Základní údaje

Historické adresy

28.6.1999 - 24.10.2000 Praha 10, Švehlova 1900
10.11.1995 - 28.6.1999Apolinářská 6, 128 00 Praha 28

63999307

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

10. listopadu 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

24. října 2000

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

24. října 2000

Historické názvy

3.11.1999 - 24.10.2000

Společnost kontinuálních investic, a.s. ve zkratce SKI, a.s. v likvidaci

10.11.1995 - 3.11.1999

Společnost kontinuálních investic, a.s. ve zkratce SKI, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3522

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.6.1999 - 24.10.2000

448 000 000 Kč

20.11.1998 - 28.6.1999

448 000 000 Kč

10.11.1995 - 20.11.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 24. října 2000 - 24. října 2000 : Vymazává se ke dni 24. října 2000 obchodní společnost Společnostkontinuálních investic, a.s. ve zkratce SKI, a.s. v likvidaci, sesídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČ: 63999307 z obch... odního rej-stříku.Právní důvod: skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 28. června 1999 - 24. října 2000 : aktualizované stanovy společnosti schváleny dne 7. května 1999
  • 10. listopadu 1995 - 24. října 2000 : Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou smlouvouze dne 8.9.1995, 13.10.1995 byly přijaty stanovy a zvolenyorgány společnosti.
  • 8. dubna 1998 - 20. listopadu 1998 : 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o částku vevýši 447.000.00,- Kč (čtyřistačtyřicetmilionů korun českých), ato upisováním nových akcií při splacení jejich emisní... ho kursuvýlučně peněžitými vklady. Uvedený rozsah zvýšení základníhojmění je fixní, tzn. že nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se upisování akcií nepřipouští.2. Upisováno bude 447.000 (čtyřistačtyřicetsedmtisíc) kmenovýchakcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich Kč 1.000,(jedentisíc korun českých). Upisované akcie společnosti budoumít listinnou podobu.3. Akcie budou upisovány výlučně s využitím přednostního právastávajících akcionářů dle ust.§ 204a obchZ. Na jednu dosavadníakcii společnosti s jmenovitou hodnotou 1.000,- (jedentisíckorun českých) lze upsat 447 (čtyřistačtyřicetsedm) ks novýchakcií. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví sídlospolečnosti a lhůta pro výkon práva se stanoví v délce trvání 90dnů, přičemž počátek běhu této lhůty je dán dnem právní mocizápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Emisní kurz nově upisovaných akcií je totožný s jejichjmenovitou hodnotou.4. Listina upisovatelů může být nahrazena dohodou všechstávajících akcionářů podle ust. § 205 ObchZ o rozsahu jejichúčasti na zvýšení základního jmění v celkovém rozsahu zvýšenízákladního jmění dle prvého odatvce tohoto usnesení. Taková todohoda uzavřená obligatorně formou notářského zápisu musí býtuzavřena ve lhůtě pro výkon přednostního práva akcionářů naupisování nových akcií, jak je vymezena v předchozím odstavcitohoto usnesení. Případné uzavření takové to dohody, stejné jakouzavření případné dohody o převodu samostatně převoditelnéhopřednostního práva na upisování akcií mezi stávajícími akcionářidle § 156a odst.3 ObchZ musí být v rámci identické lhůtyspolečnosti písemně oznámeno včetně doložení příslušnéhoprávního titulu.5. Upisovatelé jsou povinni splatit jimi upsané akcie formoupřevodu na běžný účet společnosti č.č. 195615360267/0100 vedenýu Komerční banky a.s. Praha 1, Celetná, tak, že 30 % emisníhokurzu musí být splaceno do 90 dnů od data právní moci zápisutohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku azbývajících 70 % do jednoho roku od uvedeného data.6. Valná hromada schvaluje nové Stanovy společnosti s odkládacípodmínkou účinnosti vázanou na právní moc zápisu usnesení valnéhromady dle ust. § 203 odst. 4 ObchZ do obchodního rejstříku anávazné splacení 30 % emisního kurzu upisovaných akciíodpovídajícího jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
posunout dolů