Základní údaje

Historické adresy

16.8.2000 - 18.12.2010 Brno, Milady Horákové 8, okres Brno-město, PSČ 60200
1.12.1995 - 16.8.2000 Praha 4, Novodvorská 994

63999773

DIČ

Není plátce DPH

7.2.1996 - 4.2.2002

288-63999773

Datum vzniku

1. prosince 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

18. prosince 2010

Historické názvy

16.3.2006 - 18.12.2010

TOFA TOYS a.s. v likvidaci

18.1.1999 - 16.3.2006

TOFA TOYS a.s.

1.12.1995 - 18.1.1999

HARSA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3582

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.3.1999 - 18.12.2010

34 000 000 Kč

1.12.1995 - 4.3.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 18. prosince 2010 - 18. prosince 2010 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.12.2007 č.j. 31 K 83/2007-17, které nabylo právní moci dne 30.1.2008 byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlu... žníka postačujícího k úhradě nákladů konkurzu.S ohledem na předložené listinné důkazy (potvrzení o zničení akcií, potvrzení o zabezpečení dokumentů a archiválií) se z obchodního rejstříku vymazává:Firma: TOFA TOYS a.s. v likvidaciSídlo: Brno, Milady Horákové 8, okres Brno-město, PSČ 602 00IČ: 639 99 773se všemi zápisy. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2006 - 18. prosince 2010 : Právní důvod zrušení společnosti: Krajský soud v Brně rozhodl dne 8.2.2006 č.j. 50 Cm 3/2006 - 21 o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora.
 • 18. ledna 1999 - 18. prosince 2010 : Základní jmění splaceno: 100%
 • 18. ledna 1999 - 27. září 1999 : Jediný akcionář: Michal Zítko, r.č. 630909/0590, bytem Praha 4,Jeremenkova 42.
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejichjmenovitá hodnota zůstávají beze změny.
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním novýchakcií, a to 33 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě,neveřejně obchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 1.00... 0.000,- Kč.Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich nominálníhodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Jediný akcionář rozhodl o ocenění nepeněžitého vkladu v celkovéčástce ve výši 33.000.000,-Kč.
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : II. souborem movitých věcí v hodnotě 10.000.000,-Kč, jejichžseznam je přílohou znaleckých posudků znalců ing. Josefa Jílkaze dne 11.9.1998 a ing. Vratislava Kadlece ze dne 18.9.199... 8zapsaných ve znaleckých denících pod poř.č. 1038-90/98 a138-17-98. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky znalců ing.Vlastimila Biena ze dne 14.6.1998 a Stanislava Kareše ze dne18.6.1998 zapsanými ve znaleckých denících pod poř. č.316... 6-256/98 a 1119-86/98. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : b) nemovitostmi zapsanými na listu vlastnictví číslo 2732 vkatastru nemovitostí u Katastrálního úř. v Semilech, pro obec akatastrální území Semily a to průmyslový objekt na stavebn... íparcele číslo 1096/3 (pozemek jiného vlastníka) a průmyslovýobjekt na stavební parcele číslo 1096/4 (pozemek jinéhovlastníka), průmyslový objekt postavený na stavební parcelečíslo 1096/2 a stavební parcela číslo 1096/2 o výměře 243 metrůčtverečních, průmyslový objekt čp. 60 (Podmoklice) postavený nastavební parcele číslo 1121 a stavební parcela číslo 1121 ovýměře 1.083 metrů čtverečních, průmyslový objekt postavený nastavební parcele číslo 1122/2 a stavební parcela číslo 1122/2 ovýměře 79 metrů čtverečních, průmyslový objekt čp. 27(Podmoklice) postavený na parcele číslo 1128/1 a stavebníparcela číslo 1128/1 o výměře 5.532 metrů čtverečních, garážpostavená na stavební parcele číslo 1128/2 a stavební parcelačíslo 1128/2 o výměře 77 metrů čtverečních, průmyslový objektpostavený na stavební parcele číslo 1128/3 a stavební parcelačíslo 1128/3 o výměře 36 metrů čtverečních, průmyslový objektpostavený na stavební parcele číslo 1128/4 a stavební parcela1128/4 o výměře 112 metrů čtverečních, parcela číslo 1095/1ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 45 metrůčtverečních, parcela číslo 1096/1 ostatní plocha - manipulačníplocha o výměře 419 metrů čtverečních, parcela číslo 1120zastavěná plocha - dvůr o výměře 236 metrů čtverečních, parcelačíslo 1122/1 zastavěná plocha - zbořeniště o výměře 119 metrůčtverečních, parcela číslo 1123 ostatní plocha - manipulačníplocha o výměře 739 metrů čtverečních, parcela číslo 1125ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 516 metrůčtverečních, parcela číslo 1127/2 ostatní plocha - manipulačníplocha o výměře 508 metrů čtverečních a parcela číslo 1127/3ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 442 metrůčtverečních. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky znalců AlešeZahajského ze dne 6.8.1998 a Stanislava Kareše ze dne 8.8.1998zapsanými ve znaleckých denících pod poř.č. 1432 a 113... 4-101/98. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno nepeněžitýmivklady a to:I. nemovitostmi v hodnotě ad a) 9.000.000,-Kč a ad b) v hodnotě14.000.000,-Kča) nemovitostmi zapsanými n... a listu vlastnictví číslo 1398 vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Kolíně, pro obec akatastrální území Zásmuky, a to průmyslový objekt na stavebníparcele číslo 506 (pozemek jiného vlastníka), průmyslový objektna stavební parcele číslo 606 (pozemek jiného vlastníka),průmyslový objekt postavený na stavební parcele číslo 269 astavební parcela číslo 269 o výměře 118 metrů čtverečních, důmčp. 365 - objekt bydlení postavený na stavební parcele číslo410/1 a stavební parcela číslo 410/1 o výměře 2.312 metrůčtverečních, průmyslový objekt postavený na stavební parcelečíslo 410/2 a stavební parcela číslo 410/2 o výměře 829 metrůčtverečních, průmyslový objekt postavený na stavební parcelečíslo 604 a stavební parcela číslo 604 o výměře 118 metrůčtverečních, průmyslový objekt postavený na stavební parcelečíslo 605 a stavební parcela číslo 605 o výměře 634 metrůčtverečních, parcela číslo 222/2 zastavěná plocha - zbořeniště ovýměře 113 metrů čtverečních, parcela číslo 533/3 ostatní plocha- manipulační plocha o výměře 756 metrů čtverečních, parcelačíslo 534 ostatní plocha o výměře 119 metrů čtverečních, parcelačíslo 535/2 - ostatní plocha, zeleň v zástavbě o výměře 401metrů čtverečních, parcela číslo 535/8 - ostatní plocha -manipulační plocha o výměře 4.857 metrů čtverečních, pozemky vezjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK)529/2 - 430 metrů čtverečních, 538 celkem 879 metrů čtverečních,díl 2 - 879 metrů čtverečních. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Zvýšení základního jmění:Jediný akcionář rozhodl z důvodu rozšíření výroby společnosti ozvýšení základního jmění společnosti o 33.000.000,-Kč bezmožnosti upisování nad tuto částku.
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Zvýšení základního jmění bude provedeno s vyloučenímpřednostního práva dosavadního akcionáře, bez výzvy k upisováníakcií, pouze jediným zájemcem, a to společnosti TOFA HOLDINGs.r.o... . se sídlem v Semilech, Ke stadiónu 183, IČ 25255070.Důvodem vyloučení přednostního práva dosavadního akcionáře jezájem společnosti na získání právě výše uvedených nemovitostí amovitých věcí potřebných pro rozšíření výroby. Jedná se ospecializované výrobní závody, včetně výrobních technologií. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 1999 - 4. března 1999 : Lhůta pro upisování akcií a splacení celého emisního kursu činí14 dnů ode dne zípisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnostivalné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro úpi... s akcií jesídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů