Trendy

137 798 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 838 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

253 941 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.6.2014 Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava

Historické adresy

23.4.2003 - 18.6.2014 Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ 74706
25.1.1996 - 23.4.2003 Opava, Krnovská 58, PSČ 74601

64610250

DIČ

od 1.1.1998

CZ64610250

Datová schránka

h49e6w2

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1234

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.10.2001

169 719 000 Kč

Historické jmění

10.8.2001 - 3.10.2001

137 836 000 Kč

25.1.2000 - 10.8.2001

137 836 000 Kč

7.6.1999 - 25.1.2000

81 100 000 Kč

25.1.1996 - 7.6.1999

4 955 430 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Opavy

Bankovní účty

zvěřejněno 2.9.2016

500015372 / 0800

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 30.9.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bílovecká 1127/98, 747 06, Opava - Kylešovice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. června 2014 - 12. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 5
 • 27. června 2014 - 12. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 10. Emisní kurz upsané akcie bude splacen před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku apředáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřený... mpodpisem společnosti spolu s předáním nemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 9. Lhůta pro úpis akcie ke zvýšení základního kapitáluspolečnosti městem Opava počne běžet následující den podoručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcieměstu Opa... va a bude trvat patnáct dnů. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 8. Místem pro úpis akcie je sídlo společnosti Opava, Krnovská č.58.
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 7.Smlouva o upsání akcie mezi městem Opava a Městským dopravnímpodnikem Opava, a.s., se sídlem v Opavě, Krnovská č. 58, budeuzavřena ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení Krajské... ho souduv Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 6. Akcie bude upsána jediným dosavadním akcionářem městem Opava,a to postupem podle paragrafu 204 odst. 5 obchodního zákoníku -to je na základě smlouvy o upsání akcie mezi městem O... pava aMěstským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem v Opavě,Krnovská č. 58 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1234. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 5.Emisní kurz nově upsané akcie bude splacen nepeněžitým vkladema to nemovitostmi - pozemky parcelní číslo 614/2 ostatní plocha- ostatní komunikace, parcelní číslo 655/1 ostatní pl... ochy -manipulační plocha, parcelní číslo 655/2 zastavěná plocha anádvoří, parcelní číslo 655/3 zastavěná plocha a nádvoří,parcelní číslo 655/4 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo655/5 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 684/7 ostatníplochy - jiná plocha, parcelní číslo 684/15 zastavěná plocha anádvoří, parcelní číslo 684/16 zastavěná plocha a nádvoří,parcelní číslo 684/17 zastavěná plocha a nádvoří, rozestavěnoubudovou - doprava na pozemku parcelní číslo 655/5 zastavěnáplocha, rozestavěnou budovou - doprava na pozemku parcelní číslo684/15 zastavěná plocha, rozestavěnou budovou - doprava napozemku parcelní číslo 684/16 zastavěná plocha, rozestavěnoubudovou - doprava na pozemku parcelní číslo 684/17 zastavěnáplocha, zapsanými v katastru nemovitostí na listu vlastnictvíčíslo 1388 pro obec Opava katastrální území Kylešovice uKatastrálního úřadu v Opavě, budovou technické vybavenosti čp.2695 na pozemku parcelní číslo 892/2 zastavěná plocha a nádvoří,budovou technické vybavenosti čp. 2696 na pozemku parcelní číslo2373/549 zastavěná plocha a nádvoří, budovou technickévybavenosti bez čísla popisného na pozemku parcelní číslo 889/2zastavěná plocha a nádvoří, pozemky parcelní číslo 889/2zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 892/2 zastavěnáplocha a nádvoří, parcelní číslo 892/3 ostatní plochy -manipulační plocha, parcelní číslo 2373/549 zastavěná plocha anádvoří zapsanými v katastru nemovitostí na listu vlastnictvíčíslo 3618 pro obec Opava katastrální území Opava-předměstí uKatastrálního úřadu v Opavě, oceněného na základě znaleckéhoposudku ze dne 22.6.2001, vypracovaného soudními znalci Ing.Františkem Vlčkem a Ing. Arch. Karlem Hlávkou částkou31.883.000,-Kč,slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českých,přičemž za tento nepeněžitý vklad se vydá 1 kmenová akcie ojmenovité hodnotě 31.883.000,-Kč,slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českých,na jméno, v listinné podobě, neregistrovaná. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 4. Emisní kurz akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 3. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1 kusu nové kmenové akciena jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie 31.883.00,-Kč,slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českých,v l... istinné podobě, neregistrované. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku31.883.000,-Kč,slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českýchtedy na celkovou částku 169.719.000,-Kčslovy: stošede... sátdevětmilionůsedmsetdevatenácttisíc korunčeskýchs určením, že upisování akcií nad částku 31.883.000,-Kčslovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českýchse nepřipouští zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : 1. Konstatuje se, že základní kapitál akciové společnosti činí137.836.000,-Kč,slovy: stotřicetsedmmilionůosmsettřicetšesttisíc korun českých
 • 3. září 2001 - 3. října 2001 : Město Opava, IČO 300535 jako jediný akcionář akciové společnostiMěstský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská58 rozhodlo ve smyslu ustanovení § 190 odstavce 1 zák... ona číslo513/91 Sb. v platném znění, dále jen "obchodního zákoníku",při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciovéspolečnosti v souladu se stanovami společnosti a v souladu sustanoveními §§ 186 a 187 obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1999 - 25. ledna 2000 : 6. Emisní kurz nové akcie bude splacen nepeněžitým vkladem vevýši 56.736.000,-Kč, tvořený nehmotným movitým a nemovitýmmajetkem jediného akcionáře Města Opavy. Majetek je oceněn dv... ěmaznaleckými posudky soudních znalců, ve smyslu paragrafu 59odstavec 3 obchodního zákoníku, specifikovaných v citovanýchpřílohách, přičemž na vklad se vždy započítává částka tohoznaleckého posudku, která předmět vkladu oceňuje nižší částkou.Tento nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění společnosti a to předáním společnostiMěstský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská58 na základě protokolu o předání , když tato jej užívá od1.1.1998. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1999 - 25. ledna 2000 : 5. Emisní kurz nové akcie je shodný s její nominální hodnotou.
 • 1. října 1999 - 25. ledna 2000 : 4. Upisování se uskuteční v sídle společnosti Městský dopravnípodnik Opava, a.s. v Opavě, Krnovská 58 ve lhůtě 40 dnů,počínaje třetím dnem ode dne nabytí právní moci usneseníKrajsk... ého obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisurozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1999 - 25. ledna 2000 : 3. Akcie na zvýšení základního jmění společnosti bude nabídnutapředem určenému zájemci podle ust. § 203 odst. 2 písm. d)obchodního zákoníku a to jedinému akcionáři, kterým je Město... Opava, IČO 300535. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1999 - 25. ledna 2000 : 2. Na zvýšení základního jmění bude upsána 1 kmenová akcie najméno o jmenovité hodnotě 56.736.000,-Kč, v listinné podobě.
 • 1. října 1999 - 25. ledna 2000 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku56.736.000,-Kč, přičemž není přípustné upisování akcií nad tutočástku.
 • 1. října 1999 - 25. ledna 2000 : Město Opava, IČO 300535 jako jediný akcionář akciové společnostiMěstský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská58, rozhodl ve smyslu ustanovení § 190 odstavce 1 zák... ona číslo513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodníhozákoníku", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedenéspolečnosti, v souladu se stanovami společnosti a v souladu sustanoveními §§ 186 a 187 písm. a) obchodního zákoníku a vesmyslu paragrafu 203 odstavec 2 obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1999 - 1. října 1999 : b) Peněžitým vkladem jediného akcionáře - Městem Opava ve výši44.929,-Kč, přičemž celý tento vklad bude splacen na účetspolečnosti u České spořitelny a.s. okresní pobočky v Opavě č... .ú.226851-828/0800, přičemž celý vklad bude splacen ke dni úpisuakcie. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1999 - 1. října 1999 : 6. Emisní kurs nové akcie bude splacen :a) Nepeněžitými vklady ve výši 76.099.641,-Kč- nehmotným movitým a nemovitým majetkem, který nepodléhá vkladudo katastru nemovitostí, jediné... ho akcionáře - Města Opavy -který je oceněn vždy dvěma znaleckými posudky soudních znalců,přičemž na vklad se vždy započítává částka toho znaleckéhoposudku, která předmět vkladu oceňuje nižší částkou.Tyto nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu nazápis zvýšení základního jmění společnosti a to předánímspolečnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem vOpavě, Krnovská 58 na základě protokolu o předání, když tato jejiž užívá od 1.1.1998. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1999 - 1. října 1999 : 5. Emisní kurs nové akcie je shodný s její nominální hodnotou.
 • 26. ledna 1999 - 1. října 1999 : 4. Upisování se uskuteční v sídle společnosti Městský dopravnípodnik Opava, a.s. v Opavě, Krnovská 58 ve lhůtě 40 dnů,počínaje třetím dnem ode dne nabytí právní moci usneseníKrajsk... ého obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisurozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1999 - 1. října 1999 : 3. Akcie na zvýšení základního jmění společnosti bude nabídnutapředem určenému zájemci podle § 203 odst. 2 písm d) obchodníhozákoníku a to jedinému akcionáři, kterým je Město Opava... , IČO300535 zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1999 - 1. října 1999 : 2. Na zvýšení základního jmění bude upsána 1 kmenová akcie najméno o jmenovité hodnotě 76.144.570,-Kč, v listinné podobě.
 • 26. ledna 1999 - 1. října 1999 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku76.144.570,-Kč, přičemž není připuštěno upisování akcií nad tutočástku.
 • 26. ledna 1999 - 1. října 1999 : Město Opava, IČO 300535 jako jediný akcionář akciové společnostiMěstský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská58, při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené ... akciovéspolečnosti rozhodlo o zvýšení základního jmění takto: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů