Základní údaje

Sídlo

od 10.7.2012 Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600

Historické adresy

12.7.2004 - 10.7.2012 Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021
14.8.1998 - 12.7.2004 Praha 4, Budějovická 5
6.11.1995 - 14.8.1998 Praha 4, Budějovická 5/64

63998530

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

3v8dkek

Historické názvy

6.11.1995 - 27.8.2007

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3433

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.8.2005

1 000 000 000 Kč

Historické jmění

25.6.2005 - 31.8.2005

660 000 000 Kč

6.5.2005 - 25.6.2005

660 000 000 Kč

12.7.2004 - 6.5.2005

560 000 000 Kč

2.6.2003 - 12.7.2004

560 000 000 Kč

21.11.2001 - 2.6.2003

300 000 000 Kč

6.11.1995 - 21.11.2001

200 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 2280) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

23.4.2014 - 11.6.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Slovanská alej 1993/28, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 17. července 1997 : akcie jsou neomezeně převoditelné

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. října 2005 - 10. října 2005 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře navrhovatele ze dne 10.8.2005 o zvýšení základního kapitálu navrhovatele. Zvyšuje se dosavadní úpně splacený a v obchodním rejstříku zapsa... ný základní kapitál navrhovatele v částce ve výši 660.000.000,- Kč o částku 340.000.000,-Kč na částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3400 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé z nich. Akcie budou znít na jméno a budou mít zaknihovanou podobu.Jediným upisovatelem všech akcií na zvýšení základního kapitálu se určuje jediný akcionář navrhovatele, tj. společnost Kooperativa, pojišťovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 471 16 617. Upisování akcií jinými upisovateli nebo formou veřejné nabídky se nepřipouští. Neupsání všech akcií jediným uspisovatelem činí úpis neúčinným. Emisní kurs upisovaných akcií činí 264.706,-Kč každé z nich. Při jmenovité hodnotě každé z upisovaných akcií ve výši 100.000,-Kč tak emisní ážio u každé z upisovaných akcií činí 164.706,-Kč. Emisní kurs 3400 ks akcií pak činí 900.000.400,-Kč, z toho jmenovitá hodnota činí 340.000.000,-Kč a emisní ážio činí 560.000.40,-Kč. Emisní ážio může být použito k úhradě neuhrazené ztráty minulých účetních období.Jediný upisovatel upíše akcie v sídle navrhovatele, tj. v Praze 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, způsobem dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, do 20 dnů od data podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu navrhovatele do obchodního rejstříku. Dojde-li však Městským soudem v Praze k zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, je upsání akcií provedné před datem, k datu nebo po datu, kdy zamítavé rozhodnutí jmenovaného soudu nabylo právní moci, neúčinné.Jediný upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií ve výši 900.000.400,-Kč najednou peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet navrhovatele vedený u CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a. s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0(číslo pro mezibankovní tuzemský styk: 100086542/5000) do 30 dnů od data uspání akcií podle předchozího bodu. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2005 - 10. října 2005 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře navrhovatele ze dne 10.8.2005 o zvýšení základního kapitálu navrhovatele. Zvyšuje se dosavadní úplně splacený a v obchodním rejstříku zaps... aný základní kapitál navrhovatele v částce ve výši 660.000.000,- Kč o částku 340.000.000,- Kč na částku 1.000.000.000,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3400 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich. Akcie budou znít na jméno a budou mít zaknihovanou podobu.Jediným upisovatelem všech akcií na zvýšení základního kapitálu se určuje jediný akcionář navrhovatele, tj. společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 471 16 617. Upisování akcií jinými upisovateli nebo formou veřejné nabídky se nepřipouští. Neupsání všech akcií jediným upisovatelem činí úpis neúčinným. Emisní kurs upisovaných akcií činí 264.706,- Kč každé z nich. Při jmenovité hodnotě každé z upisovaných akcií ve výši 100.000,- Kč tak emisní ážio u každé z upisovaných akcií činí 164.706,- Kč. Emisní kurs 3400 ks akcií pak činí 900.000.400,- Kč, z toho jmenovitá hodnota činí 340.000.000,- Kč a emisní ážio činí 560.000.400,- Kč. Emisní ážio může být použito k úhradě neuhrazené ztráty minulých účetních období.Jediný upisovatel upíše akcie v sídle navrhovatele, tj. v Praze 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, způsobem dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, do 20 dnů od data podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu navrhovatele do obchodního rejstříku. Dojde-li však Městským soudem v Praze k zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, je upsání akcií provedené před datem, k datu nebo po datu, kdy zamítavé rozhodnutí jmenovaného soudu nabylo právní moci, neúčinné.Jediný upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií ve výši 900.000.400,- Kč najednou peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet navrhovatele vedený u CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0 (číslo pro mezibankovní tuzemský styk: 100086542/5000) do 30 dnů od data upsání akcií podle předchozího bodu. zobrazit více skrýt více
 • 4. ledna 2005 - 6. května 2005 : Jediný akcionář společnosti Capital Management Company, a.s ., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992, rozhodl dne 20.10.2004 vykonávaje působnost valné hromady o...  zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 560.000.000,- Kč (slovy: Pětsetšedesátmilionů korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: Padesátmilionů korun českých) na částku 610.000.000,- Kč )slovy: Šestsetdesetmilionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 500 (slovy:pětiset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:Jednostotisíc korun českých). Akcie budou kmenové, na jméno, v zaknihované podobě, přičemž výše emisního kursu je rovna jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad výši navrhovaného základního kapitálu se připouští až do částky 200.000.000,- Kč (slovy: Dvěstěmilionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.Akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost Capital Management Company, a. s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992.Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 30 dnů, vždy od 9,00 hod. do 15,00 hod. v sídlem společnosti na adrese Praha 4, Budějovická 5 počínaje 30. dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis bude oznámen jedinému akcionáře doporučeným dopisem na adresu uvedenou jako sídlo společnosti v obchodním rejstříku.Jediný akcionář společnost Capital Management Company, a.s., splatí nově upisované akcie na účet společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., založený za tímto účelem u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0 (mezibankovní tuzemský stky - clearing 100086542/5000) takto:- 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti,- 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 1 (slovy:jednoho) roku ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti.Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozšíření nabídky pojišťovacích služeb a posílení finanční stability společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.Jediný akcionář Capital Management Company, a. s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992, se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 2. června 2003 : Jediný akcionář společnosti SPGroup, a.s. se sídlem Praha 1,Masarykovo nábřeží 28, IČ 63078571, rozhodl dne 25.11.2002vykonávaje působnost valné hromady o zvýšení základního kapitá... luspolečnosti z částky 300.000.000,- Kč (slovy: třistamilionůkorun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionůkorun českých) na částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 2.000 kusů(slovy: dvatisíce kusů) nových akcií na jméno v zaknihovanépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad výšinavrhovaného základního kapitálu se připouští. O konečné částcezvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.Jediný akcionář SPGroup, a.s., IČ 63078571, se sídlem Praha 1,Masarykovo nábř. 28, se vzdal svého přednostního práva úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2003 - 2. června 2003 : Akcie budou upisovány bez veřejné výzvy k jejich upisováníspolečností SPGroup, a.s.(blíže viz výše) a společností CapitalManagement Company, a.s., IČ 63079992 se sídlem Praha 1,Mas... arykovo nábř. 28, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem Praha oddíl B vložka 3245, přičemž výše emisníhokurzu je rovna jejich jmenovité hodnotě.Upisování akcií bude probíhat v pracovních dnech po dobu 14-tidnů, vždy od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti naPraze 4, Budějovická 5 počínaje 30.dnem po nabytí právní mocirozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení tohotorozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis bude oznámenupisovateli doporučeným dopisem na adresu uvedenou jako sídlospolečnosti v obchodním rejstříku.Jmenovitá hodnota upsaných akcií bude upisovateli zaplacena naúčet společnosti založený za tímto účelem u Citibank a.s., čísloúčtu: ABO formát: 203 881 - 9918 nebo u Credit Lyonnais BankPraha, a.s. číslo účtu: 01/000865/190/00/0 takto:- 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 10-ti dnů po skončenídoby pro jejich úpis,- 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 1 (slovy: jednoho)roku.Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení kapitálovévybavenosti s ohledem na plánovaný objem pojišťovací činnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2001 - 21. listopadu 2001 : V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 21.7.2000 na základě ustanovení § 8 stanovspolečnosti a v souladu s ust.§ 203 a násl. zák.č.513... /1991 Sb.(obchodní zákoník), v platném znění:- zvyšuje se základní jmění společnosti o 100 000 000,-- Kčslovy: jednostomilionůkorun českých upsáním nových akcií.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,- zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 1 000 kusůakcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč slovy: jednostotisíckorun českých za jednu akcii. Akcie budou znít na jméno a budouv listinné podobě,- přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s.Úpis musí být proveden do 10 dnů od nabytí právní moci usnesení,kterým Krajský obchodní soud v Praze, oddělení obchodníhorejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění.Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno do 10 dnů ode dneúpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet Česképodnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300,- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva resp.jeho úpisu bude nižší než je navrhované zvýšení základníhojmění, má společnost právo nabídnout akcie k upsání na základěveřejné výzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcienabídnuty s minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsanýchakcií. Lhůta pro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právnímoci usnesení, kterým Krajský obchodní soud v Praze odděleníobchodního rejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění, a trvá30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní od úpisu akcií.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti České podnikatelsképojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5.- Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídkypojišťovacích služeb a nově stanovená výše základního jměnípojišťoven v zákoně o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1997 - 21. listopadu 2001 : základní jmění společnosti bylo splaceno vevýši 100%
 • 12. prosince 2000 - 8. ledna 2001 : V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 21.7.2000 na základě ustanovení § 8 stanovspolečnosti a v souladu s ust.§ 203 a násl. zák.č.513... /1991 Sb.(obchodní zákoník), v platném znění:- zvyšuje se základní jmění společnosti o 100 000 000,-- Kčslovy: jednostomilionůkorun českých upsáním nových akcií.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,- zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 1 000 kusůakcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč slovy: jednostotisíckorrun českých za jednu akcii. Akcie budou znít na jméno a budouv listinné podobě,- přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s..Úpis musí být proveden do 10 dnů od nabytí právní moci usnesení,kterým Krajský obchodní soudu v Praze, oddělení obchodníhorejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění.Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno do 10 dnů ode dneúpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet Česképodnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300,- pokud jediný akcionář nevyužije svého předkupníko práva resp.jeho úpisu nižší než je navrhované zvýšení základního jmění, máspolečnost právo nabídnout akcie k upsání na základě veřejnévýzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcie nabídnutys minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Lhůtapro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právní moci usneseníKrajského obchodního soudnu v Praze, oddělení obchodníhorejstříku a trvá 30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní odúpisu akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Česképodnikatelské pojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5.- Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídkypojišťovacích služeb a nově stanovená výše základního jměnípojišťoven v zákoně o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1999 - 12. prosince 2000 : V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 22.7.1999:- zvyšuje se základní jmění společnosti o 300 000 000,-- Kč.Upisování akcií nad tuto ... částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.- zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 3 000 kusůakcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč. Akcie budou znít najméno a budou v listinné podobě.- přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s..Úpis musí být proveden do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení,kterým Krajský obchodní soudu v Praze, oddělení obchodníhorejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění.Zplacení 30% upsaných akcií bude provedeno do 30 dnů ode dneúpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet Česképodnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300.- pokud jediný akcionář nevyužije svého předkupníko práva resp.jeho úpisu nižší než je navrhované zvýšení základního jmění, máspolečnost právo nabídnout akcie k upsání na základě veřejnévýzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcie nabídnutys minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Lhůtapro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právní moci usneseníKrajského obchodního soudnu v Praze, oddělení obchodníhorejstříku a trvá 30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní odúpisu akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Česképodnikatelské pojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5.Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídkypojišťovacích služeb. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 1997 - 21. července 1997 : Základní jmění společnosti bylo splaceno vevýši 100%
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů