Základní údaje

Sídlo

od 30.6.2017 Na výspě 534/56, Braník, 147 00 Praha 4

Historické adresy

17.7.2002 - 30.6.2017 Praha 4-Braník, Na Mlejnku 11/4, PSČ 14700
18.4.1997 - 17.7.2002 Praha 4-Braník, Na Mlejnku 11/4, okres Praha 4
3.11.1995 - 18.4.1997 Praha 4, Perlitová 27, PSČ 14000

63999196

DIČ

od 3.11.1995

CZ63999196

Datová schránka

5hecwcz

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3505

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.11.2014

2 000 000 Kč

Historické jmění

10.7.2014 - 7.11.2014

2 000 000 Kč

17.7.2002 - 10.7.2014

1 000 000 Kč

3.11.1995 - 17.7.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

106240299 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 10. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 10. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 - 7. listopadu 2014 : Jediný akcionář přijal formou notářského zápisu NZ 278/2014 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) ze souč... asné výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 5 (pět) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nové akcie společnosti nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií bude shodná s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 5 kusů nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost Josef Šinágl, narozený 15.4.1967, bydlištěm Praha 4, Na Výspě 534/56, PSČ: 147 00 (dále též jen jako zájemce nebo upisovatel). Zájemce je oprávněn upsat 5 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností.Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Nové akcie nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry. Lhůta pro upsání akcií Upisovací lhůta zájemce bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti A.R.T. Media Technology a.s., se sídlem Praha 4-Braník, Na Mlejnku 11/4, PSČ 147 00, IČ: 63999196. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na bankovní účet společnosti číslo 265347886/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů