Základní údaje

Historické adresy

29.11.2004 - 30.6.2013 Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 12084
10.12.1998 - 29.11.2004 Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 12480
24.4.1998 - 10.12.1998 Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 12484
25.9.1995 - 24.4.1998 Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 12480

63998475

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

25. září 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2013

Historické názvy

28.2.2013 - 30.6.2013

Generali penzijní společnost a.s.

5.10.2000 - 28.2.2013

Generali penzijní fond a.s.

24.4.1998 - 5.10.2000

Generali-Creditanstalt penzijní fond a.s.

25.9.1995 - 24.4.1998

Generali Creditanstalt penzijní fond a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3422

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.5.2002 - 30.6.2013

50 000 000 Kč

25.9.1995 - 29.5.2002

20 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2013 - 30. června 2013 : Společnost Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ... v Praze, oddíl B, vložka 3422 se vymazává z obchodního rejstříku, neboť zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společností, na kterou přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s. a která vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013. zobrazit více skrýt více
  • 24. srpna 2000 - 5. listopadu 2002 : 1) Základní jmění společnosti se zvyšuje z původních20,000.000,- Kč o částku 30,000.000,- Kč na novou výši50,000.000,- Kč, a to upisováním nových alcií.2) Upisování nových akcií se... děje pouze peněžitými vklady.3) Upisování nových akcií nad částku 30,000.000,- Kč, tedy nadcelkovou výši uvažovaného základního jmění ve výši 50,000.000,-Kč, se nepřipouští.4) Za účelem zvýšení základního jmění společnosti vydá 750 kusůkmenových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč,znějící na jméno, emitovaných v zaknihované podobě (dále jen"akcie").5) Pro vykonání přednostního práva může dosavadní akcionář upsatnově vydané akcie v sídle společnosti, v kanceláři předsedypředstavenstva, v pracovní den v době od 9.00 hod. do 17.00hod., a to ve lhůtě 14 dnů počínající prvním dnem následujícímpo nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře, kterým tento akcionář rozhodl ozvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku.6) Na jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě40.000,- Kč může dosavadní akcionář upsat všech 750 nověemitovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč.7) S využitím přednostního práva lze upsat všech 750 nověemitovaných akcií společnosti, o jmenovité hodnotě 40.000,- Kčza akcii, znějících na jméno, s emisním kursem 110% jmenovitéhodnoty každé akcie.8) Pro účel využití přednostního práva se za rozhodný denpovažuje sedmý den před dnem sepsání notářského zápisu orozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti.9) Akcie, které nebudou upsány ve lhůtě pro využití přednostníhopráva dosavadním akcionářem, budou nabídnuty k upsáníspolečnosti Generali Holding Vienna AG, se sídlem Rakouskárepublika a adresou 1010 Vídeň, Landskrongasse 1-3, číslo zápisudo rejstříku firem č.j.FN 1074444g, tyto akcie nebudou nabídnutyna základě veřejné výzvy.10) Upsání akcií bez využití přednostního práva je možné v sídlespolečnosti, v kamceláři předsedy představenstva, v pracovní denv době od 9.00 hod. do 17.00 hod., a to ve lhůtě 14 dnůpočínsjící prvním dnem po uběhnutí lhůty pro upsání akcií svyužitím přednostního práva, emisní kurs každé takto upisovanéakcie je 110% její jmenovité hodnoty.11) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nových akcií do 14dnů ode dne jejich upsání, a to na bankovmí účet společnosti č.1828-088/2700 u Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s.12) Emisní ažio v hodnotě 3,000.000,- Kč bude vloženo dorezervního fondu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 24. srpna 2000 - 5. listopadu 2002 : Společnost Generali Holding Vienna AG, se sídlem Rakouskárepublika, 1010 Vídeň, Landskrongasse 1-3, jako jediný akcionářspolečnosti Generali pemzijní fond a.s., se sídlem v Praze 2... ,Bělehradská 132, IČ: 63 99 84 75, rozhodla v souladu sustanovením § 190 odst.1 obchodního zákoníku v platném znění,při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciovéspolečnosti v souladu se stanovami společnosti a v souladu sustanovením § 203 obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
posunout dolů