Trendy

5 412 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

139 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

52 732 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 14.9.2016 Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

17.9.2013 - 14.9.2016 Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
31.3.2012 - 17.9.2013 Hradec Králové, Gočárova třída 846/1, PSČ 50002
26.9.2006 - 31.3.2012 Praha 6, Na Dlouhém Lánu 494/37, PSČ 16000
12.6.2001 - 26.9.2006 Praha 1, Václavské náměstí 808/66, PSČ 11000
17.10.1995 - 12.6.2001 Praha 8, U chaloupek 13

63998866

DIČ

od 1.11.1995

CZ63998866

Datum vzniku

17. října 1995

Datová schránka

5rkdykp

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3476

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.3.2017

1 320 000 Kč

Historické jmění

28.12.2002 - 9.3.2017

1 000 000 Kč

17.10.1995 - 28.12.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2014

2109560174 / 2700

Provozovny

od 8.3.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Manželů Dostálových 1436, 198 00, Praha - Kyje

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. března 2017 - 9. března 2017 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.3.2017:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 320.000,-Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií n... ad takto navrhovanou částku.b) Bude upsán počet 32 (slovy třicet dva) kusy akcií, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) činí 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých). Všechny upisované akcie budou vydány jako kmenové, zaknihované cenné papíry, na jméno.c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajícího jediného akcionáře, kterým se jej tímto vzdává, v plném rozsahu.d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určení zájemci o úpis Ing. Pavel Voltr a Bohumil Kantorík, data obou uvedená shora, uzavřou se společností EURO - EKOSERVIS a.s., data rovněž uvedená shora. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena takto: 30 (slovy třicet) dnů ode dne, kdy bude shora uvedeným zájemcům o úpis akcií doručeno rozhodnutí jediného akcionáře, při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu s tím, že počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů ode dne, kdy jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti EURO - EKOSERVIS a.s., data uvedená shora, do jejího sídla zapsaného v obchodním rejstříku, které je zároveň místem k upsání akcií.e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými.f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto rozhodnutí.g) Emisní kurz 16 (slovy šestnácti) akcií upisovaných Ing. Pavlem Voltrem bude zcela splacen jeho peněžitým vkladem ve výši 160.000,-Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých), ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, formou dále uvedeného zápočtu. Za tento vklad bude Ing. Pavlu Voltrovi vydáno 16 (slovy šestnáct) kusů kmenových akcií, na jméno jako zaknihované cenné papíry, o nominální hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii.Jediný akcionář dále rozhoduje, v působnosti valné hromady společnosti, o vyslovení souhlasu se vzájemným započtením peněžitých pohledávek, a to pohledávky upisovatele Ing. Pavla Voltra, data uvedená shora, vůči společnsoti EURO - EKOSERVIS a.s., data rovněž uvedená shora, z titulu:1) povinnosti společnosti EURO - EKOSERVIS a.s. vrítit Ing. Pavlu Voltrovi jím poskytnutou půjčku ve výši 180.000,-Kč (slovy jedno sto osmdesát tisíc korun českých), ze dne 1.1.2015 a 22.9.2015. - Proti peněžité pohledávce vůči upisovateli Ing. Pavlu Voltrovi, data uvedená shora, která společnosti EURO - EKOSERVIS a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií ve výši 160.000,-Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých), které Ing. Pavel Voltr, data uvedená shora, upíše, bude částečně započtena jeho peněžitá pohledávka vůči společnosti EURO - EKOSERVIS a.s., data uvedená shora, v celkové výši 160.000,-Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých), která vznikla Ing. Pavlu Voltrovi, data rovněž uvedená shora, na základě titulu popsaného v písmeni g) tohoto rozhodnutí jediného akcionáře, při výkonu působnosti valné hromady. Platí, že proti pohledávce na splacení emisního kurzu bude pohledávka uvedená pod číslem 1) započtena částkou 160.000,-Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých), čímž na ni zůstane neuhrazeno 20.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).- Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě smlouvy o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek, jejíž návrh obsažený v příloze tohoto notářského zápisu, který jediný akcionář schvaluje, bude uzavřena tak, že upisovatel obchodní společnost Ing. Pavel Voltr, data uvedená shora, doručí obchodní společnosti EURO - EKOSERVIS a.s., data uvedená shora, písemný návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společnost EURO - EKOSERVIS a.s., data uvedená shora, musí návrh přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu.- Z uvedeného dále vyplývá, že na základě tohoto zápočtu bude pohledávka obchodní společnosti EURO - EKOSERVIS a.s., data uvedená shora, vůči Ing. Pavla Voltra, data uvedená shora, vzniklá z titulu její povinnosti splatit emisní kurz jí upsaných akcií ve výši 160.000,-Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých) zcela uhrazena. Pohledávka uvedená pod číslem 1) bude uhrazena částkou 160.000,-Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých), čímž na ni zůstane neuhrazeno 20.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).h) Jediný akcionář schvaluje předmět vkladu, kterým bude splacen emisní kurz 16 (slovy šestnácti) akcií upisovaných Bohumilem Kantoríkem (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost), předmětem kterého je:- pozemek parcelní číslo 1035/3 ostatní plocha manipulační plocha, vznikl na základě geometrického plánu Ing. Aleše Černého, číslo plánu 317-157/2015, ze dne 18.9.2015, schváleného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, dne 25.9.2015; zaměřením pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán, nebo jiný podklad, číslo 1004 vzniká parcela katastru nemovitostí označená novým parcelním číslem 1035/3 a to v hranicích celého původního pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán, nebo jiný podklad, číslo 1004.Nemovitá věc je zapsána na listu vlastnictví číslo 296 pro katastrální území a obec Heřmánkovice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Hodnota předmětu vkladu Bohumila Kantoríka byla určena znaleckým posudkem Ing. Břetislava Jirmana, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí číslo 1320/10/2017, ze dne 27.2.2017, na celkovou částku 160.000,-Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých), což je i částka která se započítává na emisní kurs upsaných akcií. Za tento vklad bude Bohumilu Kantoríkovi vydáno 16 (slovy šestnáct) kusů kmenových akcií, na jméno jako zaknihované cenné papíry, o nominální hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii.i) K vnesení tohoto vkladu dojde fyzickým předáním nemovitých věcí a doručením písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, o vnesení nemovitých věcí, nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti EURO - EKOSERVIS a.s., data uvedená shora, zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
  • 19. června 2014 - 9. března 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 19. června 2014 - 9. března 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů