Trendy

9 245 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 510 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

31 264 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 9.12.2014 č.p. 291, 569 93 Korouhev

Historické adresy

12.3.1996 - 9.12.2014 Korouhev 291, okres Svitavy, PSČ 56993

64789403

DIČ

od 10.5.1996

CZ64789403

Datum vzniku

12. března 1996

Datová schránka

baag52h

Historické názvy

12.3.1996 - 9.10.1998

Zemědělská obchodní společnost Korouhev, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1375

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.6.1999

35 026 000 Kč

Historické jmění

9.6.1998 - 1.6.1999

33 550 000 Kč

29.10.1997 - 9.6.1998

23 680 000 Kč

12.3.1996 - 29.10.1997

23 680 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Polička

Bankovní účty

zvěřejněno 11.9.2013

259994059 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 10.6.1996

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 569 93, Korouhev 291

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. října 1998 - 1. června 1999 : Rozhodnutí valné hromady zvýšit základní jmění o částku1,356.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení bez omezení. Zvýšení základního jmění bu... deprovedeno upsáním nových akcií v počtu nejméně :46 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 1.000,- Kč31 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 10.000,- Kč10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 100.000,- KčEmisní kurs upisovaných akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -fyzickým osobám - oprávněným osobám z transformace Zemědělskéhodružstva Korouhev v likvidaci, se sídlem v Korouhvi, okr.Svitavy, IČO: 00 12 96 66.Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti. Osoby, které se nebudou moci dostavit k úpisuobdrží individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením vestanovené lhůtě je úpis platný.Lhůta pro úpis akcií se stanoví na 30 dnů a počíná běžetnásledující den po právní moci usnesení valné hromady zapsanév obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném zněníz transformace Zemědělského družstva Korouhev v likvidaci, sesídlem v Korouhvi, okr. Svitavy. Hodnota vkladu - pohledávek seschvaluje ve výši, jak byla oceněna posudky dvou znalců a toing. Josefa Pátka, znalce z oboru ekonomiky, obor zemědělství,znalecký posudek č. 68/98 ze dne 12.06.98 a ing. VladimíraDomische, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady věcí movitých,znalecký posudek č. 2210/98 ze dne 15.06.98.Nepenětité vklady - pohledávky jsou splaceny dnem účinnostismlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost.V případě překročení navrhovaného rozsahu zvýšení, rozhodneo konečné částce zvýšení představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 30. října 1997 - 9. června 1998 : Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění:1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 23.680.000,- se zvyšujenejméně o Kč 9.870.000,- přičemž se připouští upisování na... dčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.2. Způsob a rozsah tohoto zvýšeníNavrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši Kč23.680.000,- na Kč 33.550.000,- tj. o Kč 9.870.000,- a toupisováním nových akcií.3. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov.4. Jmenovitá hodnota nových akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění o Kč 9.870.000,- a to vydáním1.820 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-,235 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-a 57 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.5. Předmět a navrhované oceněníUpisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupenápohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkovýchpodílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobamivůči majetku Zemědělského družstva Korouhev se sídlemv Korouhvi, okr. Svitavy, IČO: 00 12 96 66. Upsání nepeněžitéhovkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetkuuvedeného družstva tak, jak je vedena v účetnictví tohotodružstva ke dni zahájení upisování. Tato výše je i navrhovanouhodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněnyznaleckými posudky soudních znalců ing. Zdeňka Maňáka, č.j.1113-78/97 ze dne 26. 4. 1997 a ing. Pavla Josefíka, č.j. 04/97ze dne 27. 4. 1997, které mimořádná valná hromada schválila.Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodníhozákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterousvou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Korouhev postoupíakciové společnosti Zemědělská obchodní společnost Korouhev,a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem Zemědělské obchodníspolečnosti Korouhev, a.s.Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši přiúpisu.Předmětem vkladu dále budou nemovitosti -odchovna mladého dobytka 2 v k.ú. Korouhev, p.č. 440/1 a 440/2a sklad slámy na p.č. 437/1, 437/2 a 437/3 rovněž v k. ú.Korouhev. Uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckými posudkying. Zdeňka Pavlíka č.j. 216/49/96 ze dne 22. 11. 1996 a č. j.217/51/96 ze dne 22. 11. 1997, které valná hromada schválila.Vkladatelem bude v souladu s rozhodnutím členské schůzeZemědělského družstva Korouhev ze dne 11. 12. 1996 uvedenédružstvo. ZD Korouhev v likvidaci předá v souladu s ustanovením§ 60 odst. 2 obchodního zákoníku správci vkladu písemnéprohlášení vkladatele.6. Navrhovaná výše emisního kursuEmisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich nominálníhodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů