Trendy

101 169 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 852 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

120 367 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.2.2014 Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník

Historické adresy

24.7.2002 - 10.2.2014 Jeseník, O. Březiny 168, PSČ 79001
28.12.1995 - 24.7.2002 Jeseník, O. Březiny 168, okres Šumperk, PSČ 79001

64610063

DIČ

od 28.12.1995

CZ64610063

Datová schránka

7aygkr3

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1179

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.12.2012

77 591 910 Kč

Historické jmění

20.6.2011 - 12.12.2012

67 892 220 Kč

13.1.2011 - 20.6.2011

67 892 220 Kč

26.6.2009 - 13.1.2011

61 222 491 Kč

30.12.2005 - 26.6.2009

109 131 000 Kč

28.12.1995 - 30.12.2005

105 515 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jeseník

Bankovní účty

zvěřejněno 4.4.2013

22137841 / 0100

Provozovny

od 1.1.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dukelská 436/15, 790 01, Jeseník

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. září 2014 : Akcie společnosti jsou převoditelné na osobu odlišnou od akcionáře společnosti pouze v případě, že k takovému převodu akcií společnosti byl udělen předchozí souhlas valné hromady s Akcie společnosti jsou převoditelné na osobu odlišnou od akcionáře společnosti pouze v případě, že k takovému převodu akcií společnosti byl udělen předchozí souhlas valné hromady s...polečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 9. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 9. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. října 2012 - 12. prosince 2012 : Jediný akcionář akciové společnosti Technické služby Jeseník a.s. se sídlem Jeseník, O. Březiny 168, PSČ 790 01, IČ 64610063, učinil dne 13.9.2012 ve smyslu ustanovení § 190 odstav... ec 1 obchodního zákoníku při působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti toto R O Z H O D N U T Í :Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 67 892 220,- Kč (šedesát sedm milionů osm set devadesát dva tisíc dvě sta dvacet korun českých), o částku 9 699 690,- Kč (devět milionů šest set devadesát devět tisíc šest set devadesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 77 591 910,- Kč (sedmdesát sedm milionů pět set devadesát jedna tisíc devět set deset korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, nekótované, v počtu 17 290 ks (sedmnáct tisíc dvě sta devadesát kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 561,- Kč (pět set šedesát jedna korun českých) za jednu a každou akcii. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 561,- Kč (pět set šedesát jedna korun českých) za jednu a každou akcii. Veškeré nové kmenové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti - Městu Jeseník se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 167, PSČ 790 01, identifikační číslo 00302724. Nové akcie v počtu 17 290 ks (sedmnáct tisíc dvě sta devadesát kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 561,- Kč (pět set šedesát jedna korun českých) za jednu a každou akcii budou upsány určitým zájemcem, a to jediným akcionářem - Městem Jeseník se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 167, PSČ 790 01, identifikační číslo 00302724, jeho nepeněžitým vkladem ve výši 9 699 690,- Kč (devět milionů šest set devadesát devět tisíc šest set devadesát korun českých), což je hodnota nemovitostí, podle znaleckého posudku Ivana Irovského, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 20.4.2012 (dvacátého dubna roku dva tisíce dvanáct), č.j. 30Nc 8026/2012-8, který tímto jediný akcionář schvaluje. Nepeněžitý vklad byl oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem uvedeným znalcem na částku celkem 9 700 000,- Kč (devět milionů sedm set tisíc korun českých). Částka 310,- Kč (tři sta deset korun českých), přesahující jmenovitou hodnotu nově emitovaných akcií bude zúčtována jako emisní ážio. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: - nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Jeseník, a to stavba: budova číslo popisné 436 (část obce Jeseník) - občanská vybavenost na parcele číslo 2413, budova bez č.p./č.e. - občanská vybavenost na parcele číslo 2414, budova bez č.p./č.e. - občanská vybavenost na parcele číslo 2416,pozemky: parcela číslo 2413 - zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 2414 - zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 2416 - zastavěná plocha a nádvoří a parcela číslo 2417 - ostatní plocha. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci - jedinému akcionáři společnosti Městu Jeseník - vydáno celkem 17 290 ks (sedmnáct tisíc dvě sta devadesát kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 561,- Kč (pět set šedesát jedna korun českých) za jednu a každou akcii, znějící na majitele v listinné podobě. Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu: Místem pro upsání a splacení je sídlo společnosti Technické služby Jeseník a.s. se sídlem Jeseník, O. Březiny 168, PSČ 790 01, identifikační číslo 64610, a to v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin. Lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu je čtrnáct dnů, s počátkem běhu lhůty následující den poté, co společnost doručí upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, a to poté co byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud Krajský soud v Ostravě zamítne návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude úpis neúčinný. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele podle § 60 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a podpisem zápisu o předání a převzetí, včetně faktického předání veškerých nemovitostí, které jsou předmětem vkladu, a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář prohlašuje, že upisování akcií nepeněžitým vkladem je důležitým zájmem společnosti a představenstvo společnosti odůvodňuje upisování akcií nepeněžitým vkladem tak, že dle záměru jediného akcionáře společnosti, tj. města Jeseník a v souladu s územním plánem bude areál dále využíván pro provoz městského koupaliště s tím, že společnost zainvestuje do jeho modernizace a přístavby. Společnost bude areál provozovat jako městské koupaliště svým jménem a na svůj účet, a to v rámci své podnikatelské činnosti, tedy společnost bude vkládaný nepeněžitý vklad hospodářsky využívat ve vztahu k jejímu předmětu podnikání. Jediný akcionář dále prohlašuje, že představenstvo společnosti mu předložilo písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, jakož i odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. zobrazit více skrýt více
 • 19. ledna 1999 - 12. prosince 2012 : Jediný akcionář:Město Jeseník, Masarykovo nám. 167, PSČ 790 01
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Jediný akcionář prohlašuje, že upisování akcií nepeněžitým vkladem je důležitým zájmem společnosti a důvodem pro zvýšení základního kapitálu je získání nemovitostí k provozování po... dnikatelské činnosti společnosti. Jediný akcionář dále prohlašuje, že představenstvo společnosti mu předložilo písemnou zprávu, ve které jsou uvedený důvody pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, jakož i odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ve smyslu ust. § 203 ... odst. 4 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud Krajský soud v Ostravě zamítne návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude úpis neúčinný. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu:Místem pro upsání a splacení je sídlo společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Jeseník, O. Březiny 168, PSČ 790 ... 01, identifikační číslo 64610063, a to v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin. Lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu je patnáct dnů, s počátkem běhu lhůty následující den poté, co společnost doručí upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to poté co byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci - jedinému akcionáři společnosti Městu Jeseník - vydáno celkem 11 889 ks (jedenáct tisíc osm set osmdesát devět kusů) kmenových akci... í v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 561,- Kč (pět set šedesát jedna korun českých) za jednu a každou akcii, znějící na majitele v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, na listu vlastnictví číslo... 10001 pro obec a katastrální území Jeseník, a to pozemek parcela číslo 2552/1 - ostatní plocha o výměře 13881 m2,- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, na listu vlastnictví číslo 783 pro obec a katastrální území Česká Ves, a to pozemky: parcela číslo 1483 - ostatní plocha o výměře 3106 m2, parcela číslo 1487/1 - ostatní plocha o výměře 2150 m2, parcela číslo 2397 - trvalý travní porost o výměře 2805 m2,- a dále pozemky vzniklé na základě geometrického plánu zhotovitele Ing. Heleny Danišové číslo 581-68/2009, ověřeného Ing. Trummem dne 28.1.2010 (dvacátého osmého ledna roku dva tisíce deset) pod číslem 103/2010 a schváleného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Jeseník, dne 5.2.2010 (pátého února roku dva tisíce deset) pod číslem 66/2010, a to pozemky: parcela číslo 252/3 o výměře 124 m2, parcela číslo 258/2 o výměře 64 m2 a parcela číslo 255/3 o výměře 82 m2 v katastrálním území Bukovice u Jeseníka. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Nepeněžitý vklad byl oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem uvedeným znalcem na částku celkem 6 670 000,- Kč (šest milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Částka 271,- Kč... (dvě sta sedmdesát jedna korun českých), přesahující jmenovitou hodnotu nově emitovaných akcií bude zúčtována jako emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Nové akcie v počtu 11 899 ks (jedenáct tisíc osm set osmdesát devět kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 561,- Kč (pět set šedesát jedna ... korun českých) za jednu a každou akcii budou upsány určitým zájemcem, a to jediným akcionářem - Městem Jeseník se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 167, PSČ 790 01, identifikační číslo 00302724, jeho nepeněžitým vkladem ve výši 6 669 729,- Kč (šest milionů šest set šedesát devět tisíc sedm set dvacet devět korun českých), což je hodnota nemovitostí, podle znaleckého posudku Ivo Trsťana, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě, ze dne 2.8.2010 (druhého srpna roku dva tisíce deset), č.j. 30Nc 8068/2010-8, který tímto jediný akcionář schvaluje. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 561,- Kč (pět set šedesát jedna korun českých) za jednu a každou akcii. Veškeré nové kmenové akci... e budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti - Městu Jeseník se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 167, PSČ 790 01, identifikační číslo 00302724. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na majitele... , v listinné podobě, nekótované, v počtu 11 889 ks (jedenáct tisíc osm set osmdesát devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 561,- Kč (pět set šedesát jedna korun českých) za jednu a každou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 61 222 491,- Kč (šedesát jedna milionů dvě sta dvacet dva tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých), o částku 6 669 72... 9,- Kč (šest milionů šest set šedesát devět tisíc sedm set dvacet devět korun českých) na novou výši základního kapitálu 67 892 220,- Kč (šedesát sedm milionů osm set devadesát dva tisíc dvě sta dvacet korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Dne 23.9.2010 jediný akcionář společnosti, tj. Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 167, PSČ 790 01, identifikační číslo 00302724, zastoupeno radou města učinil, ve sm... yslu ustanovení § 190 odstavec 1 obchodního zákoníku, rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2010 - 13. ledna 2011 : Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a podpisem zápisu o předání a převzetí, ... včetně faktického předání veškerých nemovitostí, které jsou předmětem vkladu, a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 2005 - 30. prosince 2005 : Základní kapitál společnosti Technicé služby Jeseník a.s., z dosavadní výše 105,515.000,- Kč, slovy: jednostopětmilionůpětsetpatnácttisíc korun českých, se zvyšuje nepeněžitým vkla... dem o částku 3,616.000,- Kč, slovy: třimilionyšestsetšestnácttisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 109,131.000,- Kč, slovy: stodevětmilionůstotřicetjednatisíc korun českých.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, nekótované, v počtu 3.616 ks (slovy: třitisícešestsetšestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu a každou akcii.Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou a jednu akcii.Veškeré nové kmenové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to jedinému akcionáři - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, identifikační číslo: 00302724.Veškeré nové akcie v počtu 3.616 ks (slovy: třitisícešestsetšestnáct) kusů akcií v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), budou upsány určitým zájemcem - jediným akcionářem - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, identifikační číslo: 00302724, svým nepeněžitým vkladem ve výši 3,616.000,- Kč, slovy třimilionyšestsetšestnácttisíc korun českých, což je hodnota nemovitostí podle znaleckého posudku znalce Ing. Jana Dvořáka, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě, ze dne 10.10.2005, č.j. Nc 5016/2002-21, který tímto jediný akcionář schvaluje. Nepeněžitý vklad byl oceněn shora uvedeným znalcem na částku 3,616.000,- Kč, slovy třimilionyšestsetšestnácttisíc korun českých.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:nemovitosti:- jiná stavba č.p. 374 Bukovice na stavební ploše p.č. 256 zastavěná plocha a nádvoří,- p.č. 256 zastavěná plocha a nádvoří,- garáž bez čp/če na stavební ploše p.č. 257 zastavěná plocha a nádvoří,- p.č. 257 zastavěná plocha a nádvoří,vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Jeseník a katastrální území Bukovice u Jeseníka.Vzhledem k tomu, že emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem, nemá stávající akcionář přednostní právo k upisování nových akcií podle § 204 a), odst. 1 obchodního zákoníku.Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci - jedinému akcionáři - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, identifikační číslo: 00302724, vydáno celkem 3.616 ks (slovy: třitisícešestsetšestnáct) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu a každou akcii, znějící na majitele, v listinné podobě.Lhůta pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností a určitým zájemcem - jediným akcionářem - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, identifikační číslo: 00302724, činí 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí určitému zájemci - jedinému akcionáři písemný návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností a určitým zájemcem - jediným akcionářem - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, identifikační číslo: 00302724, je sídlo společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Jeseník, O. Březiny 168, PSČ 790 01, identifikační číslo: 646 10 063.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Jediný akcionář jako určitý zájemce upíše akcie na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené se společností v souladu s ustanovením § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře a to takto:- Jediný akcionář, jako vkladatel uzavře se společností Technické služby Jeseník a.s., jako příjemcem smlouvu o převodu nemovitostí do základního kapitálu společnosti a tuto smlouvu předá akciové společnosti v sídle společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář předá akciové společnosti veškeré nemovitosti, které jsou předmětem vkladu do 5 dnů ode dne uzavřené smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů