Trendy

2 881 730 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 408 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 559 152 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 4.7.2014 Hradecká 1116, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Historické adresy

19.9.2001 - 4.7.2014 Jičín, Hradecká 1116, PSČ 50601
11.9.1995 - 19.9.2001 Chomutice čp. 186, PSČ 50753

64259374

DIČ

od 1.10.1995

CZ64259374

Datum vzniku

11. září 1995

Datová schránka

edwdiaw

Historické názvy

11.9.1995 - 1.5.2004

C.S. CARGO s.r.o.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 8506

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.4.2010

370 000 000 Kč

Historické jmění

31.12.2008 - 28.4.2010

50 200 000 Kč

31.12.2007 - 31.12.2008

50 050 000 Kč

27.7.2005 - 31.12.2007

50 000 000 Kč

1.5.2004 - 27.7.2005

5 000 000 Kč

14.5.2001 - 1.5.2004

5 000 000 Kč

20.11.1997 - 14.5.2001

102 000 Kč

11.9.1995 - 20.11.1997

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jičín

Bankovní účty

zvěřejněno 8.12.2017

CZ0268000000001200381586

... více účtů (celkem 16) najdete zde

Provozovny

od 23.2.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Kraslická 250, 362 21, Nejdek

... více provozoven (celkem 60) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. prosince 2008 : Na společnost C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, PSČ 506 01, identifikační číslo 642 59 374 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zani Na společnost C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, PSČ 506 01, identifikační číslo 642 59 374 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zani...kajících společností, a to společnosti JTC Transcentrum s.r.o., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, PSČ 506 01, identifikační číslo 632 20 598 a společnosti Truck Point, a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 816, PSČ 506 01, identifikační číslo 274 68 313. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2007 : V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, PSČ 506 01, IČ 642 59 374 jako nástupnickou společnost jmění zanikajících společností V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, PSČ 506 01, IČ 642 59 374 jako nástupnickou společnost jmění zanikajících společností..., a to společnosti ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s., se sídlem Pardubice, Doubravice 106, PSČ 532 14, IČ 259 96 886 a společnosti C.S.CARGO Alfa a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČ 279 19 200. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. března 2010 - 28. dubna 2010 : Dne 19.3.2010 rozhodl jediný akcionář společnosti C.S.CARGO a.s. působností valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, když o tomto rozhodnutí byl JUDr. Josefem Kawul... okem, notářem pořízen notářský zápis NZ 114/2010, N 150/2010:(a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 319.800.000,- Kč (slovy: třistadevatenáctmilionůosmsettisíc korun českých,), tj. z částky 50.200.000,- Kč (slovy: padesátmilionůdvěstětisíc korun českých) na částku 370.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem, jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák.. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.(b) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:(i) 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřimilionů korun českých )(ii) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 23.800.000,- Kč (slovy dvacettřimilionůosmsettisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Nově vydané akcie na jméno mohou být převáděny pouze s předchozím souhlasem valné hromady.(c) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnosti vzdal přednostního práva na upisování akcií, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku.(d) Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, předem určenému zájemci, společnosti C.S.CARGO Holding N.V., se sídlem Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, 1043 BW, Nizozemské království, č. reg. 34155650, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák.(e) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bezemisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřimilionů korun českých) činí 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřimilionů korun českých) a emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 23.800.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůosmsettisíc korun českých) činí 23.800.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůosmsettisíc korun českých).(f) Jediný akcionář společnosti, předem určený zájemce, upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen jedinému akcionáři představenstvem společnosti v den rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s tím, že návrh smlouvy bude obsahovat rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák., jíž se právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 14-ti dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Smlouvu, obsahující rozvazovací podmínku dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák., lze uzavřít i v den, kdy bylo o zvýšení základního kapitálu rozhodnuto. Akcionář je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady společnost.(g) Připouští se, aby upisovatel, předem určený zájemce, započetl své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být tyto pohledávky:(i) Pohledávka věřitele C.S.CARGO Holding N.V. se sídlem Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, 1043 BW, Nizozemské království, č. reg.34155650, vůči společnosti C.S.CARGO a.s. jako dlužníkovi, která je ke dni tohoto rozhodnutí v celkové výši 1.961.336,65 EUR (slovy: jedenmiliondevětsetšedesátjednatisíctřistatřicetšest euro 65/100). Jedná se o pohledávku na vrácení finančních prostředků, a to jistiny ve výši 1.878.304,50 EUR a úroků ve výši 83.032,15 EUR, dle smlouvy o úvěru (Loan Agreement) ze dne 20.5.2008, na základě které poskytla společnost C.S.CARGO Holding N.V. jako věřitel společnosti C.S.CARGO a.s. jako dlužníkovi peněžní částku ve výši 11.800.000,- EUR. Pro účely vyčíslení pohledávky v českých korunách bude použit směnný kurz EUR/CZK vyhlášený Českou národní bankou, platný ke dni 18.3.2010. Ke dni tohoto rozhodnutí tak po přepočtení na české koruny činí pohledávka dle smlouvy o úvěru ze dne 20.5.2008 celkem 49.592.397,19 Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionůpětsetdevadesátdvatisíctřistadevadesátsedm korun českých 19/100), a to jistina ve výši 47.492.929,28 Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionůčtyřistadevadesátdvatisícdevětsetdvacetdevět korun českých 28/100) a úrok ve výši 2.099.467,91 Kč (slovy: dvamilionydevadesátdevěttisícčtyřistašedesátsedm korun českých 91/100).(ii) Pohledávka věřitele C.S.CARGO Holding N.V. se sídlem Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, 1043 BW, Nizozemské království, č. reg. 34155650, vůči společnosti C.S.CARGO a.s. jako dlužníkovi, která je ke dni tohoto rozhodnutí v celkové výši 11.219.849,03 EUR (slovy: jedenáctmilionůdvěstědevatenácttisícosmsetčtyřicetdevět euro 03/100). Jedná se o pohledávku na vrácení finančních prostředků, a to jistiny ve výši 11.068.026,57 EUR a úroků ve výši 151.822,46 EUR, dle smlouvy o úvěru (Loan Agreement) ze dne 12.10.2009, ve znění dodatku č. 1 účinného ode dne 13.10.2009, na základě které poskytla společnost C.S.CARGO Holding N.V. jako věřitel společnosti C.S.CARGO a.s. jako dlužníkovi peněžní částku ve výši 11.068.026,57 EUR. Pro účely vyčíslení pohledávky v českých korunách bude použit směnný kurz EUR/CZK vyhlášený Českou národní bankou, platný ke dni 18.3.2010. Ke dni tohoto rozhodnutí tak po přepočtení na české koruny činí pohledávka dle smlouvy o úvěru ze dne 12.10.2009, ve znění dodatku č. 1 účinného ode dne 13.10.2009, celkem 283.693.882,72 Kč (slovy: dvěstěosmdesáttřimilionyšestsedevadesáttřitisícosmsetosmdesátdva korun českých 72/100), a jistina ve výši 279.855.051,82 Kč (slovy: dvěstěsedmdesátdevětmilionůosmsetpadesátpěttisícpadesátjedna korun českých 82/100) a úrok ve výši 3.838.830,90 Kč (slovy: třimilionyosmsettřicetosmtisícosmsettřicet korun českých 90/100).U pohledávek uvedených pod bodem (i) a (ii) se připouští možnost započtení do celkové výše 319.800.000,- Kč (slovy: třistadevatenáctmilionůosmsettisíc korun českých) s tím, že pohledávka uvedená pod bodem (i) bude započtena v celém rozsahu (jistina a úroky) a pohledávka uvedená pod bodem (ii) bude započtena zčásti, a to tak, že nejprve bude započten úrok v celém rozsahu a ve zbývající části bude započtena jistina.Započtení shora uvedených pohledávek upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatel je povinen v níže uvedené 20-ti denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohodu o započtení lze uzavřít i v den, kdy bude uzavřena smlouva o upsání akcií obsahující rozvazovací podmínku dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. Dohoda o započtení však musí být s upisovatelem uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.(h) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 20 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií), a to výhradně započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti (uzavření dohody o započtení). zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2004 - 1. května 2004 : Obchodní společnost C.S. CARGO s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost ke dni 1.5.2004.
  • 11. září 1995 - 1. května 2004 : Údaje o zřízení:Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvouze dne 18. 8. 1995 podle zák. č. 513/91 Sb.
  • 20. listopadu 1997 - 23. března 2000 : Provozovna: Hradecká čp. 816, PSČ 506 01 JičínLouka u Litvínova, areál Chemopetrol Brams, PSČ 435 33.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů