Trendy

74 907 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 230 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

31 377 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.6.2016 Nádražní 505, 331 41 Kralovice

Historické adresy

11.1.1996 - 28.6.2016 Kralovice, Nádražní 505, okres Plzeň-sever, PSČ 33141

64830837

DIČ

od 17.1.1996

CZ64830837

Datová schránka

dw9g67u

Historické názvy

11.1.1996 - 20.11.2000

Zemědělská technika Kralovice a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 521

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.2.2001

16 000 000 Kč

Historické jmění

5.5.1998 - 16.2.2001

2 000 000 Kč

29.10.1997 - 5.5.1998

1 000 000 Kč

11.1.1996 - 29.10.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kralovice

Bankovní účty

zvěřejněno 28.5.2013

43201371 / 0100

Historické provozovny

30.11.1995 - 23.7.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 505, 331 41, Kralovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 12. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Upsané akcie je určitý zájemce, a to společnost ZT HOLDINGa.s., se sídlem Praha 9, Lohenická 111, PSČ 190 00, IČ:47116765, povinen splatit peněžitým vkladem. Upisovatel jepovinen s... platit svůj peněžitý vklad (emisní kurs jím upsanýchnových akcií) v plné výši ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy novéakcie upsal, a to na účet obchodní společnosti Zemědělskátechnika Kralovice a.s., vedený u Komerční banky a.s., pobočkaPlzeň, číslo účtu 43201371/0100. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Akcie upisované bez využití přednostního práva budou určitýmzájemcem, a to společností ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9,Lohenická 111, PSČ 190 00, IČ 47116765, upisovány za emisn... í kursshodný se jmenovitou hodnotou každé nové akcie, tedy za7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korun českých, za každou novouakcii, o jmenovité hodnotě 7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korunčeských, znějící na jméno, v listinné podobě, tedy emisní ážioje nulové. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitýmzájemcem, a to společností ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9,Lohenická 111, PSČ 190 00, IČ: 47116765, je sídlo spol... ečnostiZemědělská technika Kralovice a.s., tedy Nádražní 505, 331 41Kralovice, v době od 12.00 hod. do 14.00 hod. v pracovní dny.Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního právatrvá patnáct dní a počíná plynout patnáctým dnem následujícím pouplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : 4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodníspolečnosti ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9, Lohenic... ká 111,PSČ 190 00, IČ: 47116765, takto: zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Upsané akcie jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady.Upisovatelé jsou povinni splatit své peněžité vklady (emisníkurs jimi upsaných nových akcií) v plné výši ve lhůtě 14... dnů odedne kdy nové akcie upsali, to na účet obchodní společnostiZemědělská technika Kralovice a.s., vedený u Komerční bankya.s., pobočka Plzeň, číslo účtu 43201371/0100. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, znějící na jméno, vlistinné podobě, lze upsat jednu novou akcii společnosti, oj... menovité hodnotě 7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korun českých,znějící na jméno, v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : S využitím přednostního práva akcionářů bude upisováno všech2000 (slovy dva tisíce) kusů nových akcií, každá o jmenovitéhodnotě 7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korun českých, znějící ... najméno, v listinné podobě, a to za emisní kurs, shodný sejmenovitou hodnotou každé akcie, tedy za 7.000,- Kč, slovy sedmtisíc korun českých, za každou novou akcii, tedy emisní ážio jenulové. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je sídlospolečnosti, tedy Nádražní 505, 331 41 Kralovice, v době od12.00 hod. do 14.00 hod. v pracovní dny. Lhůta pro upsání akcií ... svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů trvá patnáctdní a počíná běžet pátým dnem následujícím po právní moci zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : 3. Na zvýšení základního jmění bude upisováno 2000 (slovy dvatisíce) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě7.000,- Kč, slovy sedm tisíc korun českých, znějících na ... jméno, vlistinné podobě. Všechny nové akcie budou upsány bez veřejnévýzvy k upisování akcií, s využitím přednostního práva akcionářůspolečnosti v rozsahu jejich podílu na základním jmění obchodníspolečnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 14.000.000,- Kč, slovyčtrnáct miliónů korun českých, tedy z částky 2.000.000,- Kč,slovy dva milióny korun českých, na částku 16.000.000,- Kč, ... slovyšestnáct miliónů korun českých, a to upisováním nových akcií.Upisování akcií nad částku tohoto zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 16. února 2001 : Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů obchodní společnostiZemědělská technika Kralovice a.s., se sídlem Nádražní 505, 33141 Kralovice, IČ 64 83 08 37, o zvýšení základního jmě... níobchodní společnosti (Notářský zápis - osvědčení o průběhumimořádné valné hromady ze dne 17.10.2000), který mimořádnávalná hromada akcionářů rozhodla o zvýšení základního jměníobchodní splečnosti takto:1. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálovýchzdrojů obchodní společnosti Zemědělská technika Kralovice a.s. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1997 - 5. května 1998 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4. 6. 1997 o zvýšenízákladního jmění o 1.000.000,- Kč upsáním nových akcií takto:a) Základní jmění se zvyšuje o 1 000 000,- Kč (slovy jedenm... ilion Kč). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Vydává se tisíc kusů nových akcií s jmenovitou hodnotoutisíc Kč v listinné podobě znějící na jméno.c) Pro upsání akcií se nevyužije přednostního práva stávajícíchakcionářů dle § 204 obchodního zákoníku.d) Akcie budou upsány na základě dohody dle § 205 obchodníhozákoníku jediným akcionářem, a to Zemědělskou technikou,a.s., se sídlem Praha 9, Lohenická 111.e) Akcie budou upsány v kursu 1 000,- Kč na jednu akcii. Emisníkurs je upisovatel povinen splatit do 30 dnů po upsání akciína účet společnosti Zemědělská technika Kralovice, a.s.,č. ú. 43201-371/0100, vedeného u Komerční banky Plzeň-střed. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů