Trendy

16 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-12 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

51 613 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

6.4.2005 - 11.8.2016 Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 11000
30.11.1995 - 6.4.2005 Praha 1, Václavské nám. 8

63999251

DIČ

Není plátce DPH

1.6.1998 - 10.8.2016

CZ63999251

Datum vzniku

30. listopadu 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

11. srpna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

11. srpna 2016

Datová schránka

dk92ipz

Historické názvy

10.11.2015 - 11.8.2016

Chemin a.s., v likvidaci

30.11.1995 - 10.11.2015

Chemin a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3517

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.9.2012 - 11.8.2016

161 278 000 Kč

1.2.2010 - 3.9.2012

109 278 000 Kč

30.11.1995 - 1.2.2010

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 1.4.2001

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Francouzská 346/30, 602 00, Brno - Zábrdovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 11. srpna 2016 - 11. srpna 2016 : Společnost Chemin a.s., v likvidaci, IČO: 63999251 se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace společnosti.
  • 10. listopadu 2015 - 11. srpna 2016 : Důvodem likvidace je rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací.
  • 31. července 2014 - 11. srpna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. července 2014 - 11. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
  • 31. července 2014 - 11. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 26. července 2012 - 3. září 2012 : 1. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti tímto pro posílení stability a finanční situace společnosti formou jejího oddlužení, zvyšuje základní kapitál spo... lečnosti z dosavadní výše 109. 278.000,-Kč (slovy: jedno sto devět milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) o částku 52.000.000,-Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých), tedy na celkovou částku 161.278.000,-Kč ( slovy: jedno sto šedesát jeden milion dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, obchodní společnosti Fosfa akciová společnost, IČ : 001 52 901, se sídlem Břeclav – Poštorná, Hraniční 268, PSČ : 691 41, s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 52.000.000,-Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých), se nepřipouští.2. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 52.000.000,-Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) se provede bez veřejné nabídky upsáním 104 kusů ( slovy: jedno sto čtyři ) nových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000, 00 Kč. ( slovy: pět set tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 104 kusů ( slovy: jedno sto čtyři) upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.3. Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnosti. Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 52.000.000,-Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) bude splacen výhradně započtením části splatné pohledávky jediného akcionáře, jejíž výše vůči společnosti činí k dnešnímu dni celkem 52.093.461,33 Kč ( slovy: padesát dva miliony devadesát tři tisíce čtyři sta šedesát jedna korun 33/100 Kč), a to jednak z titulu Smlouvy o půjčce peněz ze dne 8.11.2011 ve výši 50.093.461,33 Kč ( slovy: padesát milionů devadesát tři tisíce čtyři sta šedesát jedna korun 33/100 Kč), jednak z titulu Smlouvy o půjčce peněz ze dne 13.4.2012 ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií v celkové výši 52.000.000,-Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých). Jediný akcionář, při výkonu působnosti valné hromady, tuto pohledávku schvaluje co do její existence i výše a s jejím započtením souhlasí4. Emisní kurs všech nových kusů 104 kusů ( slovy: jedno sto čtyři) upisovaných akcií ve výši 52.000.000,-Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) je společnost Fosfa akciová společnost, IČ: 001 52 901, povinna upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Chemin a.s., IČ: 639 99 251. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. z., tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, výši emisního kursu akcií a lhůtu pro jeho splacení, podpisy musí být úředně ověřeny.5. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto:Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti jedinému akcionáři do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti, tj. Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ: 110 00, v pracovní dny od 8,00 hod do 15,00 hod. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů (slovy: třicet) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií6. O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 104 ( slovy: jednosto čtyři) kusů upsaných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akcionář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne z tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.7. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ( slovy: čtrnáct) ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. listopadu 2009 - 1. února 2010 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 108.278.000,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů dvě stě ... sedmdesát osm tisíc korun českých) na celkovou částku 109.278.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 108 278 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 108 278 kusů upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a další hospodářský rozvoj společnosti.Jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny upisované akcie upíše on sám na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Jediný akcionář prohlašuje, že má vůči společnosti pohledávku v celkové výši 108.278.192,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc jedno sto devadesát dva korun českých) (dále jen ?pohledávka jediného akcionáře společnosti?). Právním důvodem pohledávky jediného akcionáře společnosti jsou smlouvy o půjčce peněz poskytnutých věřitelem ? jediným akcionářem v období 19.12.2002 až 5.4.2005, na základě kterých má jediný akcionáře za společností pohledávku ve výši 87 500 000,-Kč, splatnou dne 31.08.2009. Dále na základě Smluv o půjčce popsaných v předchozí větě jediný akcionář vůči společnosti pohledávku smluvních úroků z poskytnutých peněz ve výši 7 192 907,-Kč, splatné dne 31.08.2009. Nakonec, na základě dohody o nahrazení dosavadního závazku novým ze dne 03.08.2009 má jediný akcionář vůči společnosti pohledávku ve výši 13 585 285,-Kč, splatnou dne 31.08.2009. Společnost uznala shora uvedené závazky jak co do důvodu, tak i výše v plné celkové výši 108 278 192,-Kč uznáním ze dne 1.9.2009.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tuto pohledávku schvaluje co do její existence i výše.Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 108.278.000,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) bude splacen výhradně započtením s částí pohledávky jediného akcionáře společnosti. Část pohledávky jediného akcionáře společnosti bude tedy započtena s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií v rozsahu 108.278.000,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých).Místem upisování bude sídlo společnosti, tj. Praha 1, Křemencova 175/4, každý pracovní den v době od 8,00 do 15,00 hod.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. z., tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, výši emisního kursu akcií a lhůtu pro jeho splacení, podpisy musí být úředně ověřeny.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být jedinému akcionáři doručen do 60 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 108 278 kusů upsaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akcionář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne ztohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů