Trendy

93 404 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-15 322 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

290 028 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 2.3.2016 Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

3.12.2013 - 2.3.2016 Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
7.1.2002 - 3.12.2013 Praha 1 - Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 11000
26.11.2001 - 7.1.2002 Praha 1, Malé náměstí 4/138, PSČ 11000
29.4.1998 - 26.11.2001 Praha 1, Husova 8, PSČ 11000
28.11.1995 - 29.4.1998 Praha 5, Malátova 7

63999617

DIČ

od 12.9.2001

CZ63999617

Datum vzniku

28. listopadu 1995

Datová schránka

4cid27b

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3561

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.11.2008

25 000 000 Kč

Historické jmění

8.8.2007 - 18.11.2008

3 750 000 Kč

29.4.1998 - 8.8.2007

2 500 000 Kč

28.11.1995 - 29.4.1998

2 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5200052 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.3.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Betlémské nám. 351/6, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. listopadu 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. září 2008 - 18. listopadu 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, zapsané v obchodním rej... stříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3561, konaná dne dvanáctého března roku dvoutisícíhoosmého (12.3.2008) rozhodla takto:---------------------1. základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 3,750.000,- Kč (třimiliónysedmsetpadesát tisíc korun českých) o 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstěpadesáttisíc korun českých), na 25,000.000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií, v počtu 850 (osmsetpadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), vše ve lhůtě pro upisování v trvání 30ti dnů, v níž je také upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií v sídle společnosti. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých). -------------------------------------------------------------------------------------------------2. určuje se, že se nepřipouští upisování akcií, jejichž emisní kurs činí 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) nad částku 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstěpadesáttisíc korun českých). -----------------------3. určuje se, že akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění akcionářem Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein za emisní kurs ve výši 1,129 za jednu akcii. --------------------------------------------------------4. upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování oznámí představenstvo upisovateli písemně, na adresu jeho sídla. ----------------------------------------------------------------------------------------5. připouští se možnost a schvaluje se započtení peněžité pohledávky společnosti Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, zapsané pod reg. číslem FL-0001.067.677-4 ve výši 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónů devětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.12.2005 proti pohledávce společnosti FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, za společností Yucom ? Libero Finanz - und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) ke zvýšení základního kapitálu o 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstě padesáttisíc korun českých). Smlouva o započtení bude uzavřena za splnění těchto pravidel postupu: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - návrh písemné smlouvy o započtení pohledávek předloží osobně nebo doporučeným dopisem společnost FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, společnosti Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, bez zbytečného odkladu po uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu a po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že uzavření smlouvy o započtení pohledávek je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ------ - podpisy smluvních stran na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny.- zobrazit více skrýt více
  • 10. dubna 2007 - 8. srpna 2007 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady sepsané ve formě notářského zápisu NZ 86/2007, N 99/2007 dne 28.3.2007:1. Základní kapitál společnosti FALKON CAPITAL a.s. (dále jen "společnost"... ) se zvyšuje podle ust. § 203 obchodního zákoníku z dosavadní částky 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) o pevnou částku 1.250.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) na částku 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to 50 (slovy: padesáti) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), vydaných v zaknihované podobě.3. Konstatuje se, že ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři do zahájení této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to písemnými prohlášeními s úředně ověřenými podpisy ze dne 21.3.2007 a ze dne 28.3.2007.4. Nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému (určitému) zájemci, kterým je věřitel společnosti, firma YUCOM-LIBERO FINANZ-UND HANDELS AKTIENGESELLSCHAFT se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, zapsána pod reg. číslem FL-0001.067.677-4 (dále jen "firma YUCOM-LIBERO"), a to za emisní kurz 4.520.357,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dvacet tisíc tři sta padesát sedm korun českých) za jednu akcii; emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých).5. Firma YUCOM-LIBERO bude oprávněna upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií za emisní kurz 4.520.357,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dvacet tisíc tři sta padesát sedm korun českých) za jednu akcii. Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00. Návrh písemné smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, spolu s písemným oznámením místa a počátku běhu lhůty pro upisování akcií, předloží firmě YUCOM-LIBERO společnost do 60 dnů ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to buď osobně nebo doporučeným dopisem; k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Podpisy smluvních stran na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.6. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči firmě YUCOM-LIBERO na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií tak, že emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením.7. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky firmy YUCOM-LIBERO ve výši 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých) vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči firmě YUCOM-LIBERO na úplné splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií; tato pohledávka firmy YUCOM-LIBERO vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.12.2005 mezi firmou YUCOM-LIBERO jako věřitelem a společností jako dlužníkem, kterou se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi bezúročnou půjčku až do výše 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) a na účet dlužníka zaplatil postupně, a tedy celkově půjčil 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých).8. Existence a výše započítávané pohledávky firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti je ověřena Ing. Zdeňkou Douškovou, auditorem KA ČR, č. osvědčení 0731, a to k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě, tj. k 21.3.2007; ověření auditorem bude provedeno i ke dni uzavření dohody o započtení pohledávek.9. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena při splnění těchto pravidel postupu:- dohoda o započtení pohledávek musí obsahovat určení započítávaných pohledávek;- podpisy smluvních stran na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny;- návrh písemné dohody o započtení pohledávek předloží firmě YUCOM-LIBERO společnost, a to spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií do 60 dnů ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, osobně nebo doporučeným dopisem;- dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena v sídle společnosti, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, a to do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií;- firma YUCOM-LIBERO, jako upisovatel splatí emisní kurz upsaných akcií v plné výši dnem nabytí platnosti a účinnosti dohody o započtení pohledávek, tj. dnem podpisu dohody o započtení pohledávek; tímto dnem rovněž zaniká započítávaná pohledávka firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2005 - 31. května 2005 : Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.3.2005 č.j. 13 Co 86/2005-37 bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5.10.2004 č.j. 33 Nc 8002/2004-5, na základě něhož byla na... řízena exekuce na majetek společnosti FALCON CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 6, IČ: 63999617 k uspokojení pohledávky oprávněného: ESOL, s.r.o., se sídlem Praha 4, Papírníkova 609, IČ: 45791872 ve výši 592.560,- Kč s příslušenstvím, z r u š e n o. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.5.2005. zobrazit více skrýt více
  • 11. listopadu 2004 - 31. května 2005 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. Nc 8002/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému FALKON CAPITAL, a.s. ve prospěch oprávněného ESOL s..ro. Praha 4 o 592 560,- Kč + př... ísl. Soudní exekutor: Mgr. Jozef Višvader, Exekutorský úřad Praha západ . zobrazit více skrýt více
  • 29. dubna 1998 - 26. listopadu 2001 : Valná hromada konaná dne 11.3.1998 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti o Kč 165,000.000,- bez možnostiupisování akcií nad tuto částku peněžitými vklady akcionářůvydáním ... nových akcií, a to 6.600 kusů akcií na jméno vejmenovité hodnotě Kč 25.000,-.Emisní kurs akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.Akcie budou v zaknihované podobě, neveřejně obchodovatelné.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma podoba, jmenovitáhodnota zůstávají beze změny. Zvýšení základního jmění budeprovedeno pouze s využitím přednostního práva dosavadníchakcionářů. Upisování akcií bude provedeno ve dvou kolech: 1. kolo proběhne ve lhůtě 14 dnů ode dne zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku převodem na účet společnostič.4001-0100669123/0300 u ČSOB a.s. Upisovat akcie mohou pouzedosavadní akcionáři v poměru 66 ks nových akcií na jednudosavadní akcii (na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotěKč 25.000,-). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního právaakcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. 2. kolo proběhne ve lhůtě 15-30 dnů ode dne zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku převodem na výše uvedený účet společnosti u ČSOB a.s.Upisovat akcie ve druhém kole mohou pouze dosacadní akcionářia to bez omezení. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti. Důvodem zvýšenízákladního jmění je posílení kapitálu společnosti pro dalšíinvestice dle schváleného záměru rozvoje společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů