327 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

199 tis. Kč

Zisk za rok 2008

4 063 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

25.5.2002 - 13.10.2012 Jesenice, Belnická čp. 628, PSČ 25242
17.11.1995 - 25.5.2002 Praha 4, Severní I., 1495/35

63999358

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2001 - 25.3.2011

CZ63999358

Datum vzniku

17. listopadu 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

13. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

13. října 2012

Historické názvy

17.11.1995 - 13.10.2012

SEPS a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3529

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.5.2012 - 13.10.2012

3 300 000 Kč

17.11.1995 - 15.5.2012

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 13. října 2012 - 13. října 2012 : Společnost SEPS a.s. zanikla fúzí sloučením společnosti CEPS a.s., IČ 25721551, se sídlem 252 42 Jesenice, Belnická 628, jako společnosti nástupnické se zanikajícími společnostmi S... EPS a.s., IČ 63999358, se sídlem 252 42 Jesenice Belnická 628, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu B vložce 3529, Energy Prague Holding a.s., IČ 25697803, se sídlem Praha 3, Ondříčkova 1203/5, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu B vložce 5572 a Český plynárenský servis, spol. s r.o., IČ 62522361, se sídlem 252 42 Jesenice, Belnická 628, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu C vložce 130164. zobrazit více skrýt více
  • 21. března 2012 - 13. října 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti SEPS a.s. rozhodla o zvýšení dosavadního zcela splaceného základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částk... u 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je financování dalšího rozvoje společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upisováním 2 (dvou) kusů nových kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.150.000,- Kč (slovy: jeden milion sto padesát tisíc korun českých), přičemž s každou vydanou akcií je spojen jeden hlas. Emisní kurz nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. S nově upisovanými akciemi jsou spojená stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.Oba akcionáři prohlašují, že nevyužívají svého přednostního práva k upsání akcií.Obě akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a sice panu Ing. Pavlu Jakoubkovi, CSc., nar. 31.12.1949, bytem Severní I, č. 1495/35, Praha 4 a panu Ing. Jano Zvadovi, nar. 8.3.1950, bytem Jesenice, Osnice, Macešková 251, přičemž každý z těchto zájemců může upsat jeden kus nové akcie.Lhůta pro upisování nových akcií bude činit čtrnáct dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie mohou být upsány pouze peněžitými vklady.Akcie budou předem určenými zájemci upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdrží návrh této smlouvy. Pro případ, že smlouva bude uzavřena přede dnem právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude smlouva obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.Upisovatelé jsou povinni uhradit celý emisní kurz nejpozději do čtrnácti dnů po účinnosti smlouvy o upsání akcií.Upisovatelé jsou povinni uhradit emisní kurz akcie na zvláštní účet společnosti založený pro tento účel u Komerční banky a.s. č.účtu 107-1646790237/0100. zobrazit více skrýt více
posunout dolů