- 115 tis. Kč

Ztráta za rok 2007

1 957 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

0

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Sídlo

od 29.4.2010 Brno - Černá pole, Těsnohlídkova 943/9, PSČ 61300

Historické adresy

28.3.2001 - 29.4.2010 Praha 4, Vyskočilova 1410/1, PSČ 14000
11.4.1997 - 28.3.2001 Praha 4, Jemnická 1
12.12.1995 - 11.4.1997 Praha 4, Hlavní 117, PSČ 14100

63999901

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1997 - 20.2.2007

CZ63999901

Datová schránka

5mmfxf5

Historické názvy

11.4.1997 - 29.4.2010

REAL ESTATE HOLDING, a.s.

12.12.1995 - 11.4.1997

MELFEX, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3595

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.6.1999

256 000 000 Kč

Historické jmění

8.2.1999 - 23.6.1999

150 000 000 Kč

11.4.1997 - 8.2.1999

10 000 000 Kč

12.12.1995 - 11.4.1997

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. dubna 2010 : Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady konané dne 28.1.2010 ke dni 28.1.2010 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
  • 31. ledna 2000 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.11.1999 o sníženízákladního jmění spolelčnosti z dosavadní výše 256,000.000,- Kčna 1,000.000,- Kč z důvodu postupného omezení činnostispol Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.11.1999 o sníženízákladního jmění spolelčnosti z dosavadní výše 256,000.000,- Kčna 1,000.000,- Kč z důvodu postupného omezení činnostispol...ečnosti. Snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovitéhodnoty všech akcií, a to:U kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kčkaždá, bude snížena jejich jmenovitá hodnota na 470,- Kč každá.U kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kčkaždá, bude snížena jejich jmenovitá hodnota na 3.900,- Kč.Akcionáři předloží akcie k označení změny nominální hodnoty do30 dnů od právní moci zápisu usnesení valné hromady doobchodního rejstříku. K tomuto budou vyzváni představenstvemzpůsobem stanoveným ve stanovách pro svolávání valné hromady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. června 1999 - 23. června 1999 : Valná hromada společnosti konaná dne 14.4.1999 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti ze 150.000.000,- Kč o106.000.000,- Kč na 256.000.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení... základního jmění je další upevněnípozice společnosti na trhu, zpřehlednění holdingového uspořádáníspolečnosti a vytvoření podmínek přispívajících k vyhledáníbankovního partnera. Zvýšení základního jmění je přípustné,neboť stávající základní jmění je zcela splaceno.Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií,a to v souladu s ust. § 203 odst. 1 písm. d) obchodníhozákoníku, a sice bez využití přednostního práva stávajícíchakcionářů dle § 204a obch.zák., bez veřejné výzvy k upisováníakcií a bez nabídky určitým zájemcům. Zvýšení základního jměníbude uskutečněno na základě dohody akcionářů, učiněné dle § 205obch.zák., kdy úpis akcií provedou všichni stávající akcionáři vdohodnutém rozsahu.Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emiselistinných akcií znějících na majitele, v počtu 105 kusů, sjmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Kč a v počtu 10kusů, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000,- Kč. Emisníkurs nově upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví do 30 dnů ode dnezápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Úpis akcií je možný v sídle společnosti v pracovnídny od 9.00 hod do 17.00 hodin.Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým vkladem,splatným při upsání akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou cenné papíry - akcie obchodníspolečnosti BB Centrum, a.s. se sídlem v Praze 4, Jemnická 1,IČO: 63 07 96 66, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajskéhoobchodního soudu v Praze, v odd. B, vložce 3211, a to v tomtorozsahu:A) 41 ks akcií o nominální hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a39 ks akcií o nominální hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, tedycelkem o nominální hodnotě 41.390.000,- Kč, odpovídající celkem 44,98% všech akcií emitovaných touto společností, kdeupisovatelem akcií je vlastník výše uvedených papírů v uvedeném rrozsahu, stávající akcionář pan Rdim Passer, r.č. 632929/1219, snavrženým oceněním ve výši 95.400.000,- Kč.B) 2 ks akcií o nominální hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a30 ks akcií o nominální hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, tedycelkem o nominální hodnotě 2.300.000,- Kč, odpovídající celkem2,5% všech akcií emitovaných touto společností, kde upisovatelemakcií je vlastník výše uvedených cenných papírů v uvedenémrozsahu, stávající akcionář Ing. Petr Speychal, r.č.650211/1803, s navrženým oceněním ve výši 5.300.000,- Kč.C) 2 ks akcií o nominální hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a30 ks akcií o nominální hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, tedycelkem o nominální hodnotě 2.300.000,- Kč, odpovídající celkem2,5% všech akcií emitovaných touto společností, kde upisovatelemakcií je vlastník výše uvedených cenných papírů v uvedenémrozsahu, stávající akcionář Ing. Robert Mariánek, r.č.600923/6981, s navrženým oceněním ve výši 5.300.000,- Kč.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou dále akcie uvedenéspolečnosti v úhrnném rozsahu odpovídajícím celkem 49,98% všech akcií emitovaných touto společností. Navrhované ocenění činícelkem 106.000.000,- Kč.Ocenění cenných papírů znaleckými posudky:V posudku vypracovaném Znaleckým ústavem YBN CONSULT s.r.o.znalci Ing. Bedřichem Malým a Ing. Yvettou Fialovou, CSc., č.683/1999 ze dne 1.4.1999, je stanovena hodnota nepeněžitéhovkladu - tržní hodnota akcií na každé 1% celkové nominálníhodnoty všech akcií emitovaných společností BB Centrum, a.s. na2.152.790,- Kč.V posudku znalce Ing. Ivana Caneva, CSc., č.2/1999 ze dne3.4.1999 je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - tržníhodnota akcií na každé 1% celkové nominální hodnoty všech akciíemitovaných společností BB Centrum, a.s. na 2.152.790,- Kč.Pro předmět nepeněžitého vkladu - akcie v rozsahu odpovídajícímucelkem 49,98% všech akcií společnosti činí možná hodnotanepeněžitého vkladu celkem částku 407.616.100,11 Kč.Na navýšení základního jmění bude započítáno: 106.000.000,- Kč.Upisování nad částku navrženého zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 1998 - 8. února 1999 : Valná hromada společnosti konaná dne 20.11.1998 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti z 10.000.000,- Kč o140.000.000,- Kč na 150.000.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení ... základního jmění je upevnění pozicespolečnosti na trhu, zpřehlednění holdingového uspořádáníspolečnosti a vytvoření podmínek přispívajících k vyhledáníbankovního partnera. Zvýšení základního jmění je přípustné,neboť stávající základní jmění je zcela splaceno.Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií,a to v souladu s ust. § 203 odst. 1 písm. d) obchodníhozákoníku, a sice bez využití přednostního práva stávajícíchakcionářů dle § 204a obch.zák., bez veřejné výzvy k upisováníakcií a bez nabídky určitým zájemcům. Zvýšení základního jměníbude uskutečněno na základě dohody akcionářů, učiněné dle § 205obch.zák., kdy úpis akcií provede pouze jeden akcionář.Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emiselistinných akcií znějících na majitele, v počtu 140 kusů, sjmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Kč. Emisní kurz nověupsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Lhůta proupsání nových akcií se stanoví do 30 dnů ode dne zápisurozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Úpis akcií je možný v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00do 17.00 hodin.Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým vkladem,splatným při upsání akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou cenné papíry - akcieobchodních společností v tomto rozsahu :1) BB C - Building A, a.s., se sídlem Praha 4, Jemnická 1,identifikační číslo : 25147072, zapsaná v obchodním rejstříku uKrajského obchodního soudu v Praze, v odd. B, vložce 4851, vrozsahu 50% všech akcií emitovaných touto společností, snavrženým oceněním : 20.000.000,- Kč.2) BB C - Building B, a.s., se sídlem Praha 4, Jemnická 1,identifikační číslo : 25133900, zapsaná v obchodním rejstříku uKrajského obchodního soudu v Praze, v odd. B, vložce 4756, vrozsahu 50% všech akcií emitovaných touto společností, snavrženým oceněním : 20.000.000,- Kč.3) Pražská nemovitostní, a.s., se sídlem Praha 4, Jemnická 1,identifikační číslo 64948536, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném u Krajského obchodního soudu v Praze, v odd. B, vložce3650, v rozsahu 100% všech akcií emitovaných touto společností,s navrženým oceněním : 100.000.000,- Kč.Upisovatelem akcií je vlastník výše uvedených cenných papírů vestanoveném rozsahu, stávající akcionář pan Radim Passer, rodnéč. 630929/1219.Ocenění cenných papírů znaleckými posudky :a) 50% akcií emitovaných společností BB C - Building A, a.s. : Vposudku vypracovaném Znaleckým ústavem YBN CONSULT s.r.o. znalciing. Bedřichem Malým a ing. Yvettou Fialovou CSc. č. 636/1998ze dne 22.6.1998 stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na20.314.900,- Kč.50% akcií emitovaných společností BB C Building B, a.s. :V posudku vypracovaném Znaleckým ústavem YBN CONSULT s.r.o.znalci ing. Bedřichem Malým a ing. Yvettou Fialovou CSc.č.637/1998 ze dne 22.6.1998 stanovena hodnota nepeněžitéhovkladu na 21.883.800,- Kč.V posudku znalce Jindřicha Raise č. 1079-98/98 ze dne 29.6.1998stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na 21.883.800,- Kč.c) 100% akcií emitovaných společností Pražská nemovitostní, a.s.: V posudku vypracovaném Znaleckým ústavem YBN CONSULT s.r.o.znalci ing. Bedřichem Malým a ing. Yvettou Fialovou CSc. č.664/1998 ze dne 19.11.1998 stanovena hodnota nepeněžitéhovkladu na 101.275.000,- Kč.V posudku znalce Jindřicha Raise č. 1118-139/98 z 20.11.1998stanovena hodnota nepeněžitého vkladu je takto vyčíslena na143.473.700,- Kč. Na zvýšení základního jmění bude započítáno :140.000.000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 12. prosince 1995 - 8. února 1999 : Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena podle par. 172 a násl. obchodníhozákoníku, bez výzvy k upisování akcií.
  • 12. prosince 1995 - 8. února 1999 : Ke dni zápisu je splaceno 100% upsaného kapitálu.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů