7 804 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

4 948 tis. Kč

Zisk za rok 2008

411 224 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

28.5.2007 - 28.12.2010 Praha 4 - Michle, U Plynárny 223, PSČ 14508
29.4.2002 - 28.5.2007 Praha 6 - Bílá Hora, Čistovická 44/413, PSČ 16300
10.9.1999 - 29.4.2002 Praha 6 - Bílá Hora, Čistovická 44/413, PSČ 16000
19.12.1995 - 10.9.1999 Praha 8, Sokolovská 325/140, PSČ 18600

64948471

DIČ

Není plátce DPH

15.1.1996 - 22.9.2009

CZ64948471

Datum vzniku

19. prosince 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

28. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. prosince 2010

Historické názvy

6.6.2008 - 28.12.2010

Českomoravská plynárenská, a.s. - v likvidaci

14.6.2000 - 6.6.2008

Českomoravská plynárenská, a.s.

19.12.1995 - 14.6.2000

Privátní česká plynárenská, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3640

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.4.2002 - 28.12.2010

190 000 000 Kč

10.9.1999 - 22.4.2002

100 000 000 Kč

10.2.1999 - 10.9.1999

100 000 000 Kč

27.11.1996 - 10.2.1999

19 200 000 Kč

19.12.1995 - 27.11.1996

1 200 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 28. prosince 2010 - 28. prosince 2010 : Vymazává se Českomoravská plynárenská, a.s. - v likvidaci se sídlem Praha 4, Michle, U Plynárny 223, PSČ 145 08, identifikační číslo 649 48 471 z obchodního rejstříku. Právní důvod... - skončená likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 7. ledna 2008 - 28. prosince 2010 : společnost Českomoravská plynárenská, a.s. jako prodávajícíprodala část svého podniku - distribuce plynu vztahujícího sek plynárenskému podnikání v Jihočeském kraji v lokalitáchSuc... hdol nad Lužnicí, Tušť, Rapšach, Dvory nad Lužnicí, Halámkyspolečnosti SČP Net, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlemÚstí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labemv oddíle C, vložce 23083, jako kupujícímu na základě smlouvyo prodeji části podniku ze dne 29.11.2007. zobrazit více skrýt více
  • 7. ledna 2008 - 28. prosince 2010 : společnost Českomoravská plynárenská, a.s. jako prodávajícíprodala část svého podniku - obchod s plynem vztahujícího sek plynárenskému podnikání v Jihočeském kraji v lokalitáchSuch... dol nad Lužnicí, Tušť, Rapšach, Dvory nad Lužnicí, Halámkyspolečnosti Severočeská plynárenská, a.s., IČ: 49903209,se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labemv oddíle B, vložce 515, jako kupujícímu na základě smlouvyo prodeji části podniku ze dne 27.11.2007. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 2006 - 28. prosince 2010 : společnost Českomoravská plynárenská, a.s., jako prodávající,prodala část svého podniku vztahující se k plynárenskémupodnikání ve Středočeském kraji - v mikroregionech Velké Popovi... cea Hrusice, Bratronicko, Poberouní, v obcích Velké Popovice,Hrusice, Doksy, Kamenné Žehrovice, Běleč, Bratronice, DolníBězděkov, Lhota, Žilina, Družec, Černošice, Karlštejn, ZadníTřebáň, Srbsko, Liteň, Všeradice, Svinaře, Hlásná Třebáň,Nesvačily, Vinařice, Svinaře, Skuhrov, Podbrdy, společnostiStředočeská plynárenská, a.s., IČ: 601 93 158, se sídlem Praha,Novodvorská 803/82, PSČ: 142 01, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2375, jakokupujícímu, na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 16.října 2006;- společnost Českomoravská plynárenská, a.s., jako prodávající,prodala část svého podniku vztahující se k plynárenskémupodnikání v obcích kraje Vysočina a Středočeského kraje - oblastLedečsko, společnosti Východočeská plynárenská, a.s., IČ: 601 08789, se sídlem Hradec Králové, Pražská 702, PSČ: 500 04, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl B, vložka 1025, jako kupujícímu, na základě smlouvyo prodeji části podniku ze dne 20. října 2006;- společnost Českomoravská plynárenská, a.s., jako prodávající,prodala část svého podniku vztahující se k plynárenskémupodnikání v Jihomoravském kraji - mikroregion Podyjí, obceMilíčovice, Vracovice, Horní Břečkov, Bezkov, Lukov, Podmolí,Mašovice, společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., IČ: 499 70607, se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ: 657 02, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 1246, jako kupujícímu, na základě smlouvy o prodeji částipodniku ze dne 19. října 2006;- společnost Českomoravská plynárenská, a.s., jako prodávající,prodala část svého podniku vztahující se k plynárenskémupodnikání v Ústeckém kraji - v lokalitách Úštěk, Dolní Chobolice,Liběšice, Encovany, Popely, Drahobuz, Hrušovany, Polepy - Okna,Libínky, Chotíněves, Nučnice, Třeboutice, Křešice, Zahořany,společnosti Severočeská plynárenská, a.s., IČ: 499 03 209, sesídlem Ústní nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,oddíl B, vložka 5015, jako kupujícímu, na základě smlouvyo prodeji části podniku ze dne 16. října 2006. zobrazit více skrýt více
  • 14. června 2000 - 29. května 2006 : Ke každému převodu akcií společnosti na jméno je na žádostakcionáře třebaa) předchozího vyjádření dozorčí rady společnosti, nerozhodnozda souhlasného či zamítavého, určeného valné ... hromaděspolečnosti ab) souhlasu valné hromady společnosti,jinak je převod neplatný zobrazit více skrýt více
  • 21. ledna 2002 - 22. dubna 2002 : a) základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 90.000.000,-Kč(slovy: devadesátmiliónůkorunčeských),b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění uvedenou v ... písm. a) se nepřipouští,c) na částku navrhovaeného zvýšení základního jmění společnostiuvedenou v písm. a) bude upisováno 90.000 kusů kmenových akciína jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000,-Kč , a to nepeněžitým vkladem uvedeným v písm. d),d) předmětem nepeněžitého vkladu je peněžitá pohledávkaakcionáře za společností v nominální hodnotě 90.000.000,-Kč,která vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi akcionářem jakověřitelem a společností jako dlužníkem dne 3é.4.1999 ve zněnípozdějších změn (dále jen "pohledávka"), hodnotu pohledávkyocenili ke dni 2ý.12.2000 shodně dva znalci, a to Ing. ZdeněkFaber, CSc., Jaromírova 30, 128 00 Praha 2, znalec jmenovanýrozhodnutím ze dne 12.11.1998, čj. 1596/98 pro obor ekonomikaodvětví ceny a odhady oceňování podniků, ve znaleckém posudku č.567/2000 znaleckého deníku č. 6, ze dne 27.12.2000 a VěraJetmarová, dipl. tech., S.K.Neumanna 2006/6, 182 00 Praha 8,znalec jmenovaný Krajským obchodním soudem v Praze čj. 257/85 voboru ekonoika, oceňování podniků a cenných papírů, ve znaleckémposudku č. 1156/127, ze dne 27.12.2000 výší 90.000.000,-Kč.e) akcie uvedené pod písm. c) mohou být upisovány pouzeakcionářem, a to ve lhůtě 45 dnů ode dne zápisu rozhodnutíakcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku v sídle společnosti. Emisní kurz akcionářemupisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisníkurz 1 akcie je roven 1.000,-Kč.f) akcionář je povinen nepeněžitý vklad jehož předmětem jepohledávka uvedená pod. písm. d) splatit do 30 dnů po úpisuakcií podle písm. e) v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 21. ledna 2002 - 22. dubna 2002 : Jediný akcionář rozhodl dne 28.12.2000 o:zvýšení základního jmění společnosti, a to takto:
  • 22. prosince 1998 - 10. února 1999 : Zvýšení základního jmění:Zvýšení základního jmění společnosti o 80.800.000,- Kč bezmožnosti upisování nad tuto částku peněžitými vklady akcionářůupsáním a vydáním nových akcií, a t... o:80.800 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- KčEmisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovitéhodnotě. Akcie budou v zaknihované podobě, neveřejněobchodovatelné.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejichjmenovitá hodnota zůstávají beze změny.Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno bez využitípřednostního práva akcionářů, které je vyloučeno v důležitémzájmu společnosti z důvodu dohody všech akcionářů o rozsahu svéúčasti na zvýšení základního jmění dle ust. § 205 obch.z.Lhůta pro upisování počne běžet 3.den po zveřejnění usneseníobchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze o záměruzvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí15 kalendářních dnů od prvního dne úpisu.Celý emisní kurs jím upsaných akcií bude každý upisovatelpovinen splatit do 15 dnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahusvé účasti na zvýšení základního jmění na účet společnosti uInterbanky, a.s., Praha 1, Václavské nám. 43, č. ú. :5094480000/2500.Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti.Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníspolečnosti, na základě dohody, která byla uzavřena meziakcionáři společnosti Privátní česká plynárenská, a.s. aspolečností ERDGAS-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT Sued mitbeschraenkter Haftung (EBS). zobrazit více skrýt více
posunout dolů