Trendy

734 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

54 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

3 004 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

20.11.2014 - 23.8.2017 Bořivojova 2419/21, Vinohrady, 130 00 Praha 3
29.11.1996 - 20.11.2014 Kamenná u Příbramě 13, okres Příbram
20.10.1995 - 29.11.1996 Hradec Králové, Mostecká 9

64828859

DIČ

od 9.11.1995

CZ64828859

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. srpna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. srpna 2017

Datová schránka

vfytues

Historické názvy

9.2.2015 - 23.8.2017

Podrejží, a.s. v likvidaci

29.11.1996 - 9.2.2015

Podrejží, a.s.

20.10.1995 - 29.11.1996

KMEN Hradec Králové, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1289

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.2.2010 - 23.8.2017

4 290 000 Kč

23.6.1999 - 15.2.2010

13 000 000 Kč

20.10.1995 - 23.6.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2303965028 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. srpna 2017 - 23. srpna 2017 : Vymazává se z obchodního rejstříku právnická osoba Podrejží, a.s. v likvidaci, identifikační číslo: 648 28 859 včetně všech zapsaných skutečností.Právní důvod výmazu: Byla dokončen... a likvidace společnosti. Konečná zpráva o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrka byly schváleny nejvyšším orgánem obchodní korporace. Likvidační zůstatek byl zcela rozdělen. Finanční úřad udělil souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 1998 - 23. srpna 2017 : Obchodní společnost Podrejží, a.s. se sídlem Kamenná u Příbramě13, Okres Příbram, IČ:64828859 se vyřazuje z oddílu B vložky1289 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hrad... ciKrálové. zobrazit více skrýt více
  • 21. ledna 1998 - 23. srpna 2017 : Obchodní společnost Podrejží , a.s. se sídlem Kamenná uPříbramě 13 se zapisuje do obchodního rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Praze, do oddíle B, vložka 5166.
  • 7. prosince 2009 - 15. února 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 25. 11. 2009 o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod snížení základního kapitálu:důvodem snížení zá... kladního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 2.818.323,60 Kč a změna charakteru podnikatelské činnosti společnosti, jež již nadále nebude vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost.Rozsah snížení základního kapitálu:základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 13.000.000,- Kč o částku 8.710.000,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 4.290.000,- Kč.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu:a) částka 5.891.676,40 Kč bude vyplacena akcionářům v zákonem stanovené lhůtěb) částka odpovídající snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztrát ve výši 2.818.323,60 Kč nebude vyplacena akcionářům a snížení základního kapitálu se projeví pouze odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 2.818.323,60 Kč vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 2.818.323,60 Kč proti snížení základního kapitálu společnosti.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty akcí, a to poměrně u všech 130 kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele společnosti v poměru 100:33, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 33.000,- Kč v souladu s ust. § 213 odst. 2. ObchZ. Snížení jmenovité listinných akcií bude provedeno vyznačením snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích.Lhůta k předložení listinných akcií k vyznačení snížené jmenovité hodnoty:lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin.Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 22. dubna 1999 - 23. června 1999 : Usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 10.2.1999 vnotářské kanceláři JUDr. Ludmily Jedličkové, Praha 3, Milešovská6:Valná hromada jednomyslně rozhodla o zvýšení základ... ního jměníspolečnosti upsáním nových akcií takto:- základní jmění bude zvýšeno o částku ve výši 12.000.000,- Kč,přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipuští- v souladu s tímto zvýšením základního jmění společnosti budevydáno 120 kusů listinných akcií společnosti znějících namajitele o nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč- veškeré nově vydané akcie budou upsány akcionáři společnostina základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platnémznění- veškeré akcie společnosti budou upsány ve lhůtě do jednohoměsíce ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o tom, že se zapisuje usnesení této valné hromady doobchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4obchodního zákoníku v platném znění, a to v sídle společnostiEmisní kurs takto upisovaných akcií se bude rovnat jejichnominální hodnotě- upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií upsanýchnepeněžitými vklady ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení rejstříkového soudu o tom, že se zapisujeusnesení této valné hromady do obchodního rejstříku v souladu sustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění,přičemž tento vklad bude splacen předáním prohlášení dleustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v platném zněníspolu s předáním nemovitostí společnosti v místě těchtonemovitostí a nabytím účinnosti smlouvy o postoupení pohledávek.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti:dům č.p. 2419 - objekt bydlení - s pozemkem parc. č. 2513 ovýměře 324 m2 - zastavěná plocha - zapsané u Katastrálního úřaduPraha - město na listu vlastnictví č. 1209 pro katastrální územíVinohrady, obec Praha, včetně veškerého příslušenství,vedlejších staveb a venkovních úprav.Tyto nemovitosti byly na základě posudku znalce Ing. Jana Kontaze dne 1.9.1998 a znalce Ing. Jiřího Pleyera ze dne 12.9.1998oceněny na částku 8.000.000,- Kč,a pohledávky vkladatele vůči společnosti:- pohledávka ve výši 2.300.000,- Kč na základě Smlouvy oúsporném termínovaném vkladu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancemze dne 18.12.1997- pohledávka ve výši 419.680 ,- Kč na základě Smlouvy o úspornémtermínovaném vkladu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ze dne18.12.1997- pohledávka ve výši 280.320,- Kč, která vznikla nevyplacenímúroků z úsporných vkladů ( souhlasné prohlášení společnosti avkladatele )- pohledávka ve výši 1.000.000,- Kč, která vznikla složenímzálohy vkladatelem na zvýšení základního jmění společnostiPodrejží, a.s. dne 9.5.1997.Hodnota těchto pohledávek byla na základě potvrzení auditora zedne 6.1.1999 potvrzena ve výši 4.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 11. března 1999 - 22. dubna 1999 : Usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 10.2.1999 vnotářské kanceláři JUDr. Ludmily Jedličkové, Praha 3, Milešovská6:Valná hromada jednomyslně rozhodla o zvýšení základ... ního jměníspolečnosti upsáním nových akcií takto:- základní jmění bude zvýšeno o částku ve výši 12.000.000,- Kč,přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipuští- v souladu s tímto zvýšením základního jmění společnosti budevydáno 120 kusů listinných akcií společnosti znějících namajitele o nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč- veškeré nově vydané akcie budou upsány akcionáři společnostina základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platnémznění- veškeré akcie společnosti budou upsány ve lhůtě do jednohoměsíce ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o tom, že se zapisuje usnesení této valné hromady doobchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4obchodního zákoníku v platném znění, a to v sídle společnostiEmisní kurs takto upisovaných akcií se bude rovnat jejichnominální hodnotě- upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií upsanýchnepeněžitými vklady ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení rejstříkového soudu o tom, že se zapisujeusnesení této valné hromady do obchodního rejstříku v souladu sustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění,přičemž tento vklad bude splacen předáním prohlášení dleustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v platném zněníspolu s předáním nemovitostí společnosti v místě těchtonemovitostí a nabytím účinnosti smlouvy o postoupení pohledávek.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti:dům č.p. 2419 - objekt bydlení - s pozemkem parc. č. 2513 ovýměře 324 m2 - zastavěná plocha - zapsané u Katastrálního úřaduPraha - město na listu vlastnictví č. 1209 pro katastrální územíVinohrady, obec Praha, včetně veškerého příslušenství,vedlejších staveb a venkovních úprav.Tyto nemovitosti byly na základě posudku znalce Ing. Jana Kontaze dne 1.9.1998 a znalce Ing. Jiřího Pleyera ze dne 12.9.1998oceněny na částku 8.000.000,- Kč,a pohledávky vkladatele vůči společnosti:- pohledávka ve výši 2.300.000,- Kč na základě Smlouvy oúsporném termínovaném vkladu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancemze dne 18.12.1997- pohledávka ve výši 119.680,- Kč na základě Smlouvy o úspornémtermínovaném vkladu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ze dne18.12.1997- pohledávka ve výši 280.320,- Kč, která vznikla nevyplacenímúroků z úsporných vkladů ( souhlasné prohlášení společnosti avkladatele )- pohledávka ve výši 1.000.000,- Kč, která vznikla složenímzálohy vkladatelem na zvýšení základního jmění společnostiPodrejží, a.s. dne 9.5.1997.Hodnota těchto pohledávek byla na základě potvrzení auditora zedne 6.1.1999 potvrzena ve výši 4.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů