Základní údaje

Historické adresy

12.3.2003 - 16.4.2008 Praha 2, Trojanova 2022/12, PSČ 12000
1.3.1999 - 12.3.2003 Praha 2, Bělehradská 110
29.2.1996 - 1.3.1999 Hořice v Podkrkonoší, Riegrova 1048, PSČ 50801

64789357

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

29. února 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. dubna 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. dubna 2008

Historické názvy

12.3.2003 - 16.4.2008

QUORUM Pro, a.s. v likvidaci

15.11.1999 - 12.3.2003

QUORUM Pro, a.s.

29.2.1996 - 15.11.1999

PYRRHULA, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1387

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.11.1999 - 16.4.2008

41 000 000 Kč

29.2.1996 - 15.11.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 16. dubna 2008 - 16. dubna 2008 : Vymazává se společnost QUORUM Pro , a.s. v likvidaci se sídlem Praha 2, Trojanova 2022/12, PSČ 120 00, IČ: 647 89 357 z obchodního rejstříku.Právním důvodem výmazu společnosti z ob... chodního rejstříku je ukončení likvidace.II. Po právní moci tohoto usnesení se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : j) Představenstvo společnosti vydá akcie upisovatelům teprvepo zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : i) Pokud dojde k účinnému upsání akcií v rozsahu uvedenémpod písm. b) tohoto rozhodnutí, je představenstvo povinnobez zbytečného odkladu podat návrh na povolení zápisu zvýšenízákla... dního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : h) Po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku je představenstvo společnosti povinno bez zbytečnéhoodkladu rozhodnutí a informaci o přednostním právu zve... řejnitv Obchodním věstníku; informaci o přednostním právu ještěuveřejnit způsobem určeným článkem 14 stanov společnostiv souladu s ustanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : g) Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů od tohotorozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku.
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : f) Akcionář právo úpisu může ve lhůtě uvedené pod písm. e)uplatnit v sídle společnosti, pokud je zapsán v seznamuakcionářů nebo představenstvu společnosti předloží prvopis neboúřed... ně ověřenou kopii smlouvy o převodu akcií a akcie opatřenérubopisem podle čl. 8 stanov společnosti. Právo úpisu může téžuplatnit osoba, která v této lhůtě předloží představenstvuspolečnosti prvopis nebo úředně ověřenou kopii smlouvyo postoupení práv k úpisu akcií uzavřené v souladu s § 204aodst. 3 obchodního zákoníku.Na jednu starou akcii o jmenovité hodnotě 100 tisíc Kč budouupsány 4 nové akcie o jmenovité hodnotě 1 milión Kč.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205obchodního zákoníku.Po splacení vkladu je představenstvo společnosti upisovatelipovinno vydat písemné potvrzení podle § 168 odst. 2 obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : e) Právo úpisu akcií má pouze osoba, která je akcionářemspolečnosti ke dni zápisu rozhodnutí jediného akcionářeo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a může totoprávo ... uplatnit ve lhůtě 30 dnů od zápisu tohoto rozhodnutído obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : d) Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě akcie a budesplacen jednorázově peněžitým vkladem na účet společnostič. 110 752 190/5100 vedený u IPB, a.s., do 5 pracovních dnůod u... platnění práva úpisu podle písm. f). zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : c) Upisovány budou kmenové akcie na jméno, v listinné podobě,o jmenovité hodnotě 1 milión Kč, v počtu 40 kusů.Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : b) Základní jmění bude zvýšeno upsáním nových akcií o částku40 miliónů Kč. Nad tuto částku se zvýšení základního jměnínepřipouští.
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : a) Důvodem zvýšení základního jmění je plnění povinnostivyplývající pro společnost jako obchodníka s cennými papíryz ustanovení § 45a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,ve ... znění pozdějších předpisů, podle kterého základní jměníspolečnosti musí činit nejméně 10 miliónů Kč a jeho výše se řídíkapitálovou přiměřeností, kterou je obchodník s cennými papírypovinen dodržovat. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 15. listopadu 1999 : Podle ustanovení § 203 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník),a v souladu se stanovami společnosti dojde při splnění níže... uvedených podmínek ke zvýšení základního jmění společnostiupsáním nových akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů