215 101 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

2 406 tis. Kč

Zisk za rok 2008

94 113 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

20.8.2004 - 1.7.2013 Solnice, Kvasinská čp. 297, PSČ 51701
16.7.2003 - 20.8.2004 České Budějovice, Rudolfovská 88-202, PSČ 37136
13.12.1995 - 16.7.2003 Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56151

64829294

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2012 - 18.11.2013

CZ64829294

1.1.1996 - 31.12.2010

CZ64829294

Datum vzniku

13. prosince 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2013

Historické názvy

20.8.2004 - 1.7.2013

ALFA Plywood, a.s.

13.12.1995 - 20.8.2004

Pila Letohrad, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1329

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.10.2000 - 1.7.2013

36 000 000 Kč

7.1.2000 - 3.10.2000

16 000 000 Kč

2.10.1998 - 7.1.2000

10 000 000 Kč

13.12.1995 - 2.10.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Historické provozovny

11.9.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kvasinská 297, 517 01, Solnice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2013 - 1. července 2013 : Z obchodního rejstříku se vymazává společnost ALFA Plywood,a.s. se sídlem Solnice, Kvasinská čp. 297, PSČ 517 01, IČ 648 29 294 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
 • 1. července 2013 - 1. července 2013 : Společnost ALFA Plywood, a.s. zanikla sloučením se společností Wotan Forest, a.s. se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 260 60 701, ... zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1306, jako společností nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 7.5.2013 veškeré jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : Lesní společnost Lanškroun, a.s. se sídlem Nádražní 33/III,563 14 Lanškroun, IČO 47 45 27 73, která je oprávněna upsat 75akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc ko... runčeských, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 7.500.000,- Kč,slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých, v emisnímkursu shodném s jmenovitou hodnotou a tyto akcie splatitnepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka společnostiLesní společnost Lanškroun, a.s. se sídlem Nádražní 33/III,563 14 Lanškroun, IČO 47 45 27 73 za společností Pila Letohrad,a.s. se sídlem Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 561 51, IČO64 82 92 94 v nominální hodnotě 7.500.000,- Kč, slovy: sedmmilionů pět set tisíc korun českých, z titulu smlouvy opostoupení pohledávky ze dne 9. června 2000, kterou společnostVýchodočeská lesní obchodní, a.s. se sídlem Hradec Králové,Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové postoupila společnostiLesní společnost Lanškroun, a.s. se sídlem Nádražní 33/III,563 14 Lanškroun, IČO 47 45 27 73 svoje pohledávky zaspolečností Pila Letohrad, a.s. se sídlem Letohrad, okres Ústínad Orlicí, PSČ 561 51, IČO 64 82 92 94 z titulu neuhrazenýchfaktur za dodávky dřevní hmoty ve výši 7.500.000,- Kč, slovy:sedm milionů pět set tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : Lesní společnost Jihlava, a.s. se sídlem Lipartova 73, 588 32Brtnice, IČO 46 97 46 95, která je oprávněna upsat 60 akcií ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun čes... kých,celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 6.000.000,- Kč, slovy:šest milionů korun českých, v emisním kursu shodném s jmenovitouhodnotou a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem je pohledávka společnosti Lesní společnost Jihlava,a.s. se sídlem Lipartova 73, 588 32 Brtnice, IČO 46 97 46 95 zaspolečností Pila Letohrad, a.s. se sídlem Letohrad, okres Ústínad Orlicí, PSČ 561 51, IČO 64 82 92 94 v nominální hodnotě6.000.000,-Kč, slovy: šest milionů korun českých, z titulusmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 9. června 2000, kterouspolečnost Východočeská lesní obchodní, a.s. se sídlem HradecKrálové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové postoupilaspolečnosti Lesní společnost Jihlava, a.s. se sídlem Lipartova73, 588 32 Brtnice, IČO 46 97 46 95 svoje pohledávky zaspolečností Pila Letohrad, a.s. se sídlem Letohrad, okres Ústínad Orlicí, PSČ 561 51, IČO 64 82 92 94 z titulu neuhrazenýchfaktur a dodávky dřevní hmoty ve výši 6.000.000,- Kč, slovy:šest milionů korun českých, zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : Lesní společnost Svitavy, a.s. se sídlem Pražská 69, 568 02Svitavy, IČO 47 45 26 50, která je oprávněna upsat 40 akcií ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun český... ch,celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč, slovy:čtyři miliony korun českých, v emisním kursu shodném sjmenovitou hodnotou a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem,jehož předmětem je pohledávka společnosti Lesní společnostSvitavy, a.s. se sídlem Pražská 69, 568 02 Svitavy, IČO 47 4526 50 za společností Pila Letohrad, a.s. se sídlem Letohrad,okres Ústí nad Orlicí, PSČ 561 51, IČO 64 82 92 94 v nominálníhodnotě 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, ztitulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 9. června 2000,kterou společnost Východočeská lesní obchodní, a.s. se sídlemHradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Královépostoupila společnosti Lesní společnost Svitavy, a.s. se sídlemPražská 69, 568 02 Svitavy, IČO 47 45 26 50 svoje pohledávky zaspolečností Pila Letohrad, a.s. se sídlem Letohrad, okres Ústínad Orlicí, PSČ 561 51, IČO 64 82 92 94 z titulu neuhrazenýchfaktur za dodávky dřevní hmoty ve výši 4.000.000,- Kč, slovy:čtyři miliony korun českých, zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : VII.K upsání akcií na zvýšení základního jmění jsou oprávněni:Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem Přemyslova 1106,501 68 Hradec Králové, IČO 47 45 27 06, která je opráv... něna upsat25 akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korunčeských, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč,slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, v emisním kursushodném s jmenovitou hodnotou a tyto akcie splatit nepeněžitýmvkladem, jehož předmětem je pohledávka společnosti Lesníspolečnost Hradec Králové, a.s. se sídlem Přemyslova 1106,501 68 Hradec Králové, IČO 47 45 27 06 za společností PilaLetohrad, a.s. se sídlem Letohrad, okres Ústí nad Orlicí,PSČ 561 51, IČO 64 82 92 94 v nominální hodnotě 2.500.000,- Kč,slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, z titulusmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 9. června 2000, kterouspolečnost Východočeská lesní obchodní, a.s. se sídlem HradecKrálové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové postoupilaspolečnosti Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlemPřemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO 47 45 27 06 svojepohledávky za společností Pila Letohrad, a.s. se sídlemLetohrad, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 561 51, IČO 64 82 92 94z titulu neuhrazených faktur za dodávky dřevní hmoty ve výši2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : VI.Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě dotřiceti dnů od upsání akcií, a to tak, že předsedovipředstavenstva společnosti předá účinnou smlouvu o postoupenípohled... ávky. zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : V.Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty proupisování, a to v sídle společnosti, vždy od 10,00 hod. do 12,00hod.
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : IV.Místo, kde lze akcie upsat:Akcie lze upsat v sídle společnosti Pila Letohrad, a.s., t.j.Letohrad, kancelář ředitele společnosti.Lhůta, ve které lze akcie upsat:Počíná prvním pra... covním dnem následujícím po dni, ve kterémnabylo právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkua končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který bylstanoven jako počáteční den upisování. zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : III.Akcie na zvýšení základního jmění společnosti jsou oprávněniupsat pod bodem ad VII. tohoto usnesení uvedení zájemci, a tovýhradně nepeněžitými vklady, a postupem dle § 59 odst.... 7 obch.zák. zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:200 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,slovy: sto tisíc korun českých, v listinné podobě.
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : I.Částka o níž má být základní jmění zvýšeno:20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 13. července 2000 - 3. října 2000 : Valná hromada společnosti konaná dne 29. června 2000 přijalatotousnesení:o zvýšení základního jmění
 • 4. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : VII.Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do sedmidnů od upsání akcií, a to tak, že předsedovi představenstvaspolečnosti předá účinnou smlouvu o postoupení pohled... ávky. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : VI.Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty proupisování, a to v sídle společnosti, vždy od 10,00 hod. do 12,00hod.
 • 4. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : V.Emisní kurs nových akcií:je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, neboť pohledávka onominální hodnotě 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korunčeských, na splacení základního jměn... í započte se částkou6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : IV.Místo, kde lze akcie upsat:Akcie lze upsat v sídle společnosti Pila Letohrad, a.s., tj.Letohrad, kancelář ředitele společnosti.Lhůta, ve které lze akcie upsat:Počíná prvním prac... ovním dnem následujícím po dni, ve kterémnabylo právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku akončí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který bylstanoven jako počáteční den upisování. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : III.Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahuzamýšleného zvýšení základního jmění, je oprávněna upsatspolečnost Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlemHradec ... Králové 8, Přemyslova 1106, IČO 47 45 27 06, a tovýhradně nepeněžitým vkladem a postupem dle ustanovení § 59odst. 7 obch. zák.Předmět nepeněžitého vkladu:Pohledávka společnosti Lesní společnost Hradec Králové, a.s. sesídlem Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, IČO 47 45 27 06 zaspolečností Pila Letohrad, a.s. se sídlem Letohrad, okres Ústínad Orlicí, PSČ 561 51, IČO 64 82 92 94, spočívající vnedoplatku půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne28. prosince 1995, ve znění dodatků, zejména pak dodatku č. 4 zedne 20. září 1999, co do jistiny celkem v nominální hodnotě6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:600 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,slovy: deset tisíc korun českých, v listinné podobě.
 • 4. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : I.Částka o níž má být základní jmění zvýšeno:6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 4. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : Valná hromada společnosti konaná dne 11. října 1999 přijala totou s n e s e n í :o zvýšení základního jmění
 • 9. prosince 1997 - 2. října 1998 : Částka o níž má být základní jmění zvýšeno:9.000.000,- Kč, slovy: devět milionů korun českýchNení připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Počet, ... jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:900 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,slovy: deset tisíc korun českých, v listinné podobě.Akcie budou upsány s využitím přednostního práva.Každý akcionář má právo upsat část nových akcií v rozsahu jehopodílu na základním jmění společnosti.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lzeupsat 9 nových akcií.V případě, že všichni akcionáři nevyužijí svého přednostníhopráva, je ve druhém kole veškeré neupsané akcie, a to zcela,ale i jen zčásti, oprávněn upsat ten akcionář, který svéhopřednostního práva v prvním kole využil v plném rozsahu.Akcie, které nebudou upsány ani ve druhém kole, budou nabídnutyzájemci /zájemcům/, přičemž rozhodnutím o jeho /jejich/ výběruvalná hromada pověřuje představenstvo.Místo, kde lze akcie upsat:Akcie k upsání jak na základě přednostního práva, tak i určenýmzájemcem dle kritérií stanovených pro druhé kolo a zájemci dlevýběru představenstva lze upsat v sídle společnosti PilaLetohrad, a.s. se sídlem Letohrad.Lhůta, ve které lze akcie upsat:a) akcie upisované na základě přednostního práva- počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámenípředstavenstva jako den počátku upisování a končí uplynutímpatnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jakopočáteční den upisování.Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem,který by předcházel dni, ve kterém bude toto usnesení valnéhromady zapsáno do obchodního rejstříku.b) akcie upisované určeným zájemcem dle kritérií stanovenýchpro druhé kolo- počíná dnem následujícím po dni, který byl stanoven jakoposlední den lhůty pro upisování akcií na základě přednostníhopráva a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne po dni,který byl stanoven jako počáteční den upisování.c) akcie upisované zájemci dle výběru představenstva- počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámenípředstavenstva jako den počátku upisování a končí uplynutímpatnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jakopočáteční den upisování.Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu této lhůtydnem, který by předcházel či byl totožný se dnem, který jestanoven jako poslední den lhůty pro upsání akcií z důvodůsub. b/ výše uvedených.Emisní kurs nových akcií:a) akcie upisované na základě přednostního práva- 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českýchb) akcie upisované určeným zájemcem dle kritérií stanovenýchpro druhé kolo- 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českýchc) akcie upisované určenými zájemci dle výběru představenstva- 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českýchAkcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůtypro upisování, a to v sídle společnosti, vždy od 10.00 hod.do 12.00 hod.Celý emisní kurs upsané akcie je upisovatel povinen splatitna účet společnosti vedený Komerční bankou a.s., č. účtu8517690207/0100 nejpozději do deseti dnů od upsání akcií.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
posunout dolů