestttisíc korun českých)na částku 108 026 000,- Kč (slovy :Jednostoosmmiliónůdvacetšesttisíc korun českých). Upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští.-3) Základní kapitál se zvyšuje s vyloučením přednostního právajediného akcionáře. Jediný akcionář se tímto vzdává svéhopřednostního práva jediného akcionáře. Jediný akcionář se tímtovzdává svého přednostního práva na úpis akcií.-4) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno nepeněžitýmvkladem, jehož předmětem je 62 514 kusů kmenových akciíznějících na jméno emitenta, KLIMACENTRUM, a.s., se sídlem Praha10, Počernická 96, IČO 00009083, o jmenovité hodnotě po 1 000,-Kč (dále jen "akcie"). Ocenění nepeněžitého vkladu byloprovedeno znalci jmenovanými za tím účelem usnesením Městskéhosoudu v Praze ze dne 18.6.2001 čj. Nc 4125/2001-4 ve Společnémposudku znaleckých ústavů - PROSCON s.r.o. a INFO 7 -znaleckáorganizace ze dne 17.4.2002 pod číslem 0404/02, a to částkou104 026 000,- Kč (slovy :Jednostočtyřimiliónydvacetšesttisíckorun českých). Uvedené akcie, které nejsou veřejněobchodovatelné a jsou převoditelné jen po předchozím výslovnémsouhlasu představenstva společnosti, jsou vydány v emisioznačené písmenem A a jsou vytištěny jako hromadné akcie s tím,že jediný akcionář jako jejich vlastník je uveden ve jmenémseznamu akcionářů společnosti, a na rubu každé této akcie(hromadné akcie) jsou uvedeny jako obchodní firma a sídlo a takéden nybytí akcie.-5) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchkmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie ve výši 1000,- Kč v počtu kusů 104 026 kterébudou vydány za nepeněžitý vklad, jehož předmět a výše oceněníjsou uvedeny vpředu v bodu 4 tohoto rozhodnutí.-6) Emisní kurs činí 1000,- Kč a upisovatel je povinen celouupsanou novou hodnotu akcií splatit předmětným nepeněžitýmvkladem nejpozději do konce lhůty pro upisování akcií.-7) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určenýmzájemcům, jímž je jediný akcionář společnost TIZKOR INVESTMENTS.A., se sídlem 23, rue Aldringen, L-1118, Luxembourg. Jedinýakcionář přitom upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Akcie sevydají v listinné podobě a budou označeny pořadovými číslytvořícími nepřetržitou číselnou řadu s tím, že tato emise seoznačí písmenem B. Bude vytištěna jediná hromadná akcieobsahující všechny akcie upsané jediným akcionářem.-8) Akcie, které nebudou upsány podle předchozího bodu, budounabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, která musí mimojiné obsahovat lhůtu a místo upisování.-9) Lhůta pro upisování akcií činí 15 dní a začne běžet odprvního dne následujícího poté, co usnesení soudu o povolenízápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku (dále jen "usnesení soudu")nabude právní moci. Lhůtu pro upisování sdělí upisovatelipředstavenstvo písemně, nejpozději do tří dnů od právní mociusnesení soudu. Místem upisování akcií se rozumí sídlospolečnosti. zobrazit více skrýt více
  • 30. prosince 1998 - 12. října 2005 : Jediný akcionář společnost rozhodl, že základní jměníspolečnosti se snižuje- zaúčelem úhrady ztráty- z původní částky 8 000 000,-- Kčna novou částku4 000 000,-- Kč- snížením jmenov... ité hodnoty všech kmenových akcií společnosti způvodní částky ve výši 80 000,-- Kč na novou částku ve výši40 000,-- KčJediný akcionář společnosti předložil veškeré akcie, které má vdržení, za účelem jejich výměny nejpozději do 31.10.1998 asoučasně to bere na vědomí jako oznámení uskutečněné ve smyslu §213a odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů