Základní údaje

Historické adresy

27.8.2010 - 28.12.2011 Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 18600
26.11.2009 - 27.8.2010 Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 11000
18.12.2002 - 26.11.2009 Praha 5 - Radotín, Vrážská 143, PSČ 15300
13.2.1996 - 18.12.2002 Praha 5 - Radotín, Vrážská 143, okres Praha 5, PSČ 15300

63999927

DIČ

Není plátce DPH

15.4.1996 - 30.9.2011

CZ63999927

Datum vzniku

13. února 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

28. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. prosince 2011

Historické názvy

27.8.2010 - 28.12.2011

LENNOX klimatizace Czech Republic a.s., v likvidaci

20.11.2009 - 27.8.2010

LENNOX klimatizace Czech Republic a.s.

13.2.1996 - 20.11.2009

JANKA Radotín a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3597

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.7.2000 - 28.12.2011

237 056 000 Kč

9.6.1998 - 13.7.2000

142 072 000 Kč

19.4.1996 - 9.6.1998

139 412 000 Kč

13.2.1996 - 19.4.1996

68 331 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 28. prosince 2011 - 28. prosince 2011 : Společnost LENNOX klimatizace Czech Republic a.s., v likvidaci, se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, identifikační číslo 639 99 927 se vymazává z obchodního rejstříku. ... Právním důvodem výmazu společnosti je ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 27. srpna 2010 - 28. prosince 2011 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23. července 2010 byla společnost LENNOX klimatizace Czech Republic a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 639 99 927 s úči... nností k 1. srpnu 2010 zrušena a k témuž dni vstoupila do likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 6. června 2000 - 13. července 2000 : a) Základní jmění společnosti Janka Radotín a.s. bude zvýšenoupsáním nové akcie o částku 94.984.000,- Kč (slovy:devadesátčtyřimilionydevětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých).Upis... ování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Upisována bude jedna kmenová akcie společnosti Janka Radotína.s. znějící na jméno LGL Holland B.V. o jmenovité hodnotě94.984.000,- Kč (slovy:devadesátčtyřimilionydevětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých).Akcie bude vydána v listinné podobě.c) Emisní kurs nově upisované akcie bude splacen nepeněžitýmvkladem předem určeného zájemce a upisovatele nové akciespolečností LGL Holland B.V., společností existující dlenizozemského práva, s registrovaným sídlem v Amsterdamu,Watergoorweg 87, 3861 MA Nijkerk gld, Nizozemí.d) Předmětem nepeněžitého vkladu budou pohledávky upisovatele zaspolečností Janka Radotín a.s. oceněné shodně znaleckými posudkyznaleckého ústavu American Appraisal č. 00790 ze dne 5. dubna2000 a znaleckého ústavu BOHEMIA EXPERTS, č. 000406 ze dne 6.dubna 2000, ve výši 94.984.950,- Kč (slovy:devadesátčtyřimilionydevětsetosmdesátčtyřitisícedevětsetpadesátkorun českých).e) Emisní kurs nové akcie je stanoven ve výši rovnající sehodnotě ocenění nepeněžitého vkladu, pohledávek společnosti LGLHolland B.V. za společností Janka Radotín a.s. oceněnýchznaleckými posudky znaleckého ústavu American Appraisal č. 00790ze dne 5. dubna 2000 a znaleckého ústavu BOHEMIA EXPERTS, č.000406 ze dne 6. dubna 2000, to jest ve výši 94.984.950,- Kč(slovy:devadesátčtyřimilionydevětsetosmdesátčtyřitisícedevětsetpadesátkorun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ajmenovitou hodnotou akcie, která bude vydána akcionáři jakoprotiplnění, v celkové výši 950,- Kč (slovy: devětsetpadesátkorun českých), tvoří emisní ážio.f) Lhůta pro úpis akcie upisovatelem je stanovená v délce 14 dnůode dne zápisu rozhodnutí - usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Akcie bude upsánaupisovatelem v sídle společnosti Janka Radotín a.s. v pracovníchdnech v průběhu výše uvedené lhůty pro úpis akcie a to v době od9.00 do 17.00 hod.g) K upsání nové akcie předem určeným zájemcem (upisovatelem),společností LGL Holladnd B.V. dojde v souladu s § 165 odst. 1obch. zák. a v souladu s ustanovením článku 33.8. stanovspolečnosti zápisem do listiny upisovatelů upisovatelem nebojeho zmocněncem.h) V souladu s ustanovením článku 33.10. stanov společnosti budeemisní kurs nové akcie upsané upisovatelem splacen ke dniúčinnosti platně uzavřené smlouvy o postoupení uvedenýchpohledávek ze společnosti LGL Holland B.V. na společnost JankaRadotín a.s. Ke dni účinnosti platně uzavřené smlouvy opostoupení uvedených pohledávek tyto pohledávky zcela zaniknousplynutím. Emistní kurs upisované akcie bude upisovatelemsplacen v plné výši v den úpisu akcie v sídle společnosti jankaRadotín a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů