Trendy

305 874 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

63 604 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 194 668 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 12.10.2016 Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

Historické adresy

13.2.2003 - 12.10.2016 Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ 46006
12.11.1998 - 13.2.2003 Liberec, tř. Dr. Milady Horákové 115/65, PSČ 46006
19.2.1996 - 12.11.1998 Liberec, Palachova 504/7

64650251

DIČ

od 1.9.1996

CZ64650251

Datum vzniku

19. února 1996

Datová schránka

qddgmwj

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 793

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.8.2003

13 890 000 Kč

Historické jmění

12.11.1998 - 28.8.2003

1 390 000 Kč

19.2.1996 - 12.11.1998

1 390 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 7796180247 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. října 2015 : Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zcela podřizuje zákonu o obchodních korporac Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zcela podřizuje zákonu o obchodních korporac...ích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. března 2014 - 23. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 6. března 2014 - 23. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 7. května 2003 - 28. srpna 2003 : Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitáluspolečnosti o částku 12.500.000,-Kč(slovy Dvanáctmilionůpětset-tisíc korun českých) upsáním nových akcií společnosti ... předemurčeným zájemcem a s vyloučením přednostního práva stávajícíchakcionářů upsat příslušnou část akcií,a to za následujícíchpodmínek:a)částka zvýšení- zvyšuje se základní kapitál společnosti očástku 12.500.000,-Kč (slovy Dvanáctmilionůpětsettisíc korunčeských)b)přípustnost upsání v rozsahu přesahujícím navrhované zvýšenízákladního kapitálu- upisování nad částku schváleného zvýšenízákladního kapitálu,tj.nad částku 12.500.000,-Kč (dvanáctmilio-nůpětsettisicí korun českých) se nepřipouští.c) počet,jmenovitá hodnota, druh,forma,podoba upisovaných akcií- základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 1250(jedentisícdvěstepadesát)kusů kmenových akcií v listinné podobě,ve formě na jméno,o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (de-settisíc korun českých).(dále jen Nové akcie).Celková jmenovitáhodnota nové emise akcií je 12.500.000,-Kč(slovy dvanáctmilionů-pětsettisíc korun českých)d)vyloučení přednostního práva- přednostní právo stávajícíchakcionářů společnosti na upsání Nových akcií v důležitém zájmuspolečnosti a v souladu s rozhodnutím této mimořádné valné hro-mady vylučuje.e)určení osoby zájemce o upsání akcií-všechny Nové akcie upíšepředem určený zájemce, a to společnost ČP finanční služby a.s.,se sídlem Na Pankráci 1658, 140 21 Praha č,IČ 26117193 zapsaná vobchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B,vložce 6157(dále jen Zájemce)f)způsob upsání akcií-upsání Nových akcií Zájemcem bude vesmyslu ust.§203 odst.4 Obch.zák.provedeno po podání návrhu nazápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku ve smlouvě o upsání akcií stím,že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazova-cí podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhuna zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu společnosti do obchodního rejtříku.g)lhůta pro upsání akcií-do dvou pracovních dnů od podání návrhuna zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společ-nosti Zájemce k upsání Nových akcií a zašle mu návrh smlouvy oupsání akcií s tím,že Zájemci bude k upsání(podpisu smlouvy oupsání akcií)poskytnuta lhůta patnácti dnů ode dne doručení ná-vrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že přesný termínpodpisu smlouvy o upsání akcií bude dohodnout mezi společností aZájemcem a v případě, že by k takovéto dohodě nedošlo,může seZájemce dostavit do místa pro upsání akcií v kterýkolipracovní den průběhu lhůty,a to v době mezi 8.00 a 15.00 a vesmlouvě o upsání akcií bude stanovena lhůta pěti pracovních dnůpro splacení celého emisního kursu Nových akcií Zájemcem.h)místo pro upsání akcií- Nové akcie společnosti budou upsány(smlouva o upsání akcií bude podepsána)v sídle společnosti naadrese tř.Dr.M.Horákové 115/65,460 06 Liberec.i)výše emisního kursu akcií- emisní kurs každé z Nových akciíse stanoví ve výši 10.000,-Kč(slovy desettisíc korunčeských).Celková výše emisního kursu všech Nových akcií činí12.500.000,-Kč(slovy dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých).j)lhůta pro splacení emisního kursu akcií- emisní kurs Novýchakcií je platný ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne upsáníNových akcií(podpisu smlouvy o upsání akcií)k)způsob splacení emisního kursu akcií- emisní kurs Nových akciíbude splacen peněžitým vkladem Zájemce na zvláštní účet společ-nosti č.100 502 6028/2400 u eBanky a.s.Praha,přičemž za splaceníse považuje připsání příslušné částky ve prospěch tohoto účtu. zobrazit více skrýt více
  • 12. listopadu 1998 - 13. února 2003 : Akcie jsou kmenové.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů