Trendy

84 886 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

4 448 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

31 863 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 28.6.2016Nádražní 505, 331 41 Kralovice

Historické adresy

11.1.1996 - 28.6.2016Kralovice, Nádražní 505, okres Plzeň-sever, PSČ 33141

64830837

DIČ

od 17.1.1996

CZ64830837

Datum vzniku

11. ledna 1996

Datová schránka

dw9g67u

Historické názvy

11.1.1996 - 20.11.2000

Zemědělská technika Kralovice a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 521

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.2.2001

16 000 000 Kč

Historické jmění

5.5.1998 - 16.2.2001

2 000 000 Kč

29.10.1997 - 5.5.1998

1 000 000 Kč

11.1.1996 - 29.10.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kralovice

Bankovní účty

zvěřejněno 28.5.2013

43201371 / 0100

Provozovny

od 30.11.1995

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 505, 331 41, Kralovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 12. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Upsané akcie je určitý zájemce, a to společnost ZT HOLDINGa.s., se sídlem Praha 9, Lohenická 111, PSČ 190 00, IČ:47116765, povinen splatit peněžitým vkladem. Upisovatel jepovinen s... platit svůj peněžitý vklad (emisní kurs jím upsanýchnových akcií) v plné výši ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy novéakcie upsal, a to na účet obchodní společnosti Zemědělskátechnika Kralovice a.s., vedený u Komerční banky a.s., pobočkaPlzeň, číslo účtu 43201371/0100. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Akcie upisované bez využití přednostního práva budou určitýmzájemcem, a to společností ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9,Lohenická 111, PSČ 190 00, IČ 47116765, upisovány za emisn... í kursshodný se jmenovitou hodnotou každé nové akcie, tedy za7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korun českých, za každou novouakcii, o jmenovité hodnotě 7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korunčeských, znějící na jméno, v listinné podobě, tedy emisní ážioje nulové. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitýmzájemcem, a to společností ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9,Lohenická 111, PSČ 190 00, IČ: 47116765, je sídlo spol... ečnostiZemědělská technika Kralovice a.s., tedy Nádražní 505, 331 41Kralovice, v době od 12.00 hod. do 14.00 hod. v pracovní dny.Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního právatrvá patnáct dní a počíná plynout patnáctým dnem následujícím pouplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : 4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodníspolečnosti ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9, Lohenic... ká 111,PSČ 190 00, IČ: 47116765, takto: zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Upsané akcie jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady.Upisovatelé jsou povinni splatit své peněžité vklady (emisníkurs jimi upsaných nových akcií) v plné výši ve lhůtě 14... dnů odedne kdy nové akcie upsali, to na účet obchodní společnostiZemědělská technika Kralovice a.s., vedený u Komerční bankya.s., pobočka Plzeň, číslo účtu 43201371/0100. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, znějící na jméno, vlistinné podobě, lze upsat jednu novou akcii společnosti, oj... menovité hodnotě 7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korun českých,znějící na jméno, v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : S využitím přednostního práva akcionářů bude upisováno všech2000 (slovy dva tisíce) kusů nových akcií, každá o jmenovitéhodnotě 7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korun českých, znějící ... najméno, v listinné podobě, a to za emisní kurs, shodný sejmenovitou hodnotou každé akcie, tedy za 7.000,- Kč, slovy sedmtisíc korun českých, za každou novou akcii, tedy emisní ážio jenulové. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je sídlospolečnosti, tedy Nádražní 505, 331 41 Kralovice, v době od12.00 hod. do 14.00 hod. v pracovní dny. Lhůta pro upsání akcií ... svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů trvá patnáctdní a počíná běžet pátým dnem následujícím po právní moci zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : 3. Na zvýšení základního jmění bude upisováno 2000 (slovy dvatisíce) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korun českých, znějících na ... jméno, vlistinné podobě. Všechny nové akcie budou upsány bez veřejnévýzvy k upisování akcií, s využitím přednostního práva akcionářůspolečnosti v rozsahu jejich podílu na základním jmění obchodníspolečnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 14.000.000,- Kč, slovyčtrnáct miliónů korun českých, tedy z částky 2.000.000,- Kč,slovy dva milióny korun českých, na částku 16.000.000,- Kč, ... slovyšestnáct miliónů korun českých, a to upisováním nových akcií.Upisování akcií nad částku tohoto zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů obchodní společnostiZemědělská technika Kralovice a.s., se sídlem Nádražní 505, 33141 Kralovice, IČ 64 83 08 37, o zvýšení základního jmě... níobchodní společnosti (Notářský zápis - osvědčení o průběhumimořádné valné hromady ze dne 17.10.2000), který mimořádnávalná hromada akcionářů rozhodla o zvýšení základního jměníobchodní splečnosti takto:1. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálovýchzdrojů obchodní společnosti Zemědělská technika Kralovice a.s. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1997 - 5. května 1998 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4. 6. 1997 o zvýšenízákladního jmění o 1.000.000,- Kč upsáním nových akcií takto:a) Základní jmění se zvyšuje o 1 000 000,- Kč (slovy jedenm... ilion Kč). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Vydává se tisíc kusů nových akcií s jmenovitou hodnotoutisíc Kč v listinné podobě znějící na jméno.c) Pro upsání akcií se nevyužije přednostního práva stávajícíchakcionářů dle § 204 obchodního zákoníku.d) Akcie budou upsány na základě dohody dle § 205 obchodníhozákoníku jediným akcionářem, a to Zemědělskou technikou,a.s., se sídlem Praha 9, Lohenická 111.e) Akcie budou upsány v kursu 1 000,- Kč na jednu akcii. Emisníkurs je upisovatel povinen splatit do 30 dnů po upsání akciína účet společnosti Zemědělská technika Kralovice, a.s.,č. ú. 43201-371/0100, vedeného u Komerční banky Plzeň-střed. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů