Trendy

241 492 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

23 963 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

354 570 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.3.2014 č.p. 73, 503 62 Lužec nad Cidlinou

Historické adresy

20.7.2011 - 21.3.2014 Lužec nad Cidlinou 73, PSČ 50362
3.1.2001 - 20.7.2011 Nový Bydžov - Zábědov 48, okres Hradec Králové, PSČ 50401
28.8.1995 - 3.1.2001 Nový Bydžov,Zábědov, okr.Hradec Králové

64259587

DIČ

od 1.9.1995

CZ64259587

Datum vzniku

28. srpna 1995

Datová schránka

pqug4xw

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1263

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.4.2001

211 239 000 Kč

Historické jmění

11.3.1999 - 11.4.2001

207 879 000 Kč

6.2.1998 - 11.3.1999

196 118 000 Kč

2.7.1996 - 6.2.1998

185 000 000 Kč

29.1.1996 - 2.7.1996

80 000 000 Kč

28.8.1995 - 29.1.1996

2 660 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nový Bydžov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

695800257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

31.10.1995 - 30.6.2008

Z E M, a.s.
 • Adresy:
  • 503 62, Lužec nad Cidlinou

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 21. března 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 21. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 31. července 2010 : Na společnost ZEM, a.s., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, okres Hradec Králové, PSČ 504 01, identifikační číslo 642 59 587 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou s Na společnost ZEM, a.s., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, okres Hradec Králové, PSČ 504 01, identifikační číslo 642 59 587 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou s...polečnost jmění zanikající společnosti PORKY NOVÝ BYDŽOV s.r.o., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, PSČ 504 01, identifikační číslo 620 28 901. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. září 2011 - 25. července 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti ZEM, a.s., přijala dne 16.září 2011 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti ZEM, a.s., se sídlem Lužec nad Cidl... inou 73, PSČ 503 62, identifikační číslo 64259587 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat práva výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 6400 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, 2616 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, 396 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 50.000,- Kč, a 1384 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,3% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 90,3%.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 280,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 2.798,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve výši 13.987,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a ve výši 27.974,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souhlasu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1800-100-11 ze dne 3.8.2011 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, identifikační číslo 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, identifikační číslo 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 3. ledna 2001 - 11. dubna 2001 : Základní jmění se zvyšuje miminálně o 3.097.000,- Kč s tím, žese připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 4.298.000,... - Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti.Bude upisováno minimálně:437 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 76 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 18 ks akcie na jméno vejmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- KčBude upisováno maximálně:588 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč111 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 18 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 17 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akciebudou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti v Novém Bydžově - Zábědověv kanceláři personálního oddělení.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům- oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva NovýBydžov v "v likvidaci" se sídlem v Novém Zábědově, PSČ: 504 01,IČO: 00 12 41 17, kteří jsou vlastníky majetkových podílůz transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsouuvedeni v notářském zápisu Liběny Pernicové - N 615/2000,NZ 657/2000. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejichjmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Ocenění nepeněžitých vkladů schválila valná hromada ve výši, jakje uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. AntonínaNováka, znalecký posudek č. 79/2000 a znalce ing. René Matyse,znalecký posudek č. 64/2000. zobrazit více skrýt více
 • 3. ledna 2001 - 11. dubna 2001 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 10. 11. 2000:
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Dozorčí rada společnosti jednomyslně schválila oceněnínepeněžitých vkladů na základě výše uvedených znaleckýchposudků.
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněnýmosobám ZD Nový Bydžov "v likvidaci", kteří jsou vlastníkymajetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1... 992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu N 227/98,NZ 204/98 Liběny Pernicové, notářka v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílůz transformace Zemědělského družstva Nový Bydžov "v likvidaci"se sídlem Nový Bydžov - Z... ábědov, PSČ: 504 01, IČO: 00 12 41 17podle zákona č. 42/1992 Sb. a 195/1993 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. byloprovedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne17. 04. 1998, znalecký posudek č. 26/98 a ing. René Matyse, CSc.ze dne 17. 04. 1998, znalecký posudek č. 26/98, oba znalci zoboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotnýchaktiv v oblasti zemědělství. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejichjmenovitou hodnotou.
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuusnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obch... odníhorejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Novém Bydžově -Zábědově v kanceláři ekonoma společnosti.
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníkua jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách.
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Budou upisovány nové akcie, a toakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kčakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kčakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kča... kcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1998 - 11. března 1999 : Rozhodnutí představenstva ze dne 5. 5. 1998 o záměru zvýšitzákladní jmění:Základní jmění ve výši 196.118.000,- Kč se zvyšuje o částku5.352.000,- Kč s tím, že se připouští upisování... akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezenímmaximálně o částku ve výši 19.087.000,- Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1998 - 6. února 1998 : 6. Upisování akcií se provádí nepeněžitými vklady. Předmětemnepeněžitého vkladu se navrhují smluvně postoupené pohledávkyz řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle... zákona číslo 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůčimajetku Zemědělského družstva Nový Bydžov se sídlem v NovémBydžově - Zábědově. Upsání nepeněžitého vkladu se provede vevýši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstvatak, jak je vedena v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájeníupisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětnénepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky pana Ing.Hamouze a pana Ing. Kvasničky. Valná hromada schvalujena základě posudků znalců výši ocenění nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1998 - 6. února 1998 : 5. Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při úpisu.V souladu s ustanovením § 59 odstavec 5 obchodního zákoníku jevklad splacen podepsáním smlouvy o postoupení pohledávky, kter... ouupisovatel svou pohledávku převede na akciovoou společnost ZEM,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1998 - 6. února 1998 : 4. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejichjmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.
 • 5. února 1998 - 6. února 1998 : 3. Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti - NovémBydžově - Zábědově, PSČ: 504 01. Upisování akcií bude zahájenoprvní pracovní den následující po zápisu usnesení valné hr... omadydo obchodního rejstříku a bude trvat 30 dnů. Upisování budeprobíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 13.00hodin. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnitjinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí býtpřiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům, kteřínemohou svoje pohledávky upisovat v sídle společnosti a splňujípodmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky natzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vlastnoručnímpodpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechnynáležitosti upisovací listiny a je považován za úpis a musí býtdoručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 30-ti dnůod zahájení upisování. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1998 - 6. února 1998 : 2. Počet nově upisovaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, druh,forma a podoba1928 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč514 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ... 10.000,- Kč45 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- KčVšechny nově vydané akcie jsou kmenové akcie na jméno v listinnépodobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimispojena práva uvedená ve stanovách. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1998 - 6. února 1998 : 1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 185.000.000,-se zvyšuje o částku ve výši Kč 11.118.000,- přičemžse nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 18. března 1997 - 6. února 1998 : 6. Upisování akcií se provádí nepeněžitými vklady. Předmětemnepeněžitého vkladu se navrhují smluvně postoupené pohledávky zřádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dl... e z.č.42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetkuZemědělského družstva Nový Bydžov se sídlem v Novém Bydžově -Zábědově. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výšinevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jakje vedena v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájeníupisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětnénepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky pana Ing.Hamouze a pana Ing. Kvasničky. Valná hromada schvaluje nazákladě posudků znalců výši ocenění nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1997 - 6. února 1998 : 5. Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při úpisu. Vsouladu s ustanovením § 59 odstavec 5 obchodního zákoníku jevklad splacen podepsáním smlouvy o postoupení pohledávky, kter... ouupisovatel svou pohledávku převede na akciovou společnost ZEM,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1997 - 6. února 1998 : 4. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejichjmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.
 • 18. března 1997 - 6. února 1998 : 3. Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti - v NovémBydžově - Zábědově, PSČ 504 01. Upisování akcií bude zahájenoprvní pracovní den následující po zápisu usnesení valné h... romadydo obchodního rejstříku a bude trvat 30 dnů. Upisování budeprobíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 13.00hodin. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnitjinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí býtpřiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům, kteřínemohou svoje pohledávky upisovat v sídle společnosti a splňujípodmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky natzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vlastnoručnímpodpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechnynáležitosti upisovací listiny a je považován za úpis a musí býtdoručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 30-ti dnů odzahájení upisování. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1997 - 6. února 1998 : 2. Počet nově upisovaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, druh,forma a podoba1928 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,-514 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10... .000,-45 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 50.000,-18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Všechny nově vydané akcie jsou kmenové akcie na jméno v listinnépodobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimispojena práva uvedená ve stanovách. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1997 - 6. února 1998 : 1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 185,000.000,- se zvyšujeo částku ve výši Kč 11,118.000,-, přičemž se nepřipouštíupisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
 • 18. března 1997 - 6. února 1998 : Splaceno 100 % základního jmění společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů