Trendy

2 641 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

308 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

7 437 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.2.2013 Předměstí 388, 696 62 Strážnice

Historické adresy

25.3.1996 - 18.2.2013 Strážnice, Zámek 673, okres Hodonín, PSČ 69662

64509389

DIČ

od 1.4.1996

CZ64509389

Datová schránka

bdgexma

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1923

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.6.2002

10 000 000 Kč

Historické jmění

7.6.1999 - 10.6.2002

2 000 000 Kč

8.1.1998 - 7.6.1999

1 000 000 Kč

25.3.1996 - 8.1.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Veselí nad Moravou

Bankovní účty

zvěřejněno 24.12.2013

1004013874 / 5500

Provozovny

od 25.4.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • parc. číslo 2690/31, 696 41, Vlkoš

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. července 2014 : Zapisuje se úplné znění stanov ze dne 11.07.2014.
 • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. února 2013 : Zapisuje se úplné znění stanov ze dne 14.02.2013
 • 27. října 2008 : Zapisuje se úplné znění stanov ze dne 14.10.2008.
 • 8. září 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře nahrazující působnost valné hromady, ze dne 28.6.2005.
 • 30. prosince 2004 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře nahrazující působnost valné hromady, ze dne 28.06.2004.
 • 9. března 1999 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 16.9.1998.
 • 8. ledna 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 18.6.1997.

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. července 2014 - 5. listopadu 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 17. července 2014 - 5. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 9. listopadu 2001 - 10. června 2002 : 6) Nové akcie budou stejného druhu jako akcie dříve vydané abudou s nimi spojena stejná práva.
 • 9. listopadu 2001 - 10. června 2002 : 5) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akciínejpozději do 60-ti dnů po jejich upsání na účet č.1004013874/5500 vedený u Raiffeisenbank Brno a.s.
 • 9. listopadu 2001 - 10. června 2002 : 4) Pokud nebudou všechny akcie upsány dosavadními akcionáři svyužitím přednostního práva, budou všechny zbývající akcieupsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozáko... níku sepsané formou notářského zápisu v sídle společnosti veStrážnici, Zámek 673, ve lhůtě 30-ti dnů, která začíná běžet odedne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis akcií svyužitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Emisní kurztakto upsaných akcií činí rovněž 10.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2001 - 10. června 2002 : 3) Všechny tyto akcie budou upisovány bez veřejné výzvy suplatněním přednostního práva dosavadních akcionářů upsat částnových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jm... ěnív rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti za těchtopodmínek:a) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostive Strážnici, Zámek 673, lhůta pro vykonání přednostního právaupsat nové akcie činí 30 dnů, přičemž lhůta začíná běžet v dennásledujícím po dni, kdy bude doručeno usnesení, kterým budezapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodnímsoudem v Brně,b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě10.000,- Kč může akcionář upsat 4 ks nových akcií,c) s využitím přednostního práva lze upisovat kmenové akcie vlistinné podbě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie10.000,- Kč, akcie budou mít omezenou převoditelnost, emisníkurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí10.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2001 - 10. června 2002 : 2) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 800 (slovy:osm set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisí... ckorun českých) s tím, že akcie mají omezenou převoditelnost.Valnou hromadou byl schválen emisní kurz jedné akcie ve výši10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisníkurz bude splácen pouze peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2001 - 10. června 2002 : 1) Valná hromada společnosti LESIA a.s. konaná dne 28. listopadu2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), tj. ... z částky2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), s určenímže úpis akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 1999 - 7. června 1999 : 4. Akcie se upisují v místě sídla společnosti ve Strážnici,Zámek 673. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 dnů, lhůtazačíná běžet v den následující po dni, kdy nabude právní mociu... snesení, kterým bude zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Brně. Upisovatel je povinen splatitcelý emisní kurz upsaných akcií nejpozději do 15 dnů po jejichupsání na účet číslo 1004013874/5500 vedený u RaiffeisenbankBrno a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 1999 - 7. června 1999 : 3. Všechny tyto akcie budou upisovány bez veřejné výzvy svyloučením přednostního práva dosavadních akcionářů na základětohoto usnesení valné hromady. Důvodem vyloučení přednostního... práva je posílení pozice a vlivu společnosti na trhuprostřednictvím vstupu strategického partnera. Akcie budounabídnuty určitému zájemci, a to společnosti RWA Raiffeisen WareAustria Aktiengesellschaft, se sídlem Vídeň, Rakousko. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 1999 - 7. června 1999 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100 (slovy:jednosto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-Kč (slovy:desettisíc ... korunčeských), akcie mají omezenou převoditelnost. Valnou hromadoubyl schválen emisní kurz jedné akcie ve výši 10 000,-Kč (slovy:deset tisíc korun českých), emisní kurz bude splácen pouzepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 1999 - 7. června 1999 : 1. Valná hromada společnosti LESIA a.s., konaná dne 16. září1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku o1 000 000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), tj. z č... ástky1 000 000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na částku2 000 000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých), úpis akcií nadtuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 1999 - 7. června 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.9.1998 ozáměru zvýšit základní jmění:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů