Trendy

700 055 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

63 612 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

552 865 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 25.8.2014 Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Historické adresy

2.1.1996 - 25.8.2014 Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 73802

64610080

DIČ

od 2.1.1996

CZ64610080

Datum vzniku

2. ledna 1996

Datová schránka

g7gfa6y

Historické názvy

28.4.2015 - 30.4.2015

MSEM, a.s.

27.2.2015 - 28.4.2015

MSEM, a.s.

1.10.2014 - 27.2.2015

MSEM, a.s.

27.10.2003 - 1.10.2014

MSEM, a.s.

2.1.1996 - 27.10.2003

Moravskoslezská elektromontážní, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1197

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.12.2008

95 000 000 Kč

Historické jmění

23.6.2008 - 3.12.2008

321 322 200 Kč

24.5.2000 - 23.6.2008

154 900 000 Kč

15.11.1999 - 24.5.2000

151 900 000 Kč

25.11.1996 - 15.11.1999

145 000 000 Kč

2.1.1996 - 25.11.1996

120 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Bankovní účty

zvěřejněno 14.2.2015

107- 4639200247 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 27.4.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • M. Alše, 757 01, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. července 2004 : Na společnost MSEM, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti STMEM, a.s., sídlem Přerov, Tržní 8, PSČ 750 02, IČ 64 61 00 98, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostrav Na společnost MSEM, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti STMEM, a.s., sídlem Přerov, Tržní 8, PSČ 750 02, IČ 64 61 00 98, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostrav...ě, oddíle B., vložce 1198. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. května 2003 - 25. srpna 2014 : Akcie: všechny akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě
 • 14. května 2002 - 22. června 2009 : Podíly na základním kapitálu:100 % Severomoravská energetika, a.s.
 • 14. července 2008 - 3. prosince 2008 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady přijal rozhodnutí o snížení základního kapitálu takto:1. Jediný akcionář snižuje základní kapitál společnosti ze stávajících 32... 1 322 200,-Kč ( slovy: tři sta dvacet jedna miliónů tři sta dvacet dva tisíc dvě stě korun českých) o 226 322 200,-Kč (slovy: dvě stě dvacet šest miliónů tři sta dvacet dva tisíc dvě stě korun českých) na 95 000 000,-Kč (slovy: devadesát pět miliónů korun českých).2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a rozhodnutí jediného akcionáře o vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu jedinému akcionáři.3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři.4. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcie z dosavadní výše 321 322 200,-Kč (slovy: tři sta dvacet jedna miliónů tři sta dvacet dvatisíc dvě stě korun českých) na novou výši 95 000 000,-Kč (slovy: devadeást pět miliónů korun českých).5. Lhůta pro předložení akcie činí 30 dní ode dne, kdy představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady k předložení akcie za účelem její výměny podle ustanovení § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 10. července 2007 : Omezení převoditelnosti akcií:Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost spočívajícív tom, že majitel této akcie musí mít k převodu souhlas valnéhromady.
 • 7. března 2000 - 24. května 2000 : 6. Místem upisování je sídlo Moravskoslezská elektromontážní,a.s. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 30 dnů od právnímoci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obc... hodnímsoudem v Ostravě o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 7. března 2000 - 24. května 2000 : 5. Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužijeustanovení § 204 a) obchodního zákoníku o přednostním právuakcionářů k upisování akcií. Akcie se nabídnou k upsání pouze... určitému zájemci, jímž je dosavadní jediný akcionářSeveromoravská energetika, a.s. se sídlem 709 02 Ostrava, 28.října 152, identifikační číslo 47675691. zobrazit více skrýt více
 • 7. března 2000 - 24. května 2000 : 4. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady je emisní kursakcií stanoven ve výši jejich jmenovité hodnoty.
 • 7. března 2000 - 24. května 2000 : 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií, ježmají být upsány:a) počet a jmenovitá hodnota 30 kusů o jmenovité hodnotě 100000,- Kč, slovy jednostotisíckorunčeskýchb) ... druh: kmenovéc) forma: na jménod) podoba: listinné zobrazit více skrýt více
 • 7. března 2000 - 24. května 2000 : 2. Základní jmění se zvyšuje úpisem nových akcií a splacenímjejich emisního kursu nepeněžitými vklady.
 • 7. března 2000 - 24. května 2000 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 3 000 000,-Kč, slovy třimilionykorunčeských, tj. z 151 900 000,- Kč, slovyjednostopadesátjedenmiliondevětsettisíckorunčeských na 1... 54 900000,- Kč, slovyjednostopadesátčtyřimilionůdevětsettisíckorunčeských. Upisováníakcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 7. března 2000 - 24. května 2000 : 7. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti, a to: halatransformátorů (průmyslový objekt) nacházející se na pozemkuparcelní číslo 1335/21 zastavěná plocha v areálu firmyMorav... skoslezská elektromontážní, a.s., Collo louky 126, 738 02Frýdek - Místek spolu s pozemkem parcelní číslo 1335/21zastavěná plocha o výměře 537 m2, spolu se všemi součástmi apříslušenstvím, a to mostovým jeřábem DEVS-5T, který je dleznaleckých posudků součástí haly, kanaloinstalací,elektroinstalací, venkovními úpravami, vše zapsáno v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu ve Frýdku - Místku na listuvlastnictví 2931, katastrální území Místek, obec Frýdek -Místek, který je oceněn znaleckým posudkem znalce Josefa Krpcepod pořadovým číslem 1548 ze dne 26.11.1999 částkou 3 000 000,-Kč, slovy třimilionykorunčeských a znaleckým posudkem znalceIng. Zdeňka Ličky pod pořadovým číslem 616/119 ze dne 26.11.1999částkou 3 000 000,- Kč, slovy třimilionykorunčeských. Tytonemovitosti vkládané do základního jmění jsou vzhledem ke svémuurčení pro tuto společnost hospodářsky využitelné jako skladdistribučních transformátorů. Pro účely zvýšení základního jměníbyla určena odhadní cena všech těchto nemovitostí v celkové výši3 000 000,- Kč, slovy třimilionykorunčeských, která vystihujejejich skutečnou hodnotu. Tato hodnota bude v plné výši zapsánajako nepeněžitý vklad na základní jmění. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 7.2. dům čp. 23 - obvodová služebna, technická vybavenostnalézající se na pozemku parc.č. 445/2 - zastavěná plocha, ovýměře 75 m2 (bez pozemku) spolu se všemi součástmi apříslušens... tvím, a to vedlejší stavbou - přístřeškem z ocelovékonstrukce, o výměře 24,45 m2, venkovními úpravami, zejménapřípojkou kanalizace, předložními schody, plotem a plotovýmivraty, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduve Frýdku-Místku na LV č. 1297, katastrální území Dobrá uFrýdku-Místku, obec Dobrá, okres Frýdek-Místek, který je oceněnznaleckým posudkem znalce Josefa Krpce č. 1504 ze dne 25.6.1999částkou 1 900 000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. ZdeňkaLičky č. 611/069 ze dne 24.6.1999 částkou 1 900 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 7.1. dům čp. 199 - obvodová služebna, občanská vybavenostnalézající se na pozemku parc.č. 1413 spolu s pozemkem parc.č.1413 - zastavěná plocha, o výměře 533 m2 a pozemek parc.č.141... 4/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1632 m2spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, a to vedlejší stavbou- garážemi, přistavěnými k domu čp. 199, o výměře 117, 93 m2,vedlejší stavbou - přístřeškem, stavebně navazujícím na garáže,o výměře 48,55 m2, garáží, dvouboxovou u vjezdu do dvora, ovýměře 37,76 m2, venkovními úpravami, zejména přípojkou vody,kanalizační přípojkou, septikem betonovým, dlažbou z betonovýchsilničních panelů, dlažbou - zpevněnou plochou s asf. povrchempřed domem čp. 199, rigolem z betonových tvárnic, plotem,plotovými vraty , nakládací rampou, a dále porosty, vše zapsánov katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku naLV č. 3228, katastrální území Jablunkov, obec Jablunkov, okresFrýdek-Místek, který je oceněn znaleckým posudkem znalce JosefaKrpce č. 1505 ze dne 25.6.1999 částkou 5 000 000,-Kč a znaleckýmposudkem znalce Ing. Zdeňka Ličky č. 612/069 ze dne 24.6.1999částkou 5 000 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 7. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti, a to :
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 6. Místem upisování je sídlo Moravskoslezské elektromontážní,a.s.Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 30 dnů od právní mociusnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obch... odním soudemv Ostravě o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 5. Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužijeustanovení § 204a ObchZ. o přednostním právu akcionářů kupisování akcií.Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemc... i, jimž jedosavadní jediný akcionář Severomoravská energetika, a.s., sesídlem Ostrava, ul. 28. října 152, PSČ 709 02, IČO 47 67 56 91 zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 4. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady je emisníkurs akcií stanoven ve výši jejich jmenovité hodnoty.
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií, ježmají být upsány:a) počet a jmenovitá hodnota 69 kusů o jmenovité hodnotě100 000,-Kčb) druh: kmenovéc) forma: na jménod)... podoba: listinné zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 2. Základní jmění se zvyšuje úpisem nových akcií a splaceníjejich emisního kursu nepeněžitými vklady.
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 6 900 000,-Kč,tj. z 145 000 000,-Kč na 151 900 000,-Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jměníse nepřipouš... tí. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 26.7.1999 o zvýšení základního jmění společnosti:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl... ozvýšení základního jmění upisováním nových akcií, a to zanásledujících podmínek: zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 15. listopadu 1999 : Tyto nemovitosti vkládané do základního jmění jsou vzhledem kesvému určení pro tuto společnost hospodářsky využitelné jakosociální zařízení pro zaměstnance společnosti.Pro účely zv... ýšení základního jmění byla určena odhadní cenavšech těchto nemovitostí v celkové výši 6 900 000,-Kč, kterávystihuje jejich skutečnou hodnotu. Tato hodnota bude v plnévýši zapsána jako nepeněžitý vklad na základní jmění. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů